Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.5.2 Tidligere afgiftssatser

Tidligere afgiftssatser i perioden 2018 - 2022

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter energiindhold i kul mv.:

   

2018

 2019

2020

2021

2022

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

55,5

56,2

56,7

62,8

63,0

Bemærk, at indtil 1. januar 2015 var tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. også omfattet af afgiftspligten efter KULAL § 1, stk. 1.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv.:

2018

2019

2020

2021

2022

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.555

1.573

1.589

1.758

1.765

Jordoliekoks

kr./ton

1.833

1.855

1.873

2.073

2.081

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.056

1.068

1.079

1.194

1.198

Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv.

kr./ton

- -

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.589

1.607

1.623

1.796

1.803

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 kr./ton

2.088

2.113

2.133

2.361

2.370

 Nedenstående skema viser afgiftssatserne for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald:

2018

2019

2020

2021

2022

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

kr./GJ

46,3

19,8

46,8

20,3

47,3

20,8

52,3

25,8

52,5

26,0

Tillægsafgift ( KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.