Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<<  

H.5.4 Eksempler på beregning af nedslag for negativ nettokapitalindkomst og kompensationsbeløb

Nedenstående eksempler H-18 - H-20 viser anvendelsen af reglerne i PSL (personskatteloven) § 11 og § 26, men også andre eksempler i vejledningen viser anvendelsen, bl.a. eksemplerne B-09F-03, C-09, C-10 og C-11, C-32 samt D-12 og D-14.  

Eksempel H-18. Eksemplet viser beregning og udnyttelse af nedslag for kapitalindkomst efter PSL (personskatteloven) § 11 for en enlig, der er fyldt 18 år.
Indkomstoplysninger m.v.
1. Personlig indkomst (løn før AM-bidrag) 300.000
2. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (1) - 8 % af (1) 276.000
3. Kapitalindkomst -51.000
4. Ligningsmæssige fradrag (beskæftigelsesfradrag): 6,95 % af (1), max 22.300  20.850
5. Skattepligtig indkomst: (2) + (3) - (4)

204.150

Skatteberegning:
6. AM-bidrag: (1) - (2) 24.000,00
7. Bundskat: 5,83 % af (2) 16.090,80
8. Sundhedsbidrag: 6 % af (5)  12.249,00
9. Kommune- og kirkeskat: 24,32 % af (5) 49.649,28
10. Ejendomsværdiskat 6.000,00
11. Skatter før personfradrag og nedslag for negativ kapitalindkomst: (6) + (7) + (8) + (9) + (10) 107.989,08
12. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83 % af 42.000 2.448,60
13. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6 % af 42.000 2.520,00
14. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32 % af 42.000 10.214,40
15. Nedslag for negativ >nettokapitalindkomst<: 2 % af -(3), max 2 % af 50.000 1.000,00
16. Skatter i alt efter grøn check: (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - 1.300,00 = 91.822,30 - 1.300,00 91.806,08

I eksempel H-18 er der ikke beregnet kompensationsbeløb efter § 26, selv om der er både negativ >nettokapitalindkomst< ud over 50.000 kr. og ligningsmæssige fradrag. Nedenfor vises beregningerne efter § 26. 

Eksempel H-18 (fortsat) vedrørende kompensationsbeløb efter PSL (personskatteloven) § 26.

17. Skattelettelse vedr. bundskat (nedsættelse oprindeligt fra 5,26 % til 3,76 %):
1,5 % af ((2) - 44.800) = 1,5 % af 231.200

3.468,00

18. Skattelettelse vedr. mellemskat (ophævelse af mellemskatten):
6 % af ((2) - 362.800) < 0 

0,00

19. Skattelettelse vedr. topskat (forhøjelse af bundfradrag): 
15 % af 0 (idet (2) < 362.800) = 0,00

 0,00

20. Skattelettelse vedr. skat af aktieindkomst (nedsættelse af skatten):
1 % af 0 = 0,00

  0,00

21. Skattelettelse vedr. forhøjelse af beskæftigelsesfradraget:
8 % + 24,32 % af ((4) minus 4,25 % af (1), max hhv. 22.300 og 14.200) = 32,32 % af (20.850 - 12.750) = 2.617,92

2.617,92

22. Sum vedr. skattelettelser: 
(17) + (18) + (19) + (20) + (21) = 3.468,00 + 2.617,92

6.085,92

23. Skattestramning som følge af nulregulering af personfradraget fra 2009 til 2010, dvs. forskellen mellem 42.900 og 44.800:
36,15 % af 1.900

686,85

24. Skattestramning som følge af indførelsen af udligningsskatten:
6 % af 0 (intet udligningsskattegrundlag over 362.800) = 0,00

0,00

25. Sum vedr. skattestramninger: (23) + (24)

686,85

26. Forskelsbeløb: (22) - (25), hvis negativt sættes forskelsbeløbet til 0 (nul) = 6.085,92 - 686,85

5.399,07

27. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af fradrag for negativ nettokapitalindkomst over 50.000 (beløbsgrænsen i § 11, stk. 1):
2 % (= 8 % - 6 %) af summen af negativ nettokapitalindkomst, der overstiger 50.000 = 2 % af (-(3) - 50.000) = 20,00.

