Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2016-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.5 Oversigtsskema over indgået handelsaftaler mellem EU og 3 lande

Formålet med dette afsnit er at give en oversigt over de forskellige handelsaftaler som EU har indgået.

Der er forskel på aftalerne som EU har indgået med deres partnerskabslande. Nogle af dem er ensidige, hvilket betyder, at der ved import i EU kan der gives præferencetold (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Andre af aftalerne er gensidige hvilket betyder, at der ved både import i EU og aftalelandene kan gives præference told (nedsat told), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Effekten af disse aftaler er den samme, da der ved fremvisning af præferentiel oprindelsesdokumentation, kan opnås nedsat told i importlandene.

Oversigt over ensidige og gensidige handelsaftaler som EU har indgået med deres partnerskabslande:

GSP aftalen (Generalised System of Preference)

Er en ensidig aftale som omfatter ca. 90 udviklingslande. Import af varer fra disse lande kan komme ind i EU til præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt. EU har lavet en håndbog som forklarer oprindelsesreglerne i GSP aftalen. Håndbogen kan findes på dette Link

OLT (Oversøiske lande og territorier)

Er en ensidig aftale som omfatter ca. 25 øer. Import af varer fra disse øer kan komme ind i EU til præference told, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Disse øer er ikke uafhængige stater, men har forfatningsmæssige forbindelse til 4 EU medlemsstater som er: Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig og Nederlandene. For Danmarks vedkommende, er der tale om Grønland.

AVS landene

Lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet.  Er ensidige for de lande som endnu ikke har indgået økonomiske Partnerskabsaftaler.

Økonomiske Partnerskabsaftaler (EPA)

Er gensidige handelsaftaler med grupper af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet. Både ved import i EU og i disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt

PEM aftalerne og PEM Konventionen

(PEM står for Pan-Euro-Mediterranean)

Er gensidige aftaler som EU har indgået med Middelhavslandene, EFTA og landene på det Vestlige Balkan. Både ved import i EU og

i disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt. EU har lavet en håndbog som forklarer oprindelsesreglerne i PEM aftalerne. Håndbogen kan findes på dette Link

FTA aftaler (Frihandelsaftaler)

Er gensidige aftaler som EU har indgået med forskellige lande f.eks. Korea, Chile, Mellemamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua & Panama), Peru og Columbia. Både ved import i EU og disse lande kan der gives præferencetold, hvis betingelserne herfor er opfyldt

 

 

Af nedenstående skema ses en oversigt over alle de præferenceaftaler med tilhørende oprindelsesprotokoller som EU har indgået. Af denne oversigt ses også, hvilke kumulationsmuligheder de enkelte aftaler giver. Beskrivelse og indholdet af begrebet "kumulation" kan ses under afsnit F.A. XX.

Der gøres opmærksom på, at dette skema kun opdateres to gange årligt. For en til hver tid opdateret liste, henvises der til EU Kommissionens hjemmeside på dette Link

På dette Link ligeledes fra EU Kommissionens hjemmeside, kan der indes meget information om de enkelte handelsaftaler som EU har indgået. 

Præferentielle arrangementer

Oprindelsesregler/kumulation

Pan-Euro-Middelhavslandene

EFTA lande

Schweiz

-          Industriprodukter (01.01.1973)


Free Trade Agreement (FTA aftale), EU tidende L 300, 31.12.1972, s.189

PEM konventionen

EU tidende L 23 af 29. januar 2016

Bilateral og diagonal kumulation

- Landbrugsprodukter (01.06.2002)

Aftale om handel med landbrugsprodukter, EU tidende L 114, 30.4.2002, s.132.

Protokol nr. 3

EU tidende L 45 af 15. februar 2006

Bilateral og diagonal kumulation

Island (01.04.1973)

Free Trade Agreement (FTA aftale), EU tidende L 301, 31.12.1972, s.2.

Protokol nr. 3

EU tidende L 131 af 18. maj 2006

Bilateral og diagonal kumulation

Norge (01.07.1973)

Free Trade Agreement (FTA aftale), EU tidende L 171, 27.06.1973, s.2.)

