Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt efter LL (ligningsloven) § 8 A, LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, eller efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A
  • Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3
  • Godkendelse efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, og § 3, stk. 1, litra g
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL (ligningsloven) § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2022 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Fradraget kan højst udgøre 17.200 kr. i 2022. I 2023 udgør det maksimale fradrag 17.700 kr.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL (ligningsloven) § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g.

Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, til i 2022 at modtage løbende ydelser efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g.

Godkendelse efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g.

Foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL (ligningsloven) § 8 A eller § 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt

10021936

Fregatten Jylland 1

10021979

Ghana Venskab 1

10158605

Morsø Golfklub 1

10295203

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

10305217

FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904 1

10362911

Det Kgl Vajsenhus 3

10367816

Scleroseforeningen 1,2

10384389

FUGLEVÆRNSFONDEN 1,2

10394228

Hjerteforeningen 1,2

10455537

CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) 1

10526094

Areopagos Danmark 1,2

10534216

Skuespillerforeningen af 1879 1

10547709

Ellen Wulffs Mindefond Til Fordel for Amatørmusikken i Danmark 3

10619807

AIDS-Fondet 1,2

10625408

Ældre Sagen 1

10634792

Børns Vilkår 1,2

10688302

Handicappede Børns Ferier 1

10691028

Tønder Frikirke 1,2

10710170

Hjørring Golfklub 1

10734312

Ribe Kunstmuseum 1

10788714

Danske-Seniorer 1

11035612

Ågård Frimenighed 1,2

11038719

Klim Valgmenighed, Fælleskredsen 1,2

11039928

Lemvig Valgmenighed 1,2

11233716

Aulum Vinding Vind Valgmenighed 1,2

11428010

Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg 1

11451772

Operation Mission 1,2

11560636

Fonden Rednings Teknisk Samling 3

11577741

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

11577806

Lægeforeningens Forskningsfond 3

11578403

Søndervangs Boligfond 3

11589790

Den Almenvelgørende Fond Askov Møllehus 3

11591302

Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

11591434

Den Kongelige Livgardes Fond 1

11598331

Hustømrerforeningen af 1691 1

11600441

Refugiefonden- Løgumkloster Løgumkloster Refugie 3

11608736

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1

11611230

Sønderjydsk Hjælpefond 3

11614841

Bystævneparkens Venner 3

11617808

Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1,3

11620183

Borgervennens Sociale Fond 1

11625134

Dyrenes Dags Komite 3

11625177

Fynsk Frimureres Fond St. Joh. Logen Maria Til De Tre   Hjerters Velfærdsfond 3

11625339

Fonden "En God Start i Livet 1

11628214

Aarhus Golf Club 1

11630405

Overlæge Dr. Med. Einar Geert-Jørgensen og Hustrus Legat Administrator Ulrik Ibfelt 3

11637744

Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2

11637930

De Smaa Glæders Legat 3

11641849

Danske Flyveres Fond 3

11645348

Inge Sørensens Kattehjems Fond 3

11650198

Alternativfondet 3

11650244

Hestens Værns Fond Til Fordel for Foreningen Hestens Værn 1

11656706

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Fond for Sangere 3

11660533

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

11678645

FONDEN DANMARKS FLYMUSEUM 1

11681190

Karma Kadjy  Skolen 1

11682073

Herlufsholm-Fonden 3

11687989

Øjenfonden 3

11692834

Bevaringsfonden for Svaneke. 3

11706479

Foreningen Kong Haakons Kirkes Venner 3

11707386

Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 1

11724078

Generalmajor P M Knudsen og Hustrus Legat Til Fordel for Trængende Enker Eller Døtre 3

