Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.6 Afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godtgørelse af spiritusafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsgodtgørelse ved udførsel
  • Brækage, svind og lignende.

Afgiftsgodtgørelse ved udførsel

Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der bliver leveret til et andet EU-land. Se SPRITAL § 8, stk. 7.

Virksomheder kan endvidere få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til lande og områder udenfor EU. Se SPRITAL § 15, stk. 4. Lande udenfor EU er f.eks. USA, områder uden for udenfor EU er f.eks. Færøerne, Grønland og Ålandsøerne, der er en del af Finland, men er udenfor EU. 

Som dokumentation skal fremvises et print af udpassageattest for varernes udførsel til steder uden for EU. SKAT kan kræve yderligere dokumentation eller kan tillade alternativ dokumentation for, at varerne er udført til steder uden for EU. Se SPRITALbek. § 12, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Brækage, svind og lignende

Autoriserede oplagshavere får afgiftsgodtgørelse for beskattede varer, der er gået til spilde ved brækage, svind og lignende under transport til en ikke-registreret handlende (detailhandler, restaurationsvirksomhed og lignende).

Der er ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået til spilde ved brækage og lignende hos detailhandlere, herunder i virksomhedens egen detailforretning, og hos forbrugere.

Der er heller ikke afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den autoriserede oplagshaver, under transporten eller hos detailhandleren.

>

Bemærk

Tillægsafgiften for spiritusbaserede alkoholsodavand er ophævet ved lov nr. 1686 af 26. december 2017. I henhold til lovens § 8 kan virksomheder, der den 1. januar 2018 har et lager af alkoholsodavand, som er afgiftsberigtiget efter spiritusafgiftslovens § 2, stk. 2, på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede beholdere. Godtgørelsen ydes for varer nævnt i § 8, som er bestemt til fremstilling eller afsætning, og hvor den samlede godtgørelse af afgift af varerne overstiger 500 kr.

<

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.