Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.9.2 Eksempler på lempelsesberegning

Til belysning af lempelsesberegningerne, når den skattepligtige har udenlandsk indkomst, der indgår i en virksomhed omfattet af PSL (personskatteloven) eller VSL (virksomhedsskatteloven), vises nedenfor eksempler D-12 - D-15. Eksemplerne anvender en virksomhedsskatteprocent på 25, jf. lov nr. 540 af 6. juni 2007.

Eksempel D-12. Nedslag for udenlandsk virksomhedsindkomst. Virksomheden ligger i Danmark, og der indgår udenlandsk indkomst i virksomheden. Den udenlandske indkomst stammer fra det samme land, og samme lempelsesmetode anvendes for hele den udenlandske indkomst. Den skattepligtige beskattes ikke efter reglerne i VSL (virksomhedsskatteloven), men efter reglerne i PSL (personskatteloven).
Indkomstopgørelse vedrørende virksomheden:

 

1. Dansk virksomhedsindkomst før AM-bidrag

375.000

2. Udenlandsk virksomhedsindkomst

125.000

3. Virksomhedsindkomst i alt

500.000

Den skattepligtiges indkomster er herefter:  
4. Personlig indkomst før AM-bidrag

500.000

5. AM-bidrag virksomhedsoverskud: 8% af (3)

40.000

6. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (4)-(5), her lig med hævning

460.000

7. Kapitalindkomst (udenlandske virksomhedsrenter)

-18.700

8. Ligningsmæssige fradrag (beskæftigelsesfradrag)

22.300

9. Skattepligtig indkomst: (6)+(7)-(8)

419.000

10. Skattepligtig virksomhedsindkomst: (6)+(7)

441.300

Skatteberegning:  
11. Kommune- og kirkeskat: 24,33% af (9) - 24,32% af 42.000 (skatteværdi af personfradrag)

91.686,40

12. Sundhedsbidrag: 6% af (9) - 6% af 42.000 (skatteværdi af personfradrag)

 22.620,00

13. Nedslag for negativ kapitalindkomst samt kompensationsbeløb, jf. afsnit H.5: 2 % af (7) = 374,00

374,00

14. Bundskat: 5,83% af (6) - 5,83% af 42.000 (skatteværdi af personfradrag) - (13)  

23.995,40

15. Topskat: 15% af [(6)-421.000]

5.850,00

16. Samlet skat før lempelse: (5)+(11)+(12)+(14)+(15)

184.151,80

Lempelsesberegningerne foretages herefter således:

Lempelse i kommune- og kirkeskat udgør 21.072,55 kr. og beregnes som:

91.686,40 x (460.000 x (125.000/500.000) - 18.700)

419.000

Lempelse i sundhedsbidrag udgør 5.198,82 kr. og beregnes som:

22.620,00 x (460.000 x (125.000/500.000) - 18.700)

419.000

Lempelse i bundskat udgør 5.998,85 kr. og beregnes som:

23.995,40 x 460.000 x (125.000/500.000)

460.000

Lempelse i topskat udgør 1.462,50 kr. og beregnes som:

5.850,00 x 460.000 x (125.000/500.000)

460.000

Lempelse i AM-bidrag udgør 10.000,00 kr. og beregnes som:

40.000 x 125.000

500.000

Samlet lempelse udgør således 43.732,73 kr. Den anførte lempelse er en exemptionslempelse. I credit-tilfælde skal størrelsen af den udenlandske skat tillige tages i betragtning, idet lempelsen ikke kan overstige den udenlandske skat.

Eksempel D-13. Nedslag for udenlandsk virksomhedsindkomst.
Virksomheden ligger i Danmark, og der indgår udenlandsk indkomst i virksomheden. Den udenlandske indkomst stammer fra det samme land, og samme lempelsesmetode anvendes for hele den udenlandske indkomst. Den skattepligtige, der er i virksomhedsordningen, hæver en del af årets overskud, og resten opspares i virksomheden. Den skattepligtige har ingen indkomster eller fradrag i øvrigt.
Indkomstopgørelse:
1. Virksomhedens overskud før AM-bidrag 1.000.000
2. Heraf udenlandsk virksomhedsindkomst 250.000
3. Overført til den skattepligtige inkl. virksomhedsskat 820.000
4. Til konto for opsparet overskud efter virksomhedsskat 180.000
Hæverækkefølge:  
5. Virksomhedsskat: (4)x(25/75) 60.000,00
6. Kapitalafkast 80.000
7. Resterende overskud: (3)-(5)-(6) 680.000
I alt: (5)+(6)+(7) 820.000
Den skattepligtiges indkomster er herefter:  
8. Personlig indkomst før AM-bidrag: (7) 680.000
9. AM-bidrag vedr. overført virksomhedsoverskud: 8% af (7) 54.400
10. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (8)-(9) 625.600
11. Kapitalindkomst, jf. (6) 80.000
12. Ligningsmæssige fradrag: Beskæftigelsesfradrag = 6,95% af [(1)-(4)-(5)-(6)] > 22.300 22.300
13. Skattepligtig indkomst: (10)+(11)-(12) 683.300
Skatteberegning:
14. Kommune- og kirkeskat: 24,33% af (13) - 24,32% af 42.000 (skatteværdi af personfradrag) 155.964,16
15. Sundhedsbidrag: 6% af (13) - 6% af 42.000 38.478,00
16. Bundskat: 5,83% af [(10)+(11)] - 5,83% af 42.000 (skatteværdi af personfradrag) 38.687,88
17. Topskat af personlig indkomst: 15% af [(10) - 421.000] 30.690,00
18. Topskat af kapitalindkomst: 15% af [(11) - 40.000]  6.000,00

