Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.2 Denatureret sprit

Der gives afgiftsfritagelse for alkohol, der er gjort uanvendelig til drikkebrug ved tilsætning af 3 liter isopropylalkohol, 3 liter methylehtylketon og 1 gram denatoniumbenzorat pr. 100 liter ren alkohol. En sådan denatureret sprit betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra SKAT, fx husholdningssprit. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

Alkohol, der er fuldstændig denatureret, efter en godkendt national formel i det pågældende EU-land, kan ligeledes sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol, jf. KFO 3199/93 og KFO 162/2013.

Alkohol, der er fuldstændig denatureret i et EU-land, efter en national formel som er godkendt til brug i et andet EU-land, skal betragtes som ikke-denatureret, og dermed afgiftspligtigt.

Eksempler

  • Alkohol som denatureres i Frankrig, i henhold til den nationale formel for fuldstændig denaturering, som gælder for Ungarn, skal betragtes som ikke-denatureret.
  • Alkohol som denatureres i et tredjeland, i henhold til den nationale formel for fuldstændig denaturering der gælder for Ungarn, og som importeres til Frankrig og derpå under toldsuspension transporteres til Ungarn og bringes i fri omsætning dér, skal betragtes som denatureret.

Bemærk

  • Der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit.
  • >SKAT udsendte i januar 2017 et styresignal, SKM2017.57.SKAT, om en ny denatureringsformel for fuldstændig denaturering af alkohol. Da gennemførelsesforordningen efterfølgende er blevet ophævet og erstattet af en ny, er der i juli 2017 udsendt et nyt styresignal, SKM2017.438.SKAT, og det tidligere styresignal er samtidig ophævet. For Danmarks vedkommende er denatureringsproceduren, som er nævnt under punkt 2. (baggrund og problemstilling) i SKM2017.438.SKAT imidlertid den samme pr. 1 august 2017 som i det nu ophævede SKM2017.57.SKAT.<

Se også

Se også afsnit E.A.1.8.2 Forsendelse af beskattede varer om forsendelse af beskattede varer.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.