Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.2.5.4.3 Udbetaling af invalidesum fra en tilknyttet invalidesumsforsikring

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, at pensionsopspareren kan få en invalidesum fra en invalidesumsforsikring, der er tilknyttet en kapitalpensionsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling af invalidesum
  • Afgiften ved udbetaling.

Udbetaling af invalidesum

Pensionsopspareren har mulighed for at få udbetalt invalidesummen fra en invalidesumsforsikring, der er tilknyttet en kapitalpensionsordning, før pensionsudbetalingsalderen indtræder, hvis han eller hun har fået nedsat sin erhvervsevne (arbejdsevne/erhvervsevne) med mindst 2/3. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 5.

Selvom invalidesumsforsikringen er oprettet i tilknytning til en kapitalpensionsordning, kan pensionsopspareren få invalidesummen udbetalt uafhængigt af kapitalpensionen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 1, nr. 3. Pensionsopspareren kan derfor fortsætte sin kapitalpensionsordning, efter at invalidesummen er udbetalt til ham/hende.

Ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne) kan pensionsopspareren også vælge at få udbetalt selve kapitalpensionsordningen helt eller delvist. Se afsnit (C.A.10.2.5.4.2) om udbetaling ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne).

Afgiften ved udbetaling

Der skal betales en afgift på 40 pct. ved udbetaling af invalidesummen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25, stk. 1, nr. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.