Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.1.4.4.2.1 Definition af telefon

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en telefon, som er omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af telefon
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af telefon

Ved telefon forstås:

  • Almindelig fastnettelefon
  • Mobiltelefon
  • Lille håndholdt computer, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom en PDA, en smartphone og lignende
  • Selve telefonapparatet samt oprettelses- abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen
  • Sædvanlige telefonserviceydelser, såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "vis-nummer-funktion" og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet
  • Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Bemærk

Aktivets hovedfunktion er afgørende, når det skal vurderes, om det omstridte aktiv skal anses for fx en telefon eller en datakommunikationsforbindelse.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.3.2 Hvad er en telefon?, som beskriver, hvilke apparater, der er anset for at være telefoner, hvor spørgsmålet har drejet sig om beskatning af lønmodtageres frie telefoner. Disse regler og den praksis, der er refereret, gælder analogt for reglerne om den selvstændiges frie telefon.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.424.SR

Skatterådet bekræftede, at en mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, fordi en mobiltelefons hovedfunktion uden tvivl er telefoni, og adgangen til internettet anses for at være af mindre betydning, samtidig med at den har en begrænset opløsning - alt sammen tegn på, at der er tale om en bifunktion.

Sagen vedrørte de tidligere regler om multimediebeskatning. Dog kan den danne præjudikat for fremtidige sager om afgrænsning mellem telefon over for internetforbindelse, eventuelt computer. Denne afgrænsning er den samme for lønmodtageres personalegoder og for goder, som en selvstændigt erhvervsdrivende har til rådighed for privat brug.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.