Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.5.2.7.2 Overførsler i hæverækkefølgen

Indhold

Dette afsnit beskriver hæverækkefølgen ved overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser.

Hovedregel

Overførsel af værdier fra virksomheden til den selvstændige anses for foretaget i en bestemt rækkefølge, også kaldet hæverækkefølgen. Det skyldes, at der skattemæssigt er forskel på, om man overfører virksomhedsoverskud, indskud eller beløb ud over indskud. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 5.

Overskud af virksomhed skal enten beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst, mens der ikke skal ske beskatning af beløb, der er overført fra indskudskontoen.

Hvis der er overført beløb ud over indeståendet på indskudskontoen, er det udtryk for et privat lån i virksomheden. Der skal i dette tilfælde beregnes rentekorrektion. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 11, stk. 1. Endvidere kan der ikke foretages foreløbig beskatning efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 2, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 11, stk. 4.

Hæverækkefølgen er følgende:

 • Hensættelser til senere hævning i form af
  • kapitalafkast, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 7
  • resterende overskud, som vedrører det forudgående indkomstår, og som er overført til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 1,
 • Overskud i det pågældende år fordelt på
  • årets kapitalafkast, der overføres til den selvstændige inden fristen for indgivelse af oplysningsskema, og kapitalafkast, der medregnes som personlig indkomst. Se VSL (virksomhedsskatteloven) §§ 7 og 23 a,
  • årets resterende overskud. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 1,
 • Opsparet overskud fra tidligere indkomstår
 • Indestående på indskudskontoen.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.5.2.5 om indskudskonto
 • C.C.5.2.11 om rentekorrektion.

Undtagelser

Hæverækkefølgen omfatter ikke rentekorrektion og beløb, der bliver brugt til dækning af virksomhedsskat.

Rentekorrektion indgår ikke i hæverækkefølgen

Der kan blive tale om rentekorrektion, hvis der er overført værdier fra virksomheden til den selvstændige ud over de overførsler, der er nævnt i VSL § 5, stk. 1. Rentekorrektionen indgår ikke i hæverækkefølgen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 5, stk. 2.

Reglerne om rentekorrektion er fastsat i VSL (virksomhedsskatteloven) § 11.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion om rentekorrektion.

Beløb til dækning af virksomhedsskat går forud for hæverækkefølgen

Hæverækkefølgen omfatter ikke beløb, der er overført fra virksomheden til den selvstændige til dækning af virksomhedsskat. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 5, stk. 3. Det betyder, at beløbet overføres forud for hæverækkefølgen efter VSL § 5, stk. 1.

Hævninger til dækning af virksomhedsskat er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.7.3 Den udvidede hæverækkefølge om den udvidede hæverækkefølge.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.