Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.3 Konsum-is omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift af konsum-is. Det vil sige det afgiftspligtige vareområde.

Afsnittet indeholder:

  • Konsum-is
  • Konsum-is-miks
  • Tilsatte ingredienser.

Konsum-is

Det afgiftspligtige vareområde omfatter konsum-is af enhver art, herunder også sodavandsis.

Eksempler

Der er afgift på:

Snebolde, som er en vare, der består af krystal is, der "høvles" eller "barberes" i en såkaldt ice-shaver, så isen fremtræder granuleret. Den granulerede is formes til en kugle i forbindelse med salget ved hjælp af en hvælvet portionsske og anbringes i et vandtæt kræmmerhusformet papirbæger, hvorefter den overhældes med så meget saft, at denne ved udleveringen har gennemtrængt isen, men ikke er flydt ned i bægeret.

Limonadeis, der sælges i plastposer og er fremstillet ved frysning af en væske, som kan sammenlignes med den væske, der indgår i en almindelig limonadeispind. Udleveres varen i flydende stand, er den ikke afgiftspligtig som is.

Der er ikke afgift på:

En iskold frugtdrik, som fremstilles i en særlig frysemaskine på grundlag af koncentreret neutralbase og vand. Ismassen aftappes i bægre, hvori der forinden er kommet smagsstof, fx med smag af cola, jordbær, hindbær, lemon/lime eller kirsebær. Ismassens temperatur er ca. -2 C, og konsistensen er en mellemting mellem fast og flydende. Frugtdrikken indtages almindeligvis med sugerør.

Konsum-is-miks

Det afgiftspligtige vareområde omfatter også konsum-is-miks, som anvendes til fremstilling af konsum-is i softice maskiner og lignende apparater.

Pakninger med afgiftspligtig konsum-is-miks skal ved udlevering til forbrug her i landet være forsynet med oplysning om, at pakningen indeholder afgiftspligtig konsum-is-miks og er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater. Det skal også fremgå af pakningen, hvor mange liter konsum-is, der kan fremstilles af pakningens indhold. Se ISAL § 4, stk. 2.

Eksempler

Der er afgift på:

  • Konsum-is-miks, der anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater.
  • Konsum-is-miks, der anvendes til fremstilling af istyper, som markedsføres som "hjemmelavet is" og lignende. Denne type miks kan ligestilles med fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater.

Der er ikke afgift på:

Miks, der anvendes til fremstilling af milk-shake. Emballagen skal være forsynet med oplysning om, at varen ikke må anvendes til fremstilling af softice.

Tilsatte ingredienser

Konsum-is indeholder ofte ingredienser som chokolade, chokoladeovertræk, nougat, nødder, mandler og lignende. Disse ingredienser er ofte også afgiftspligtige efter chokoladeafgiftsloven. Afgiften beregnes pr. liter konsum-is. Det er isens fulde rumfang (volumen) , som er konsum-is-afgiftspligtig. Der skal derfor som udgangspunkt også betales konsum-is-afgift af tilsatte varer, som nedfryses med isen, fx flødeskum, syltetøj, skummasse, nougat, chokolade, nødder og frugter, da de indgår som en del af isens samlede rumfang. En given ingrediens kan dermed være pålagt både konsum-is-afgift og chokoladeafgift.

Se også

Om opgørelse af den afgiftspligtige mængde konsum-is, se E.A.2.2.6 Opgørelse og afregning.

Om afgift efter chokoladeafgiftsloven se E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer Chokoladeafgift og E.A.2.4 Råstof- og dækningsafgift Råstofafgift (nødder) og dækningsafgift (afgift af varer med indhold af chokolade og nødder mv.).

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.