Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.2.4 Oversigt over indgåede aftaler

Følgende er en komplet oversigt over de indgåede aftaler med de enkelte lande.

Land

EUs

Dir

Dobbeltbe-
skatnings- overenskomst

OECD konvention

Nordisk Bistands-
aftale

Nordisk toldaftale

Bemærkninger

Aserbajdsjan

Ja

Australien

Ja

Belgien

Ja (1)

Ja

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Bulgarien

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Cypern

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, direktiv 2010/24/EU.

Estland

Ja

Ja

Finland

Ja

Ja

Ja

1) Der kan normalt ikke ske afbrydelse af forældelsen.

Foreløbige skatter er omfattet af aftalen

Frankrig

Ja (1)

Ja (Opsagt med virkning for krav efter den 31. december 2008)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Færøerne

Ja (1)

1)      Foreløbige skatter er omfattet af aftalen.

Georgien

Ja

Grækenland

Ja

Grønland

Ja (1)

1)      Foreløbige skatter er omfattet af aftalen.

Indien

Ja

Irland

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Island

Ja (1)

Ja

Ja

1) Foreløbige skatter er omfattet af aftalen.

Italien

Ja (1)

Ja

 

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Letland

Ja

Ja

Litauen

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Luxembourg

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Malta

Ja

Marokko

Ja

Moldova

Ja

Nederlandene

Ja (1)

Ja

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Norge

Ja

Ja (1)

Ja

1)      Foreløbige skatter er om fattet af aftalen.

Polen

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Portugal

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Rumænien

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Slovakiet

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Slovenien

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Spanien

Ja

Storbritannien

Ja (1)

Ja

1)      Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Sverige

Ja

Ja

Ja (1)

Ja

1) Der kan normalt ikke ske afbrydelse af forældelsen.

Foreløbige skatter er omfattet af aftalen.

Sydafrika

Ja

Tjekkiske Republik, Den

Ja

Tyrkiet

Ja

Tyskland

Ja (1)

Ja

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

Uganda

Ja

Ukraine

Ja

Ja

Ungarn

Ja (1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.

USA

Ja (1)

Ja (2)

1) Der kan ikke fremsendes krav mod personer, hvis skattekravet vedrører en periode, i hvilken skatteyderen er statsborger i USA.

2) Dog med forbehold for så vidt angår inddrivelse.

Venezuela

Ja

Østrig

Ja(1)

1) Accepterer ikke fordringer, der er over 5 år. Se art. 18, stk. 2, i direktiv 2010/24/EU.
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.