Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.1.4.4.3.2 Regel for beskatning af fri computer med tilbehør

Indhold

Afsnittet beskriver, hvad reglen går ud på, samt hvilke forudsætninger den bygger på, herunder den erhvervsmæssige begrundelse for rådigheden over flere goder.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefrihed for en computer med tilbehør
  • Betingelse om arbejdsmæssig brug
  • Flere af hvert gode.

Skattefrihed for en computer med tilbehør

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har en arbejdscomputer med tilbehør for at kunne arbejde hjemmefra og samtidig også har mulighed for at bruge den privat, skal den private benyttelse ikke beskattes. Denne regel gælder fra og med den 1. januar 2012. Se LL § 16, stk. 14, 3. pkt.

Reglen gælder, hvad enten virksomheden drives uden for hjemmet eller fra hjemmet.

Betingelse om erhvervsmæssig brug

Det er en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende har en computer med tilbehør til rådighed for at arbejde hjemmefra på den. En selvstændigt erhvervsdrivende kan på den måde etablere en hjemmearbejdsplads.

Hvis den selvstændige udelukkende har computeren med tilbehør til rådighed for at bruge den privat, eller hvis den ikke opfylder noget erhvervsmæssigt behov, er udgifterne til selve computeren og tilbehøret, herunder software og løbende udgifter i øvrigt, private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 2.

Flere af hvert gode

Lovens formulering forudsætter, at computer med tilbehør må bruges privat af den selvstændige, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, 3. pkt.

Den selvstændiges private rådighed over computer med tilbehør omfatter, at personer i den selvstændiges husstand også har mulighed for at bruge computeren mv.

Derimod må computere med tilbehør ikke være stillet direkte til privat rådighed for den selvstændiges ægtefælle, børn og måske børnenes venner mv.

Herudover er der grænser for, hvor mange arbejdscomputere der kan være til rådighed for den selvstændiges private brug, uden at det får yderligere skattemæssige konsekvenser. Det beror på en konkret vurdering, om driften af virksomheden begrunder, at den selvstændige har fx to arbejdscomputere, som han eller hun også kan bruge privat. Måske har virksomhedsejeren to boliger, eller måske understøtter den ene computer kun delvist virksomhedens driftsmæssige behov, så også den anden er nødvendig.

Hvis der savnes en reel driftsmæssig begrundelse for ekstra computere mv., eller de rent faktisk synes at være stillet til rådighed for øvrige personer i husstanden, betragtes udgifterne til de "overflødige" computere som private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.4.4.5.1 Flere af hvert gode om fælles regler, herunder flere af hvert gode.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.