Protokol nr. 3

EU tidende L 117 af 2. maj 2006

Bilateral og diagonal kumulation

Færøerne / Danmark (01.01.1997)

Aftale, EU tidende L53, 22.02.1997, s.2

PEM konventionen

EU tidende L 23 af 29. januar 2016

Bilateral og diagonal kumulation

EØS (EU, Island, Liechtenstein, Norge)

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EU tidende L 1, 03.01.1994, s.3

PEM konventionen

EU tidende L 129 af 19. maj 2016

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

 

Middelhavslandene

Tyrkiet

Industri produkter - Toldunion (01.01.1996)

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet

EU tidende L 265 af 26.09.2006

Der ydes ikke toldpræference til Tyrkiske unionsvarer. Tyrkiske unionsvarer indføres toldfrit i EU med et A.TR-certifikat, der gælder som bevis for, at varerne er i fri omsætning i toldunionen EU/Tyrkiet. Et A.TR-certifikat er altså ikke et oprindelsesbevis. Tyrkiske unionsvarer kan imidlertid anvendes i systemet med paneuropæisk oprindelseskumulation EU-Tidende L 265/2006, 26.9.2006.

Bilateral og diagonal kumulation


(EU tidende L 265/2006 af 26.9.2006, som senest er ændret ved EU tidende L 267 af 27.9.2006

- Kul og stål
  (01.01.1997)

Aftale, EU tidende L 227, 07.09.1996, s.3.

Afgørelse nr. 1/2009 truffet af det blandede udvalg

EU tidende L43, 06.06.2009

Protokol nr. 1

EU tidende L 143/2009 af 6.6.2009

Bilateral og diagonal kumulation

- Landbrugsprodukter (01.01.1998)

Beslutning Nr. 3/2006 af 19. december 2006, som ændrer protokol Nr. 3 til beslutning Nr. 1/98 af 25. februar 1998 for handel med landbrugsprodukter.

Protokol nr. 3

Bilateral og diagonal kumulation

Algeriet (01.09.2005)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 265, 10.10.2005

Protokol nr. 6

EU tidende L 297 af 15.11.2007

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

Tunesien (01.03.1998)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 97, 30.03.1998, s.2.

Protokol nr. 4

EU tidende L 260 af 21.9.2006

Bilateral, diagonal og fuld kumulation

Marokko (01.03.2000)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 70,18.3.2000, s. 2

Protokol nr. 4

EU tidende L 336 af 21.12.2005

som sidst ændret ved beslutning Nr. 1/2011, EU tidende L 141/66 af 27.5.2011

Bilateral, diagonal og fuld kumulation  

Israel (01.06.2000)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 147, 21.06.2000, s.3

Meddelelse til importører ved import af varer fra Israel

Protokol nr. 4

EU tidende L 20 af 24.1.2006

Bilateral og diagonal kumulation

Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza (01.07.1997)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 187, 16.07.1997, s.3.

Protokol nr. 3

EU tidende L 298 af 13.11.2009

Bilateral og diagonal kumulation

Egypten (01.06.2004)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L304 af 30.09.2004, s.39

PEM konventionen

EU tidende L 334 af 22. december 2015

Bilateral og diagonal kumulation

Jordan (01.05.2002)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 129, 15.05.2002, s.3.

Protokol nr. 3

EU tidende L 209 af 31.7.2006

Bilateral og diagonal kumulation

Libanon (01.03.2003)

Euro-Middelhavsaftalen, EU tidende L 143, 30.05.2006, s.2.

Protokol nr. 4

EU tidende L 143 af 30.05.2006, s. 73

Bilateral kumulation

Syrien (01.07.1977)

Samarbejdsaftale, EU tidende L 269, 27.09.1978, s.2.

