Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.5.2.2.9.4 Eksempler

Omskrivning og opdeling af afsnit

Det tidligere afsnit C.C.5.2.2.9.4 Eksempler " Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen" blev i Den juridiske vejledning 2022-2 omskrevet og opdelt i to afsnit C.C.5.2.2.9.4 Eksempler "Eksempler" og C.C.5.2.2.9.5 Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen " Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen". Der skete ikke ændringer af indholdet.

Indhold

Dette afsnit indeholder 3 eksempler på den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Eksempler på den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler

  Resumé

  Nedenfor vises 3 eksempler på den skattemæssige behandling af biler, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt:

  • Eksempel 1: Bilen indgår i virksomheden (værdi af fri bil til rådighed efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4)
  • Eksempel 2: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden (virksomheden betaler en beregnet leje svarende til de faktiske driftsudgifter og afskrivninger)
  • Eksempel 3: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden. Den erhvervsmæssige kørsel godtgøres af virksomheden med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

   Beskrivelsen af reglerne fremgår af de 2 foregående afsnit: C.C.5.2.2.9.2 Bilen indgår i virksomhedsordningen og C.C.5.2.2.9.3 Bilen holdes uden for virksomhedsordningen.

  Eksempler på den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler

  Økonomiske forudsætninger for de følgende eksempler vedrørende blandet benyttede biler

  Bilregnskab (kr.):

  1.  Reparation og vedligeholdelse, inklusiv dæk 

  13.800

  2.  Forsikring

  10.500

  3.  Benzin

  14.800

  4.  Vægtafgift

  3.000

  5.  Diverse

  2.800

  6.  I alt driftsomkostninger 

  44.900

  7.  Skattemæssige afskrivninger 25 pct. af 240.000 kr.

  60.000

  8.  I alt driftsomkostninger og skattemæssige afskrivninger  

  104.900

  9.  Renteudgifter til billån

  12.000

  10. Virksomhedens resultat eksklusiv bilomkostninger  

  500.000

  11. Bilens nyværdi  

  240.000

  12. Erhvervsmæssig kørsel, kilometer

  20.000

  13. Privat kørsel, kilometer 

  10.000

  Det er forudsat, at kapitalafkastet udgør 0 kr. Bilen er fuldt belånt. Det betyder, at kapitalafkastet er det samme, uanset om bilen og billånet indgår i virksomheden eller ej.

  Det er også forudsat, at der er tale om en bil i første forbrugsår, og at bilen er købt i januar måned.

  Eksempel 1 vedrører en bil, der indgår i virksomheden. Den skattepligtige værdi er opgjort på grundlag af bilens nyvognspris, jf. ovenfor.

  Det er endelig forudsat, at den selvstændige hæver hele årets overskud, men at der ikke sker hævning af opsparet overskud.

  Eksempel 1: Bilen indgår i virksomheden (værdi af fri bil til rådighed efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4) 

  Virksomhedens resultat:

  Kr.

  1. Virksomhedens overskud før udgifter til drift af bil mv.

  500.000

  2. Drift af bil (jf. de økonomiske forudsætninger, pkt. 6)

  - 44.900

  3. Skattemæssig afskrivning af bil (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 7)

  - 60.000

  4. Renteudgifter på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

  - 12.000

  5. Virksomhedens overskud efter udgifter til bil mv.

  383.100

  6. Skattepligtig værdi af fri bil (23,5 pct. (2023) af 240.000 kr. jf. økonomiske forudsætninger pkt. 11) plus miljøtillæg fx 3.000 kr.

  59.400

  7. Årets overskud (pkt. 5 plus 6)

  442.500

  Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige:

  8. Kapitalafkast

  0

  9. Resterende overskud (pkt. 7-8)

  442.500

  Kapitalindkomst:

   

  10. Kapitalafkast (pkt. 8)

  0

  11. I alt kapitalindkomst (pkt. 10)

  0

  Personlig indkomst før AM-bidrag:

  12. Overført resterende overskud (pkt. 9)

  442.500

  13. I alt personlig indkomst

  442.500

     

  Eksempel 2: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden (virksomheden betaler en beregnet leje svarende til de faktiske driftsudgifter og afskrivninger)

  Virksomhedens resultat:

  Kr.

  1. Virksomhedens overskud før biludgifter

  500.000

  2. Leje af bil: 2/3 af 104.900 kr. (erhvervsmæssig andel: 20.000 km/ 30.000 km = 2/3), jf. de økonomiske forudsætninger, pkt. 8, 12 og 13

  - 69.933

  3. Årets overskud

  430.067

  Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige:

   

  4. Refusion: Leje af bil (pkt. 2)

  69.933

  5. Kapitalafkast 

  0

  6. Resterende overskud (pkt. 3-5)

  430.067

  Den selvstændiges indkomst er herefter:

  Kapitalindkomst:

  Kr.

  7. Kapitalafkast (pkt. 5)

  0

  8. Renteudgifter på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

  -12.000

  9. I alt kapitalindkomst

  -12.000

  Personlig indkomst før AM-bidrag:

  10. Overført resterende overskud (pkt. 6)

  430.067

  11. Leje af bil (pkt. 4)

  69.933

  12. Udgift til erhvervsmæssig drift af bil (2/3 af 44.900 kr., jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 6)

  -29.933

  13. Afskrivning af bil (2/3 af 60.000 kr., jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 7)

  -40.000

  14. I alt personlig indkomst

  430.067

     

  Eksempel 3: Den selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, men bilen holdes uden for virksomheden. Den erhvervsmæssige kørsel godtgøres af virksomheden med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

  Kilometersatser for 2023:

  • 3,73 kr. pr. km for de første 20.000 km og
  • 2,19 kr. pr. km udover 20.000 km.

  Virksomhedens resultat:

  Kr.

  1. Virksomhedens overskud før biludgifter

  500.000

  2. Erhvervsmæssig kørsel 20.000 km efter Skatterådets satser (3,73 x 20.000)

  -74.600

  3. Årets overskud

  425.400

  Årets overførsler fra virksomheden til den selvstændige

  4. Refusion (pkt. 2)

  74.600

  5. Kapitalafkast, fx

  0

  6. Resterende overskud (pkt. 3-5)

  425.400

  Den selvstændiges indkomster er herefter:

  Kapitalindkomst:

  7. Kapitalafkast (pkt. 5)

  0

  8. Renteudgift på billån (jf. økonomiske forudsætninger, pkt. 9)

  -12.000

  9. I alt kapitalindkomst

  -12.000

  Personlig indkomst før AM-bidrag:

  10. Overført resterende overskud (pkt. 6)

  425.400

  11. I alt personlig indkomst

  425.400

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.