Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.4 Beregning af nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag

Nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag beregnes som:

kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag x udenlandsk indkomst

skattepligtig indkomst

Den skat, der indgår i beregningen, er skatten efter fradrag af skatteværdien af personfradrag.

Den udenlandske indkomst, som indgår i brøkens tæller, er den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler, og som indgår i beregningsgrundlaget for skatten, dvs. i den skattepligtige indkomst.

Eksempel D-06. Nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag.
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk (løn efter AM-bidrag): 101.086 løn minus 8.086 AM-bidrag = 93.000

 93.000

2. Personlig indkomst, udenlandsk (løn, efter AM-bidrag og efter udenlandske obligatoriske sociale bidrag): 160.000 løn minus 12.800 AM-bidrag minus 6.200 udenl. soc. bidrag = 141.000

 141.000

3. Kapitalindkomst, dansk

-28.000

4. Kapitalindkomst, udenlandsk

 100.000

5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inkl. beskæftigelsesfradrag 6,95 % af (101.086 + 160.000) = 18.146): 854 + 18.146 = 19.000

 19.000

6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 4.000

7. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)

 283.000

Beregning af kommune- og kirkeskat samt nedslag 
8. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (7)

 68.825,60

9. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32% af 42.000

 10.214,40

10. Kommune- og kirkeskat efter personfradrag: (8)-(9)

 58.611,20

11. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (10) x [(2)-(6)] /(7)

 28.385,29

12. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (10) x (4)/(7)

 20.719,19

13. Kommune- og kirkeskat efter nedslag: (10)-(11)-(12)

 9.526,91

Beregning af sundhedsbidrag og nedslag
14. Sundhedsbidrag: 6% af (7)

16.980,00

15. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000

2.520,00

16. Sundhedsbidrag efter personfradrag: (14)-(15)

14.460,00

17. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (16) x [(2)-(6)] /(7)

 7.000,17

18. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (16) x (4)/(7)

 5.109,54

19. Sundhedsbidrag efter nedslag: (16)-(17)-(18)

2.350,39

Når der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for de indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller, dvs. efter samme princip som anført under D.4.2 om beregning af nedslag i bundskat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.