Protokol No 2

EU tidende L 269 af 27.09.1978

Bilateral kumulation

 

Vestlige Balkan

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (01.06.2001)

Stabiliserings og associeringsaftale, EU tidende L 84, 20.3.2004, s. 13, som sidst ændret ved Rådets afgørelse af 18. februar 2008 om undertegnelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen. EU tidende L 99, 10.4.2008, s. 2

Protokol Nr. 4

EU tidende L 99 af 10.4.2008

Bilateral og diagonal kumulation

Albanien (01.04.2009)

Stabiliserings og associeringsaftale, EU tidende L 107, 28.4.2009, s. 166, som sidst er ændret ved Rådets afgørelse af 15. september 2008 om undertegnelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen. EU tidende L 107, 28.04.2009, s. 2

PEM konventionen

EU tidende L 129 af 27. maj 2015

Bilateral og diagonal kumulation

Bosnien og Hercegovina (01.07.2008)

Interimsaftale om handel og handelsanliggende, EU tidende L 169, 30.6.2008, s. 13.; som sidst er ændret ved EU tidende L 233, 30.8.2008, s. 6

Protokol nr. 2

EU tidende L 233 af 30. august 2008

Bilateral og diagonal kumulation

Montenegro (01.01.2008)

Stabiliserings og associeringsaftale, EU tidende L 108, 29.04.2010, s. 3

PEM konventionen

EU tidende L 28 af 4. februar 2015

Bilateral og diagonal kumulation

Serbien (08.12.2009)

Interimsaftale om handel og handelsanliggende, EU tidende L 28, 30.01.2010, s. 2

 

PEM konventionen

EU tidende L 367 af 23. december 2014

Bilateral og diagonal kumulation

Kosovo (1. april 2016)

Stabiliserings og associeringsaftale, EU tidende L 71 af 16. marts 2016

PEM konventionen

Fremgår af artikel 1 til protokol 3 til aftalen

Bilateral og diagonal kumulation

 

Østlige Partnerskabslande

Moldova (1.9.2014)

Associeringsaftale, EU tidende, L 260, 30.8.2014, s. 4

Protokol Nr. 2 (s. 621)

EU tidende L 260 af 30.08.2014

Bilateral kumulation

Ukraine

Associeringsaftale, EU tidende L 161, 29.5.2014 efter 1. januar 2016.

Efter 1. januar 2016 skal oprindelsesprotokollen i associeringsaftalen anvendes.

Protokol Nr. 1 til associeringsaftalen, s. 1996

 EU tidende L 161, 29.5.2014

Bilateral kumulation

Georgien (1.9.2014)

Associeringsaftale, EU tidende L 261, 30.8.2014, s. 4

Protokol Nr. 1 (s. 612)

EU tidende L 261, 30.8.2014

Bilateral kumulation

 

Andre lande og territorier

Andorra

Aftale i form af brevveksling, EU tidende, L 374, 31.12.1990, s.14.

Afgørelse Nr. 1/99 om ændring af tillægget til aftalen i form af en brevveksling,

EU tidende, L 191 af 23.07.1999, s. 1

PEM konventionen

EU Tidende L 344 af 30. december 2015

Bilateral kumulation

AVS: Afrika, Vestindien, Stillehavet (01.04.2003)

Indtil 31/12/2007: Partnerskabsaftale mellem Afrika, Vestindien, Stillehavet, EU og medlemsstaterne, underskrevet i Cotonou d. 23 June 2000

EU tidende L 317 af 15.12.2000, s. 3 - EU tidende L 65 af 8.3.2003 - EU tidende L 83 af 1.4.2003: provisional application from 01.03.2000.

Fra 1. januar 2008: Se AVS hjemmesiden på EU Kommissions hjemmeside om de nye aftaler.

Bilag til aftalen EU-Tidende L 348/2007, 31.12.2007

EU-AVS-OLT bilateral og fuld kumulation

Fra 1. januar 2008: Se AVS hjemmesiden på EU Kommissions hjemmeside om de nye aftaler

Sydafrika (01.01.2000)

Aftale om handel, udvikling og samarbejde, EU tidende L 311, 4.12.1999, s.3.)

