Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.2.6.1 Bevis ved import

Reglerne om bevis for ikke-præferentielle varers status, er fastsat i Kommissionen Gennemførelsesforordning (GF).

Af disse regler fremgår, at der kan udstedes oprindelses for varer omfattet af særlige import arrangementer som kommer fra tredje lande.

Dette gælder bl.a. landbrugsvarer.

Bemærk: Bestemmelsen svarer til den tidligere bestemmelse i GB artikel 55-62, vedr. landbrugsprodukter. Bestemmelsen er omformuleret til en generel bestemmelse, således at bestemmelsen i fremtiden kan anvendes på andre produkter end landbrugsprodukter.

Certifikatet skal udstedes af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland, under forudsætning af at varen opfylder kravene i EUTK artikel 60.

Certifikatet skal udstedes, inden varens angivelse eksport, og de udstedende myndigheder, skal opbevare en kopi af beviset.

Certifikaterne kan kun undtagelsesvist udstedes efterfølgende, såfremt den manglende udstedelse skyldtes en ufrivillig fejl, undladelse eller særlige omstændigheder.

De materielle krav til dokumentet er med de nye regler i GF udtaget af selve gennemførselsbestemmelserne, men er overført til bilag 22-14 GF.

Se artikel 57 GF.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.