20,00

28. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af ligningsmæssige fradrag:
2 % af (4) = 2% af 20.850 = 417,00

417,00

29. Sum af (27) og (28) til fradrag i (26) = 20,00 + 417,00 = 437,00

437,00

30. Beregning af kompensationsbeløb: (26) - (29), hvis beløbet er positivt er kompensationsbeløbet 0 (nul):
5.399,07 - 437,00 > 0

0,00

31. Kompensationsbeløb, jf. (30)

0,00

Nedenstående eksempel H-19 viser anvendelsen af reglerne i PSL (personskatteloven) § 11 og § 26, og hvor begge beregnede beløb kan udnyttes.  

Eksempel H-19. Eksemplet viser beregning og udnyttelse af nedslag for kapitalindkomst efter PSL (personskatteloven) § 11 for en enlig, der er fyldt 18 år.
Indkomstoplysninger m.v.
1. Personlig indkomst (honorar før AM-bidrag) og social pension: 1.000 + 90.000 91.000
2. Personlig indkomst efter AM-bidrag: (1) - 8 % af 1.000    90.920
3. Kapitalindkomst -53.000
4. Ligningsmæssige fradrag (beskæftigelsesfradrag og gaver): 6,95 % af 1.000, jf. (1), + 770  840
5. Skattepligtig indkomst: (2) + (3) - (4)

37.080

6. Aktieindkomst (gevinst)

5.000

Skatteberegning:
7. AM-bidrag: (1) - (2) 80,00
8. Bundskat: 5,83 % af (2) 5.300,64
9. Sundhedsbidrag: 6 % af (5)  2.224,80
10. Kommune- og kirkeskat: 24,32 % af (5) 9.017,86
11. Skat af aktieindkomst: 27 % af (6) 1.350,00
12. Skatter før personfradrag og nedslag for negativ kapitalindkomst: (7) + (8) + (9) + (10) + (11) 17.973,29
13. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83 % af 42.000 2.448,60
14. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6 % af 42.000 2.520,00
15. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32 % af 42.000 10.214,40
16. Nedslag for negativ >nettokapitalindkomst<: 2 % af -(3), max 2 % af 50.000 = 1.000,00, men der kan ikke modregnes i AM-bidrag og 27%-skat, jf. (7) og (11). Der kan modregnes i ((12) - (7) - (11)) - ((13) + (14) + (15)) = 16.543,29 - 15.183,00 = 1.360,29. Hele nedslaget på 1.000,00 kan dermed modregnes. 1.000,00
17. Kompensationsbeløb, jf. fortsættelsen af eksemplet nedenfor. Der kan modregnes i 1.360,29 - 1.000,00, jf. (16). Hele kompensationsbeløbet på 13,13 kan dermed modregnes. 13,13
18. Skatter i alt efter grøn check, inkl. tillæg: (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - 1.580,00 = 197,16  197,16

I eksempel H-19 er der beregnet kompensationsbeløb efter § 26. Nedenfor vises beregningerne efter § 26. 

Eksempel H-19 (fortsat) vedrørende kompensationsbeløb efter PSL (personskatteloven) § 26.

19. Skattelettelse vedr. bundskat (nedsættelse oprindeligt fra 5,26 % til 3,76 %):
1,5 % af ((2) - 44.800) = 1,5 % af 45.400

691,80

20. Skattelettelse vedr. mellemskat (ophævelse af mellemskatten):
6 % af ((2) - 362.800) < 0 

0,00

21. Skattelettelse vedr. topskat (forhøjelse af bundfradrag): 
15 % af 0 (idet (2) < 362.800) = 0,00

0,00

22. Skattelettelse vedr. skat af aktieindkomst (nedsættelse af skatten):
1 % af (6) = 1 % af 5.000 = 50,00

50,00

23. Skattelettelse vedr. forhøjelse af beskæftigelsesfradraget:
8 % + 24,32 % af ((4) minus 4,25 % af (1), max hhv. 22.300 og 14.200) = 32,32 % af (70 - 43) = 8,72

8,72

24. Sum vedr. skattelettelser: 
(19) + (20) + (21) + (22) + (23) = 691,80 + 50,00 + 8,72

750,52

25. Skattestramning som følge af nulregulering af personfradraget fra 2009 til 2010, dvs. forskellen mellem 42.900 og 44.800:
36,15 % af 1.900

686,85

26. Skattestramning som følge af indførelsen af udligningsskatten:
6 % af 0 (intet udligningsskattegrundlag over 362.800) = 0,00

0,00

27. Sum vedr. skattestramninger: (25) + (26)

686,85

28. Forskelsbeløb: (24) - (27), hvis negativt sættes forskelsbeløbet til 0 (nul) = 750,52 - 686,85

63,67

29. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af fradrag for negativ nettokapitalindkomst over 50.000 (beløbsgrænsen i § 11, stk. 1):
2 % (= 8 % - 6 %) af summen af negativ nettokapitalindkomst, der overstiger 50.000 = 2 % af (-(3) - 50.000) = 60,00.

