Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.4.4 Angivelse og betaling på de enkelte afgiftsområder

Indhold

Dette afsnit indeholder henvisninger til regler og praksis for angivelse og betaling af punktafgift på de enkelte afgiftsområder.

Afgift af konsum-is samt afgifter efter chokoladeafgiftsloven

Afgift af

Se afsnit

konsum-is

E.A.2.2.6

chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.6

råstof- og dækningsafgift

E.A.2.4.5

Afgift af drikkevarer

Afgift af

Se afsnit

spiritus

E.A.3.1.6

vin mv.

E.A.3.2.6

øl mv.

E.A.3.3.6

Afgift af energi

Afgift af

Se afsnit

mineralolieprodukter

E.A.4.1.6

kul og affaldsvarme

E.A.4.2.6

elektricitet

E.A.4.3.7

naturgas og bygas

E.A.4.4.8.1

kuldioxid (CO2)

E.A.4.5.7.1

Forbrugsafgifter

Afgift af

Se afsnit

cigaretpapir, skrå og snus

E.A.5.1.6

glødelamper mv. og elektriske sikringer

E.A.5.2.6

kaffe og te

E.A.5.3.5

Afgift af forsikringer

Afgift af

Se afsnit

skadesforsikring 

E.A.6.1.6

lystfartøjsforsikring

E.A.6.2.5

ansvarsforsikring for motorkøretøjer

E.A.6.3.5

arbejdsskadeforsikring 

E.A.6.4.4

Miljøafgifter

Afgift af

Se afsnit

emballage mv.

E.A.7.1.18 og E.A.7.1.20

affald og råstoffer

E.A.7.3.6 og E.A.7.4.6 Opgørelse og afregning

ledningsført vand

E.A.7.5.6

dæk

E.A.7.6.6

bekæmpelsesmidler

E.A.7.7.6

klorerede opløsningsmidler

E.A.7.8.6

batterier

E.A.7.9.6, E.A.7.10.5 Betalingens størrelse og beregning og E.A.7.10.6 Opgørelse og afregning m.m. 

svovl

E.A.7.11.7.1 og E.A.7.11.7.3 Opgørelse og afregning af afgiften på svovl: Varemodtagere

CFC og visse drivhusgasser

E.A.7.12.6

spildevand

E.A.7.13.7

kvælstof

E.A.7.14.5

kvælstofoxicer (NOx).

E.A.7.20.7

Afgift af motorkøretøjer mv.

Afgift af

Se afsnit

registreringsafgift af motorkøretøjer

E.A.8.1.10

vejbenyttelsesafgift 

E.A.8.2.1 og E.A.8.2.5

brændstofforbrugsafgift 

E.A.8.3.4

vægtafgift 

E.A.8.4.4

Afgift af spil

Afgift af

Se afsnit

spil

E.A.9.2, E.A.9.3 Puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb, E.A.9.4 Klasselotteri, E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, E.A.9.6 Landbaseret kasino, E.A.9.7 Væddemål, E.A.9.8 Onlinekasino, E.A.9.9 Almennyttigt lotteri, E.A.9.10 Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv., E.A.9.11 Spil i forbindelse med offentlige forlystelser, E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv. og E.A.9.13 Gevinstopsparing

Afgift af tobak

Afgift af

Se afsnit

cigaretter og røgtobak

E.A.10.1.7

cigarer, cerutter og cigarillos

E.A.10.2.6

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.