Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.14.2 Afgrænsning af fritagelsen

Momsfritagelsen omfatter salg af frimærker, hvis

  • frimærkerne kan bruges til frankering i Danmark og
  • salget finder sted til pålydende værdi.

Når disse betingelser er opfyldt er det uden betydning for momsfritagelsen, hvem der sælger frimærkerne. Både postvæsenets salg og salg fra eksempelvis kiosker og frimærkehandlere kan således ske momsfrit. Det er også uden betydning, om salget sker til samlerbrug, når blot betingelserne er opfyldt.

Provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af frimærker, anses for omfattet af momsfritagelsen, og der skal ikke tages hensyn til disse mindre provisionsindtægter ved opgørelse af fradragsretten.

Provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af julemærker, er også omfattet af fritagelsen under forudsætning af, at overskuddet ved julemærkesalget bruges til humanitære og filantropiske formål. Se afsnit D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17) om velgørende arrangementer.

Salg af frimærker, der ikke er omfattet af momsfritagelsen

Salg af frimærker til en værdi, der overstiger eller ligger under frimærkets pålydende værdi, er ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor betales moms af et sådant salg.

Salg af stemplede frimærker og udenlandske frimærker, herunder grønlandske og færøske, betragtes som salg til samlerbrug og er ikke omfattet af momsfritagelsen.

De gebyrer, som frimærkehandlere opkræver for at foranledige, at kunder modtager førstedagskuverter, er desuden ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor beregnes moms af gebyrerne.

Endelig er vederlag for ekspertundersøgelser af frimærker, bl.a. med henblik på at fastslå ægtheden af et frimærke, heller ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor betales moms af sådanne vederlag.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.