Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.2.3.3 OECDs konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager

OECDs konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager er gennemført i dansk ret. Se lov nr. 132 af 26. februar 1992 om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD. Konventionen trådte i kraft i Danmark den 1. april 1995.

Følgende stater har indtil videre tiltrådt aftalen:

Indholdet i konventionen er i store træk sammenfaldende med den nordiske bistandsaftale. Konventionen omfatter administrativ bistand i form af udveksling af oplysninger, embedsmænds deltagelse i skatteundersøgelser i en anden stat, bistand til inddrivelse af skatte- og afgiftskrav og bistand ved forkyndelse af dokumenter.

Konventionens selvstændige betydning i forhold til de øvrige overenskomster med hensyn til udveksling af oplysninger er ret begrænset, da konventionen kun vil gælde ved udveksling af oplysninger om andet end direkte skatter, når der er tale om stater uden for EU(bortset fra de øvrige nordiske stater).

Konventionen kan derimod få stor selvstændig betydning ved bistand til inddrivelse af skatte- og afgiftskrav i stater uden for EU og Norden, fordi kun ganske få dobbeltbeskatningsaftaler indeholder bestemmelser om inddrivelse og i givet fald jo kun vedrørende direkte skatter. Man må imidlertid være opmærksom på, at konventionen bygger på et gensidighedsprincip, og at USA som nævnt har taget forbehold med hensyn til bistand ved inddrivelse.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.