Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.6 Afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godtgørelse af spiritusafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsgodtgørelse ved udførsel
  • Brækage, svind og lignende.

Afgiftsgodtgørelse ved udførsel

Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der bliver leveret til et andet EU-land. Se SPRITAL § 8, stk. 7.

Virksomheder kan endvidere få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til lande og områder udenfor EU. Se SPRITAL § 15, stk. 4. Lande udenfor EU er f.eks. USA, områder uden for udenfor EU er f.eks. Færøerne, Grønland og Ålandsøerne, der er en del af Finland, men er udenfor EU. 

Som dokumentation skal fremvises et print af udpassageattest for varernes udførsel til steder uden for EU. SKAT kan kræve yderligere dokumentation eller kan tillade alternativ dokumentation for, at varerne er udført til steder uden for EU. Se SPRITALbek. § 12, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Brækage, svind og lignende

Autoriserede oplagshavere får afgiftsgodtgørelse for beskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, svind og lignende under transport til en ikke-registreret handlende (detailhandler, restaurationsvirksomhed og lignende).

Der er ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået til spilde ved brækage og lignende hos detailhandlere, herunder i virksomhedens egen detailforretning, og hos forbrugere.

Der er heller ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den autoriserede oplagshaver, under transporten eller hos detailhandleren.

>

Bemærk

Tillægsafgiften for spiritusbaserede alkoholsodavand er ophævet ved lov nr. 1686 af 26. december 2017. I henhold til lovens § 8 kan virksomheder, der den 1. januar 2018 har et lager af alkoholsodavand, som er afgiftsberigtiget efter spiritusafgiftslovens § 2, stk. 2, på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede beholdere. Godtgørelsen ydes for varer nævnt i § 8, som er bestemt til fremstilling eller afsætning, og hvor den samlede godtgørelse af afgift af varerne overstiger 500 kr.

<

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.