19. Nedslag for skatteloft af kapitalindkomst:
(50,53 - 43,5)% af ((11)-40.000), dvs. 7,03% af 40.000

2.812,00
20. Virksomhedsskat: (5) 60.000

20. Samlet skat før lempelse: (9)+
(14)+(15)+(16)+(17)+(18)-(19)+(20)

387.032,04

Lempelsesberegningerne foretages herefter således:

Lempelse i kommune- og kirkeskat udgør 40.263,54 kr. og beregnes som:

155.964,16 x (625.600 + 80.000) x (250.000/1.000.000)

683.300

Lempelse i sundhedsbidrag udgør 9.933,44 kr. og beregnes som:

38.478,00 x (625.600 + 80.000) x (250.000/1.000.000)

683.300

Lempelse i bundskat er 9.671,97 kr. og beregnes som:

38.687,88 x (625.600 + 80.000) x (250.000/1.000.000)

625.600 + 80.000

Lempelse i topskat >af personlig indkomst, jf. også afsnit D.4.3,< udgør 7,672,50 kr. og beregnes som:

30.690,00 x 625.600x (250.000/1.000.000)

625.600

Lempelse i topskat >af kapitalindkomst, jf. også afsnit D.4.3,< udgør 797,00 kr. og beregnes som:

(6.000,00-2.812,00) x (80.000 - (grundbeløb 40.000 x 80.000/80.000)) x (250.000/1.000.000)

80.000 - grundbeløb 40.000

Lempelse i virksomhedsskat udgør 15.000,00 kr. og beregnes, idet den samlede opsparing inkl. virksomhedsskat udgør 240.000 kr., som:

60.000 x 60.000

240.000

Lempelse i AM-bidrag udgør 13.600,00 kr. og beregnes som:

54.400 x 250.000

1.000.000

Samlet lempelse udgør således 96.938,45 kr. Den anførte lempelse er en exemptionslempelse. I credit-tilfælde skal størrelsen af den udenlandske skat tillige tages i betragtning, idet lempelsen ikke kan overstige den udenlandske skat. Indgår der i beregningsgrundlaget beløb, der er overført fra en virksomhed omfattet af VSL (virksomhedsskatteloven), anses en andel heraf at hidrøre fra udlandet. Andelen bestemmes for alle skatter som forholdet mellem den udenlandske virksomhedsindkomst og virksomhedens samlede overskud.

Eksempel D-14. Nedslag for udenlandsk virksomhedsindkomst. Som eksempel D-13, blot har den skattepligtige danske indkomster, der ikke indgår i virksomheden (og andre beløbsstørrelser).
Indkomstopgørelse:
1. Virksomhedens overskud før AM-bidrag 500.000
2. Heraf udenlandsk virksomhedsindkomst 125.000
3. Overført til den skattepligtige inkl. virksomhedsskat 400.000
4. Til konto for opsparet overskud efter virksomhedsskat 100.000
Hæverækkefølge:  
5. Virksomhedsskat: (4)x(25/75) 33.333,33
6. Kapitalafkast 40.000
7. Resterende overskud: (3)-(5)-(6) 326.667
I alt: (5)+(6)+(7) 400.000
8. Lønindkomst efter AM-bidrag 138.000
9. Private renteudgifter 50.000
Den skattepligtiges indkomst er herefter:  
10. Personlig indkomst før AM-bidrag vedr. virksomhedsoverskud: (7)+(8) 464.667
11. AM-bidrag vedr. overført virksomhedsoverskud: 8% af (7), dvs. at der er et resterende virksomhedsoverskud efter AM-bidrag på 326.667 - 26.133 = 300.534 til lempelsesbrug 26.133
12. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (10)-(11) 438.534
13. Kapitalindkomst: (6)-(9) -10.000
14. Ligningsmæssige fradrag: beskæftigelsesfradrag (max. 22.300) 22.300
15. Skattepligtig indkomst: (12)+(13)-(14) 406.234
Skatteberegning:  
16. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (15) - 24,32% af 42.000 88.581,71
17. Sundhedsbidrag: 6% af (15) - 6% af 42.000 21.854,04
18. Nedslag for negativ kapitalindkomst, jf. afsnit H.5: 2 % af (13) = 200, 00 200,00
19. Bundskat: 5,83% af (12) - 5,83% af 42.000 - (18) 22.917,93
20. Topskat af personlig indkomst: 15% af [(12)-421.000] 2.630,10
21. Virksomhedsskat: (5) 33.333,33
21. Samlet skat før lempelse: (11)+(16)+(17)+(19)+(20)+(21)