60,00

30. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af ligningsmæssige fradrag:
2 % af (4) = 2% af 840 = 16,80

16,80

31. Sum af (29) og (30) til fradrag i (28) = 60,00 + 16,80 = 76,80

76,80

32. Beregning af kompensationsbeløb: (28) - (31), hvis beløbet er positivt er kompensationsbeløbet 0 (nul):
63,67 - 76,80 = - 13,13

- 13,13

33. Kompensationsbeløb, jf. (32) og (17)

13,13

Eksempel H-20 viser, jf. PSL (personskatteloven) § 11, stk. 3, at det for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, gælder, at den ene ægtefælles positive nettokapitalindkomst skal modregnes i den anden ægtefælles negative nettokapitalindkomst, inden beløbsgrænsen på 50.000 kr. forhøjes hos den anden ægtefælle med et forskelsbeløb, der består af forskellen mellem 50.000 kr. og den første ægtefælles negative nettokapitalindkomst, dvs. 0 kr. i tilfælde med positiv nettokapitalindkomst og dermed et forskelsbeløb på 50.000 kr. Eksemplet viser også, jf. PSL (personskatteloven) § 11, stk. 4, at en ikke udnyttet del af nedslag skal modregnes i den anden ægtefælles skatter, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Eksempel H-20 viser også, jf. PSL (personskatteloven) >§ 26, stk. 5<, at der for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, gælder, at den ene ægtefælles negative nettokapitalindkomst skal modregnes i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden beregningsgrundlaget for den afskaffede mellemskat beregnes. Eksemplet viser også, jf. PSL (personskatteloven) >§ 26, stk. 6<, at der i tilfælde, hvor den ene ægtefælles personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst er lavere end bundfradraget for den afskaffede mellemskat, skal ske en forhøjelse af den anden ægtefælles bundfradrag med forskelsbeløbet, inden skattelettelsesbeløbet vedrørende mellemskat beregnes, dog forudsat at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Eksempel H-20. Samlet kapitalindkomst er negativ, dvs. ingen kapitalindkomst i grundlag for bundskat og topskat. Eksemplet viser beregning af nedslag for negativ >nettokapitalindkomst< og efterfølgende overførsel til udnyttelse hos ægtefælle, jf. PSL (personskatteloven) § 11. Eksemplet viser dernæst beregning af kompensationsbeløb og efterfølgende modregning ifølge PSL (personskatteloven) § 26, stk. 4.

Indkomstoplysninger m.v. for Æ1 og Æ2

1. Udenlandsk pension til dansk beskatning

 370.000

 421.100

2. Indskud på ratepension 

 30.000

 -

3. Personlig indkomst: (1) + (2) 

 340.000

 421.100

4. Kapitalindkomst 

- 500.000

 20.000

5. Ligningsmæssige fradrag 

 -

 99.100

6. Skattepligtig indkomst før underskud: (3) + (4) - (5) 

 - 160.000

 342.000

7. Underskud, jf. (6), modregnet med skatteværdi i egne skatter, jf. nedenfor   

66.800

 -

8. Resterende underskud overført til Æ2: (6) - (7) 

 93.200

 - 93.200

9. Skattepligtig indkomst efter underskud: (6) + (7) + (8) 

 0

 248.800

10. Skatteberegning:

 

 

11. Bundskat: 5,83 % af (3)

19.822,00

24.550,13

12. Topskat: 15 % af ((3) - 421.000)

-

15,00

13. Udligningsskat: 6 % af (1)

432,00

3.498,00

14. Sundhedsbidrag: 6 % af (9) 

 -

 14.928,00

15. Kommune- og kirkeskat: 24,32 % af (9) 

 -

60.508,16

16. Modregning hos Æ1 med underskudsværdi svarende til bundskat og udligningsskat: (11) + (13) = 20.254,00 svarende til et underskud på 20.254,00 / 0,3032 = 66.800, jf. (7),  

