Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.3.1 Modregning i ægtefælles skattepligtige indkomst

Eksempel C-08 og C-09 illustrerer henholdsvis det tilfælde, hvor den ene ægtefælle ikke kan udnytte sit underskud, der overføres til fradrag fuldt ud i den anden ægtefælles skattepligtige indkomst, og det tilfælde hvor der først sker modregning i egne skatter og dernæst i ægtefællens skattepligtige indkomst.

Eksempel C-08. Modregning fuldt ud i ægtefælles indkomst.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst 0 260.000
2. Kapitalindkomst -52.000 0
3. Ligningsmæssige fradrag 1.000 8.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning af underskud: (1)+(2)-(3) -53.000 252.000
5. Der er hos Æ1 ingen statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat eller skat af aktieindkomst over grundbeløb) at modregne underskudsværdi i. Hele Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst på 53.000 (4) kan rummes i (4) hos Æ2. 53.000 -53.000
6. Skattepligtig indkomst efter modregning (4)+(5) 0 199.000
Skatteberegning:
7. Bundskat: 5,83% af (1) 0,00 15.158,00
8. Sundhedsbidrag: 6% af (6)   0,00 11.940,00
9. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (6) 0,00 48.396,80

10. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. bundskat: 2 x 5,83% af 42.000 

- 4.897,20
11. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 2 x 6% af 42.000  - 5.040,00
12. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 2 x 24,32% af 42.000  - 20.428,80
13. Nedslag for negativ kapitalindkomst beregnet hos Æ1 og overført til udnyttelse hos Æ2, jf. afsnit H.5: 2 % af -(2) = 1.040,00 nedslag.  - 1.040,00
14. Bundskat efter personfradrag, nedslag for negativ kapitalindkomst: (7)-(10)-(13) 0,00 9.220,80
15. Sundhedsbidrag efter personfradrag: (8)-(11)   0,00 6.900,00
16. Kommune- og kirkeskat efter personfradrag: (9)-(12) 0,00 27.968,00
17. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (14)+(15)+(16) 0,00 44.088,80

 

Eksempel C-09. Modregning i egen skat og ægtefælles indkomst.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst 50.000 260.000
2. Kapitalindkomst -58.000 -4.000
3. Ligningsmæssige fradrag 13.000 8.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning af underskudsværdi og af underskud: (1)+(2)-(3) -21.000 248.000
5. Bundskat: 5,83% af (1) 2.915,00 15.158,00
6. Skatteværdi af Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 21.000, jf. (4) = 6.367,20, hvoraf der kan rummes 2.915,00 i Æ1´s bundskat (5) 2.915,00 -
7. Æ1´s underskud hvoraf værdi er modregnet i Æ1´s statsskat: (6) / 30,32%  9.614 -
8. Skattepligtig indkomst efter modregning i underskudsværdi (4)-(7) hos Æ1 -11.386 248.000
9. Hele Æ1´s resterende underskud i skattepligtig indkomst på 11.386 (8) kan rummes i (8) hos Æ2 11.386 11.386
10. Skattepligtig indkomst efter modregning af underskud hos Æ2: (8)-(9) 0 236.614
Skatteberegning:
11. Bundskat: (5)-(6) 0,00 15.158,00
12. Sundhedsbidrag: 6% af (10)   0,00 14.196,84
13. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (10) 0,00 57.544,52

14. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. bundskat: 2 x 5,83% af 42.000

- 4.897,20
15. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 2 x 6% af 42.000   - 5.040,00
16. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 2 x 24,32% af 42.000 - 20.428,80
17. Nedslag for negativ kapitalindkomst (samlet negativ kapitalindkomst 62.000 < 100.000), jf. afsnit H.5: 2% af -(2), hvor Æ1´s andel overføres til udnyttelse hos Æ2, dvs. 2 % af 62.000 = 1.240,00.  - 1.240,00
18. Bundskat efter personfradrag og nedslag for negativ kapitalindkomst: (11)-(14)-(17) 0,00 9.020,80
19. Sundhedsbidrag efter personfradrag: (12)-(15)  0,00 9.156,84
20. Kommune- og kirkeskat efter personfradrag: (13)-(16) 0,00 37.115,72
21. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (18)+(19)+(20) 0,00 55.293,36
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.