Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.3.3.3.2.6 Virksomheders pligt til at bogføre udenlandske kunders momsregistreringsnumre

Indhold

Dette afsnit handler om, at virksomheder, der leverer varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande, i deres regnskab skal registrere oplysninger om deres kunders momsregistreringsnumre.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

En dansk afgiftspligtig person, der til andre EU-lande leverer

  • varer efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 1-4, eller
  • ydelser, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter ML (momsloven) § 16, stk. 1,

skal registrere - føre et debitorkartotek - over kundernes udenlandske momsregistreringsnumre.

For ydelser dog kun, hvor momsregistreringsnumrene oplyses efter artikel 55 i Rådets forordning 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, herefter betegnet "momsforordningen" i overensstemmelse med de anvendte begreber i afsnit D.A.

Se momsbekendtgørelsens § 100, stk. 4-5.

Undlader virksomheden at registrere kundernes momsregistreringsnumre, eller har virksomheden hverken verificeret eller på anden måde kunnet dokumentere de udenlandske momsregistreringsnummer på virksomhedens kunder, overtræder virksomheden denne registreringspligt.

Bemærk

Skatteforvaltningen kan dog acceptere, at virksomheden frem for at tage skærmprint af hver enkelt forespørgsel i VIES om momsregistreringsnumre noterer forespørgselsnumrene, fx i et regneark.

Virksomheder, der som kunder aftager varer eller ydelser fra andre EU-lande, har ikke på tilsvarende måde en forpligtelse til at registrere leverandørernes udenlandske momsregistreringsnumre i deres regnskab. Skatteforvaltningen anbefaler dog, at virksomhederne registrerer disse oplysninger - fører et kreditorkartotek - i deres regnskab. Dette vil bidrage til virksomhedens samlede dokumentation over virksomhedens samhandel med virksomheder i andre EU-lande.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.