Protokol Nr. 1

EU tidende L 311 af 4.12.1999 s. 298

Bilateral kumulation

Mexico (01.07.2000)

Afgørelse Nr. 2/2000 - Oprettelse af interimsaftale om samhandel og handelsrelaterede anliggende, EU tidende L 157, 30.06.2000, s.10. og OJ L 245, 29.09.2000, s.1.

Bilag III til afgørelsen

EU-Tidende L 245 af 29.9.2000

Bilateral kumulation

Chile (01.03.2005)

Associeringsaftale EU tidende L 352, 30.12.2002, s.3., som ændret ved Rådets afgørelse af 22. november 2004 EU tidende L 38, 10.2.2005, s. 3)

Bilag III til aftalen

EU-Tidende L 352 af 30.12.2002

Bilateral kumulation

Peru (01.03.2013)

Handelsaftale, EU tidende L 354, 21.12.2012, s.3., Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen - EU tidende L 56, 28.2.2013, s. 1

Bilag II til aftalen

EU-Tidende L 354 af 21.12.2012

Bilateral og regional kumulation

Columbia (01.08.2013)

Handelsaftale, EU tidende L 354, 21.12.2012, s.3., Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen - EU tidende L 201, 26.07.2013, s. 7)

Bilag II til aftalen

EU-Tidende L 354/2012, 21.12.2012

Bilateral og regional kumulation

Mellemamerika

Associeringsaftale, EU tidende L 346, 15.12.2012, s. 3.

Tiltrædelse for Costa Rica og El Salvador - EU tidende L257/2013 af 28.9.2013

Tiltrædelse for Guatemala - EU tidende L315/2013 af 26.11.2013

Tiltrædelse for Honduras, Nicaragua og Panama - EU tidende L 204/2013 af 31.7.2013

Bilag III til aftalen

 EU-Tidende L 346 af 15.12.2012

Bilateral og regional kumulation

Korea (01.07.2011)
Frihandelsaftale mellem EU og Korea, EU tidende L 127 af 14.5 2011

For mere information om FTA aftalen med Korea, se dette Link

Oprindelsesprotokollen findes i EU tidende - L127 of 14.5.2011, p. 1344

Bilateral kumulation

 

Ensidige (autonome) præferenceaftaler

 

oprindelsesregler/kumulation

OLT - Oversøiske lande og territorier (01.01.2014)

Associeringsafgørelse af 25 November 2013, EU tidende L 344, 19.12.2013, s.1.

Bilag VI til afgørelsen

EU tidende L 344, 19.12.2013, s.1

"EU-OLT-EPA" bilateral og fuld kumulation, kumulation med GSP landene, udvidet kumulation

GSP - (Generalised System of Preferences)

Indtil 31/12/2013: Rådets forordning Nr. 732/2008 af 22 Juli 2008, EU tidende L 211, 6.8.2008, s. 1

Fra 1/1/2014: Rådets forordning Nr. 978/2012 af 25 Oktober 2012, EU tidende L 303, 25.10.2012, s. 1.

Artiklerne 37-58 i DF samt artiklerne 60-112 I GF

EU-NO-CH" bilateral, regional og diagonal kumulation

Moldova

Autonome handelspræferencer for Moldova - Rådets forordning Nr. 55/2008 af 21. januar 2008

EU tidende L 20, 24.1.2008, s. 1

For oprindelsesregler - se artikel 2 i Rådets Forordning Nr. 55/2008 af 21. januar 2008

 

Bilateral kumulation

Andre arrangementer

Ceuta og Melilla

Protokol Nr. 2 til Spaniens tiltrædelse i EU - EU tidende L 302, 15.11.1985

Rådets forordning Nr. 82/2001 af 5. december 2000

Council Regulation (EC) No. 82/2001 of 5 December 2000 - Eu tidende L 20, 20.01.2001, s.1.

Bilateral kumulation med EU og diagonal eller fuld kumulation, hvor reglerne opfyldes, med EUs partnerlande

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.