 20.254,00

 -

17. Skatter efter underskud: (11) + (12) + (13) + (14) + (15) - (16) 

0,00

103.499,29

18. Æ1 kan ikke udnytte personfradrag, jf. (17), og Æ2 har her efter til rådighed: 2 x skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat = 2 x 42.000 x 36,15 % 

 -

 30.366,00

19. Nedslag for negativ >nettokapitalindkomst<: 2 % af -(3), max 2 % af 100.000 (Æ1 har negativ kapitalindkomst på 480.000 efter modregning med Æ2´s positive kapitalindkomst, jf. (4), og Æ1 har derefter det maksimale grundlag på 2 x 50.000)

2.000,00

 -

20. Æ1 kan ikke udnytte (19), som der efter fuldt ud overføres til Æ2, idet (19) kan rummes i forskellen mellem (17) og (18) 

 -

 2.000,00

21. Skat efter >nedslag for negativ nettokapitalindkomst<, men før kompensationsbeløb: (17) - (18) - (20) 

 0,00

71.133,29

22. Skattelettelse vedr. bundskat (nedsættelse oprindeligt fra 5,26 % til 3,76 %):
1,5 % af ((3) - 44.800)

 4.428,00

 5.644,50

23. Skattelettelse vedr. mellemskat (ophævelse af mellemskatten), idet ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er negativ efter modregning af positiv nettokapitalindkomst hos Æ2, som dernæst udnytter et hos Æ1 uudnyttet bundfradrag på 22.800 (= 362.800 - (3)):
6 % af ((3) - (362.800 + 22.800)) = 6 % af 35.500 = 2.130,00 

 -

2.130,00

24. Skattelettelse vedr. topskat (forhøjelse af bundfradrag) hos Æ2: 
15 % af ((3) - 362.800) - 15 % af ((3) - 421.000) = 4.080,00 - 15,00 = 8.745,00

 -

8.745,00

25. Skattelettelse vedr. skat af aktieindkomst (nedsættelse af skatten):
1 % af 0 = 0,00

 0,00

 0,00

26. Skattelettelse vedr. forhøjelse af beskæftigelsesfradraget hos Æ1:
Ingen beregningsgrundlag

0,00

0,00

27. Sum vedr. skattelettelser: 
(22) + (23) + (24) + (25) + (26) 

 4.428,00

16.519,50

28. Skattestramning som følge af nulregulering af personfradraget fra 2009 til 2010, dvs. forskellen mellem 42.900 og 44.800:
35,97 % af 1.900 

 686,85

 686,85

29.  Skattestramning som følge af indførelsen af udligningsskatten:
6 % af ((1) - 362.800) 

 432,00

3.498,00

30. Sum vedr. skattestramninger: (28) + (29)

 1.118,85

 4.184,85

31. Forskelsbeløb: (27) - (30), hvis negativt sættes forskelsbeløbet til 0 (nul)

3.309,15

12.334,65

32. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af fradrag for negativ nettokapitalindkomst over 2 x 50.000, jf. (19):
2 % (= 8 % - 6 %) af summen af negativ nettokapitalindkomst, der overstiger 100.000 = 2 % af ((480.000, jf (4)) - (19)) = 7.600,00.

7.600,00

 -

33. Skattestramning ved nedsættelse af skatteværdien af ligningsmæssige fradrag:
1 % af (5) 

 -

991,00

34. Sum af (32) og (33) til fradrag i (31) 

7.600,00

991,00

35. Beregning af kompensationsbeløb: (31) - (34)

 - 4.290,85

11.343,65

36. Kompensationsbeløb, jf. (35), efter modregning (§ 26, stk. 4): Hos Æ2 fratrækkes Æ1´s negative beløb: 11.343,65 - 4.290,85 = 7.052,80, hvorefter der ikke gives noget kompensationsbeløb (hvis beløbet herefter er positivt, er kompensationsbeløbet 0 (nul)).    

0,00

0,00

37. Skatter i alt: (21) - (36) 

 0,00

71.133,29

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle Hyppigt stillede spørgsmål
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.