Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-2
<< indholdsfortegnelse >>

D.B.4.2.3 Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af lønsumsafgiften ved metode 4
  • Eksempler.

Se også

Beregning af lønsumsafgiften ved metode 4

For metode 4 er lønsumsafgiftssatsen 4,12 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

(lønsum +/- skattemæssigt over/underskud med visse reguleringer) * 4,12 %.

Eksempler

Nedenfor er vist eksempler på opgørelse af årets lønsumsafgift i forskellige situationer.

Ansatte og overskud:

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr.+ 600.000 kr.) * 4,12 % = 41.200 kr.

Ansatte og underskud, der ikke overstiger årets lønsum

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og et skattemæssigt underskud efter reguleringer på 200.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr. - 200.000 kr.) * 4,12 % = 8.240 kr.

Ansatte og underskud, der overstiger årets lønsum

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og skattemæssigt underskud efter reguleringer på 500.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr. - 500.000 kr.) * 4,12 % = - 4.120 kr.

Den negative lønsumsafgift kan modregnes i efterfølgende år. Se afsnit D.B.4.2.4 Opgørelse af over/underskud om modregning af negativ lønsumsafgift fra tidligere år.

Ingen ansatte og overskud

En virksomhed uden ansatte har ingen lønsum. Virksomheden har et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(0 kr. + 600.000 kr.) * 4,12 % = 24.720 kr.

Beregning af årets lønsumsafgift, når der ingen ansatte er og der er underskud

En virksomhed uden ansatte har ingen lønsum. Virksomheden har et skattemæssigt underskud efter reguleringer på 200.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(0 kr. - 200.000 kr.) * 4,12 % = - 8.240 kr.

Den negative lønsumsafgift kan modregnes i efterfølgende år. Se afsnit D.B.4.2.4 Opgørelse af over/underskud om modregning af negativ lønsumsafgift fra tidligere år.

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2019 08:00
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Visse dommere giver dig aldrig medhold i din skattesag
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.