Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

F.3.4.3 Ændring af/til frikort

Ved ændring for en person med frikort sker beregningen af "rest A-indkomst uden skattetræk" for den resterende periode som udgangspunkt på samme måde som anført under F.3.3.4., dvs. at der beregnes en A-indkomst uden skattetræk for hele året, men herfra trækkes A-indkomst indtil ændring.

Konstateres det ved ændring for en person, at den indtil ændringstidspunktet betalte skat dækker årets skat, udfærdiges der frikort for den resterende periode. Beregningen af A-indkomst uden skattetræk for hele året foretages på samme måde som anført under F.3.3.4., blot skal den resterende (negative) forskudsskat omregnes til frikortværdi og lægges til. Fra dette beløb trækkes A-indkomst indtil ændring, og tilbage bliver "rest A-indkomst uden skattetræk".

Trækprocenten beregnes på grundlag af hele årets indkomst mv. og efter samme princip som beskrevet under F.3.3.1.

Eksempel F-11. Ændring til frikort. Enlig person.
Oprindelig forskudsregistrering  
1. Lønindkomst 344.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 27.520
3. A-indkomst: (1) - (2) 316.480
4. Honorar 1.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 80
6. B-indkomst: (4) - (5) 920
7. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (max 22.300) 295.100
8. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 92.795,74
9. Grøn check 1.300,00
10. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (8) - (9) 119.095,74
11. Trækprocent (uafrundet 36,15) 37
12. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (3) - [((10) - (2)) x 100/36,15 63.158
13. Fradrag pr. måned: (12) / 12 = 63.158 / 12 5.263Ændring pr. 1/11-2013: Personen oplyser, at der er foretaget indskud på en privattegnet >ratepension< med 46.000 kr. samt givet lønforhøjelse for resten af året på 2.000 kr.
Ny ansættelse:  
14. Lønindkomst 346.000
15. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (14) 27.680
16. A-indkomst: (14) - (15) 318.320
17. Honorar 1.000
18. AM-bidrag af honorar: 8% af (17) 80
19. B-indkomst: (17) - (18) 920
20. Indskud på privattegnet >ratepension< 46.000
21. Personlig indkomst: (16) + (19) - (20) 273.240
22. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (20.920) 252.320
23. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag: 77.250,31
24. Grøn check 1.300,00
25. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (15) + (18) + (23) - (24)  103.710,31
Indkomster og betalt skat/AM-bidrag indtil ændring og resterende beløb pr. 1/11-2013:
26. A-indkomst indtil ændring (oplyst af personen, som 286.666 før AM-bidrag): 0,92 x 286.666 = 263.733 A-indkomst 263.733
27. Resterende A-indkomst pr. 1/11-2013: (16) - (26) 54.587
28. Udnyttet fradrag: (13) x 12 x 304/365 52.601
29. Indeholdt A-skat inkl. AM-bidrag af B-indkomst (oplyst af personen som 78.400)  78.400
30. Resterende forskudsskat inkl. AM-bidrag: (25) - (29) = 103.710 - 78.400 = 25.310 25.310

31. Resterende forskudsskat med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (15):
(30) - (15) = 25.310 - 27.680 (negativt)

- 2.370
Nyt skattekort pr. 1/11-2013:
32. Uafrundet indeholdelsesprocent (stadig ingen topskatteandel, og derfor ikke tillæg til 36,15) 36,15
33. Frikortets trækprocent 37
34. Forskudsregistreret A-indkomst, jf. (16) 318.320

35. Frikortværdi af for meget betalt skat: -(31) x 100/36,15 = 2.370 x 100/36,15 

6.556
36. A-indkomst uden skattetræk for hele året: (34) + (35) 324.876
37. Rest A-indkomst uden skattetræk: (36) - (26) = 324.876 - 263.733  61.143
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.