Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.F.8.2.2.26.1.2 Den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger

Indhold

Dette afsnit handler om den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger.

Afsnittet indeholder:

  • Al kontakt til udlandet foregår gennem den kompetente myndighed
  • Hvad betyder "den kompetente myndighed"?
  • Danmarks kompetente myndighed.

Al kontakt til udlandet foregår gennem den kompetente myndighed

Al udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltningen og skattemyndigheder i udlandet foregår gennem den kompetente myndighed.

Det betyder,

  • at skatteforvaltningens medarbejdere ikke selv må henvende sig til skattemyndigheder i udlandet, hvis de har brug for oplysninger derfra, og
  • at skatteforvaltningens medarbejdere ikke selv må besvare forespørgsler fra udenlandske skattemyndigheder, hvis de vedrører enkeltpersoners forhold. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed. 

Bemærk

Dette gælder også for udveksling af oplysninger med Færøerne og Grønland, som har deres egne kompetente myndigheder.

Hvad betyder "den kompetente myndighed"?

Udtrykket "den kompetente myndighed" er en fast brugt betegnelse for den funktion, der sender til og modtager oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder. På engelsk hedder udtrykket "Competent Authority". Alle lande og skattemæssigt selvstændige områder, der deltager i udveksling af oplysninger, har mindst én kompetent myndighed. Det er defineret i DBO'erne, hvem den kompetente myndighed er. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra f, og afsnit C.F.8.2.2.3.1.2 Definition af lande og kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.1.2 Udveksling af oplysninger om, hvilke enheder i skatteforvaltningen, der er kompetent myndighed.

Danmarks kompetente myndighed

I Danmark er den kompetente myndighed for udveksling af oplysninger og andre former for administrativ bistand efter modeloverenskomstens artikel 26

Skattestyrelsen, Person Udland 5 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Dog er den kompetente myndighed for automatisk udveksling af oplysninger henlagt til Skattestyrelsen, Person PU International dataudveksling - Kompetent Myndighed, Toldbodgade 3, 8900 Randers.

Bemærk

Udveksling af oplysninger i forbindelse med inddrivelse af skattekrav sker med hjemmel i DBO'ens bestemmelse om udveksling af oplysninger. Se modeloverenskomstens artikel 26. Gældsstyrelsen fungerer som kompetent myndighed i disse sager.

Se også

  • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) om inddrivelsesbistand
  • G.A.3.6.3 om inddrivelse af udenlandske krav i Danmark.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.