195.655,26

Lempelsesberegningen foretages herefter således:

Lempelse i kommune- og kirkeskat er 18.563,86 kr. og beregnes som:

88.563,86 x (300.534+40.000) x (125.000/500.000)

406.234

Lempelse i sundhedsbidrag er 4.579,90 kr. og beregnes som:

21.854,04 x (300.534+40.000) x (125.000/500.000)

406.234

Lempelse i bundskat er 3.926,50 kr. og beregnes som:

22.917,93 x (300.534) x (125.000/500.000)

438.534

Lempelse i topskat er 450,61 kr. og beregnes som:

2.630,10 x (300.534) x (125.000/500.000)

438.534

Lempelse i virksomhedsskat er 8.333,33 kr. og beregnes som:

33.333,33 x 33.333

133.333

Lempelse i AM-bidrag udgør 6.533,00 kr. og beregnes som:

26.133 x 125.000

500.000

Den samlede lempelse er således 42.387,20 kr. og er en exemptionslempelse.

Eksempel D-15. Nedslag for udenlandsk virksomhedsindkomst, overførsel fra opsparingskonto. Den skattepligtige overfører hele årets overskud samt 70.000 kr. fra konto for opsparet overskud (og andre beløbsstørrelser).
Indkomstopgørelse:  
1. Virksomhedens overskud før AM-bidrag 500.000
2. Heraf udenlandsk virksomhedsindkomst 125.000
3. Overført til den skattepligtige 570.000
Hæverækkefølge:  
4. Kapitalafkast 40.000
5. Resterende overskud: (1)-(4) 460.000
6. Overført fra konto for opsparet overskud, der er opsparet i 2001-2004 (dvs. vedrørende 30%) 70.000
Den skattepligtiges indkomster er herefter:  
7. Personlig indkomst før AM-bidrag1) 560.000

8. AM-bidrag vedr. årets virksomhedsoverskud: 8% af (5)
dvs. at der er et resterende virksomhedsoverskud efter AM-bidrag på 460.000 - 36.800 = 423.200 til lempelsesbrug.
AM-bidrag af hævet opsparet overskud: 8% af [(6)+70.000x30/(100-30)]2)

36.800,00

 


8.000,00

9. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (7)-(8) 515.200
10. Kapitalindkomst: (4) 40.000
11. Ligningsmæssige fradrag: beskæftigelsesfradrag (max. 22.300) 22.300
12. Skattepligtig indkomst: (9)+(10)-(11) 532.900
Skatteberegning:  
13. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (12) - 24,32% af 42.000 119.386,88
14. Sundhedsbidrag: 6% af (12) - 6% af 42.000 29.454,00
15. Bundskat: 5,83% af [(9)+(10)] - 5,83% af 42.000 29.919,56
16. Topskat af personlig indkomst: 15% af [(9)-421.000] 14.130,00
17. Virksomhedsskat af hævet opsparet overskud modregnes i slutskat: 70.000x30/(100-30)2) 30.000,00
18. Samlet skat før lempelse: (8)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 207.690,44

Noter:

1) Årets resterende overskud 460.000+overført fra konto for opsparet overskud 70.000 med tilhørende virksomhedsskat 30.000

2) Det antages, at den skattepligtige hæver opsparet overskud i perioden 2001-2004 vedrørende 30%-skatten. Hæver den skattepligtige sit evt. opsparet overskud i 2005-2006 anvendes en forholdsmæssig fordeling på 28/(100-28), og for 2007 og senere indkomstår anvendes 25/(100-25).

Lempelsesberegningen foretages således:

Lempelsen i kommune- og kirkeskat er 25.942,95 kr. og beregnes som:

119.386,88 x (423.200+40.000) x (125.000/500.000)

532.900

Lempelse i sundhedsbidrag er 6.400,40 kr. og beregnes som:

29.454,00,00 x (423.200+40.000) x (125.000/500.000)

532.900

Lempelse i bundskat er 6.240,43 kr. og beregnes som:

29.919,56 x (423.200+40.000) x (125.000/500.000)

515.200+40.000

Lempelse i topskat er 2.901,70 kr. og beregnes som:

14.130,00 x 423.200 x (125.000/500.000)

515.200

Lempelse i AM-bidrag udgør 9.200,00 kr. og beregnes som:

36.800 x 125.000

500.000

Den samlede lempelse er 50.685,48 kr. Det fremgår, at hvis der overføres beløb fra konto for opsparet overskud, indgår beløbet og den hertil hørende virksomhedsskat ikke i lempelsesbrøkernes tæller.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.