Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.8.6.4.3 Oversigt over sammenligningsgrundlag

Sammenligningsgrundlag
Betydningen af den ændrede personstatus fra det ene til det andet år for opgørelsen af det forudgående års ejendomsværdiskat, dvs. sammenligningsgrundlag for året før indkomståret, jf. også B.8.6.4.2, kan sammenfattes i følgende tabeller:

Tabel 1: Fuld skattepligtig i begge år: Opgørelse af sammenligningsgrundlag for året før indkomståret.
I året før indkomståret var personen blevet beregnet som:

I indkomståret er personen beregnet som:

Almindelig: §§5-7, § 9a og 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7, § 9 og 9b

Alderspensionist: §§5-7, §8 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b. Herefter fradrages efter § 8

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og §9 og 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b. Herefter fradrages § 8

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-7, §8 og §9 og § 9b

§§5-7, §8 og §9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og §9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og § 9 og § 9b

Tabel 2: Fuld skattepligtig i året før indkomståret og begrænset skattepligtig i indkomståret: Opgørelse af sammenligningsgrundlag.
I året før indkomståret var personen fuld skattepligtig og blevet beregnet som:

I indkomståret er personen begrænset skattepligtig og beregnet som:

Almindelig: §§5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist: §§5-7 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-8 og § 9 og § 9b

§§5-8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

Tabel 3: Begrænset skattepligtig i året før indkomståret og fuld skattepligtig i indkomståret
I året før indkomståret var personen begrænset skattepligtig og blevet beregnet som:

I indkomståret er personen blevet fuld skattepligtig og beregnet som

Almindelig: §§5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist: §§5-7, § 8 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b. Herefter fradrages efter § 8

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b. Herefter fradragesefter § 8

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b. Herefter fradrages efter § 8

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.