Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.2.2 DPO

Indhold

Afsnittet indeholder:

• Databeskyttelsesrådgiverens funktion
• Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiverens funktion

DBF artikel 37 indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet Data Protection Officer eller DPO. Databeskyttelsesrådgiveren skal understøtte den dataansvarlige i at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Det skal databeskyttelsesrådgiveren gøre ved at rådgive den dataansvarlige om, hvordan denne efterlever databeskyttelsesforordningen, og overvåge, hvordan den dataansvarlige efterlever reglerne inden for området. I DBF artikel 39 er det desuden et krav, at databeskyttelsesrådgiveren fungerer som kontaktpunkt for Datatilsynet og for borgere og virksomheder, som har spørgsmål til den dataansvarliges behandling af personoplysninger.

I Skatteministeriets koncern er der udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, som dækker Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Databeskyttelsesrådgiveren er organisatorisk placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren løser sine opgaver uafhængigt og må ikke modtage instrukser fra ledelsen om, hvordan den skal udføre sine opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren afrapporterer til den øverste ledelse i Skatteministeriets Koncern.

Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Henvendelse til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver kan rettes til:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Informationssikkerhed og Databeskyttelse
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Att: Databeskyttelsesrådgiver

E-mail: dpo@ufst.dk 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.