11726178

Søster og Verner Lipperts Fond 3

11726208

Refugiets Venners Støttekreds 3

11747086

Sølund Musik Festival 1

11778712

Dyreværneforeningen Svalen 3

11802990

Danmarks Bløderforening 1,2

11827012

Døveforeningen af 1866 3

11863418

Ordet og Israel 1,2

11873103

Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1

11881815

Dansk Kennel Klub 1

11888690

Open Air Concert 1

11915116

Odd Fellow Ordenen, Den uafhængigeStorloge for Kongeriget Danmark   I.O.O.F 3

11924913

Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2

11947018

DSB Ejendomme 3

11977391

Kirkefondet 1,2

11986293

Fredningsnævnet for Århus Amt 3

12061323

Rødovre Kommune Pensionsafdelingen 3

12125828

FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKASSTIFTELSEN 1,2

12128398

Lemvig Golfklub 1

12186495

Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

12233779

Tolstrup-Stenum Friskole 3

12235607

Nibe Festival 1

12237332

Foreningen Til Gamle Bygningers   Bevaring 3

12259670

Hjerneskadeforeningen 1,2

12262876

Spjald Idrætsforening 3

12526016

Skanderup Grundtvigske Vm 1,2

12588690

Cafè Parasollen Aalborg 3

12610572

Odense Zoologiske Have 1,3

12627688

Studentergården Selvejende Institution 1

12658435

Skohandler Karl Nissen & Søns Fond 3

12765665

Svendborg kommune - Solcelle Anlæg 3

12771975

ADHD-Foreningen 1

12836384

Kaj Lykke Golfklub 1

12853629

Tønder kommune solcelleanlæg 3

12917902

Kræftafdelingens Forskningsfond,  Aarhus Universitetshospital 3

12921047

Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2

12984286

Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg 1

13017859

Vordingborg kommune - AffaldPlus 3

13018006

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 1

13025150

King Baudouin Foundation 1

13035598

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2

13049610

Balle Valgmenighed 1,2

13063117

Fonden Menighedsplejen i Danmark 1,2

13093113

Danske Døves Landsforbund 1

13145016

Vendsyssel Kunstmuseum 3

13251118

Vrå Valgmenighed 1,2

13290717

Odense Golfklub 1

13375097

Københavns Bibeltrænings Center 1,2

13448000

Frikirken En Åben Dør 1,2

13494517

Morsø Frimenighed 1,2

13611084

Drys Ind 3

13680515

Odder Grundtvigske Valgmenighed 1,2

13729107

Global Aktion 1

13738610

Kiropraktik & sundhed 3

13932786

Frederikssund Golfklub Egelundsgården 1

14063137

Sæby Golfklub 1

14111638

Århus Valgmenighed 1,2

14268235

Ok-Fonden 3

14279504

City Kirken 1,2

14351590

Skanderborg Golfklub 1

14571337

Års Frikirke 1,2

14618600

Sofie Rifbjerg Efterskole 1

14687572

HUSET-frivilligcenter og selvhjælpVejen 1

14723692

Mission Øst 1,2

14738045

Landsforeningen Praktisk Økologi 1

14772316

Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1

14791418

Osted Valgmenighed 1,2

14915508

Karen Blixen Museet,(Rungstedlund Fonden) 1

14933999

Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2

14940731

Viborg Idrætshøjskole S/I 1

15009284

Alzheimerforeningen 1,2

15023279

Løkken Golfklub 1

15063610

Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2

15428376

Rådet for Grøn Omstilling 1

15448601

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2

15500301

MENIGHEDSFAKULTETET 1,2

15503009

Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2

15536497

Tønder Golf Klub 1

15654031

Dansk Kræftforskningsfond 3

15656239

Golfklubben Lillebælt 1

15746513

Kofoeds Skole 1,2

15748885

Aabenraa Krisecenter 3

15777885

Fjellerup Valgmenighed 1,2

15778032

Hirtshals Golfklub 1

15778539

Aarhus Aadal Golf Club 1

15778989

Varde Golfklub 1

15796146

Danmarks Jægerforbund 1

15815000

Krishnabevægelsen/Iskcon 1,2

15815345

Efterskolen Alterna 1

15853077

Norddjurs Golfklub 1

15865628

Skagens Kunstmuseer S/I 1,2

15928492

Jelling Golfklub 1

15933577

Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2

15955899

Evangelisk Alliance i Danmark 1

16002933

Give Golfklub 1

16015385

Bethlehemsfællesskabet 1,2

16020648

Forældre og Sorg 1

16023191

Muslim Cultural Institute 1

16064696

DANMARKS NATURFOND 3

16079243

Ikast Golf Club 1

16081078

Fonden for Gymnastikhøjskolen i   Ollerup 1

16087785

Kalø Golf Club 1

16156345

Osteoporoseforeningen 1

16162205

Frederikshavn Golfklub 1

16177342

Ølstrup Friskole 3

16220809

Copenhagen Community Church 1,2

16238112

Fyns Døveforening 3

16263893

Fredericia Golf Club 1

16278246

Kattegatcentrets Driftsfond 1

16282790

Tange Sø Golfklub 1

16283142

Foreningen Srcm 1

16287601

Silkeborg Krisecenter 3

16304042

Hjortespring Golfklub 1

16344540

Idrætsskolerne Ikast S/I 1

16357693

Trehøje Golfklub 1

16400092

Professor dr.med. Fritz Kauffmanns Forskningsfond 3

16460400

Mollerup Golf Club 1

16461350

VÅBENHISTORISK SELSKAB 3

16471615

Aalborg Golfklub 1

16569631

Annelise & Gunnar Dransfeldts Fond 3

16641197

Nyreforeningens Forskningsfond 3

16701033

IRCT International Rehabilitation Council for Torture Victims S/I 1,2

16704105

Rold Skov Golfklub 1

16717703

Brunstad Kristne Menighed, København 1,2

16792810

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

16800074

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende 1

16829110

Pinsekirken København Administration 1,2

16861359

Sporvejshistorisk Selskab 1

16867691

Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1

16871230

Vejen Golfklub 1

16881171

Foreningen Spiseforstyrrelser og  Selvskade 1,2

16917338

Danske Slægtsforskere 1

16921289

Landsorganisationen KRIS 1

17010077

Medecins Sans Frontieres/Læger Uden Grænsers Fond 1,2

17012177

Dansk Balkan Mission 1,2

17025643

Bornholms Kunstmuseum 3

17040499

Dansk Missionsråd 1,2

17040928

Røde Kors Hjemmet 3

17065890

Kræfter til Kræft 3

17083082

Landsbyfonden 1

17110918

Idrætsforeningen Skjold Fodboldafd 3

17125605

Den Selvejende Institution Aqua Silkeborg 1

17164600

Brande Golfklub/v Jette Skott Kristensen 1

17213695

Åskov Golfklub 1

17232932

HjerneSagen - Landsforeningen for mennesker ramtaf blodprop eller blødning i hjernen 1,2

17257579

Vejstrup Valgmenighed 1,2

17265474

Voldhøj Valgmenighed 1,2

17302035

Aabybro Golfklub 1

17318500

Silkeborg Oasekirke 1,2

17366432

Hals Golf Klub 1

17389211

Tølløse Baptistmenighed 1,2

17420291

Kræftforeningen Tidslerne 1

17455419

Luthersk Missionsforening 1,2

17462903

Åbenkirke 1,2

17466372

International Harvest  Christian Center 1,2

17475428

Diakonhøjskolen i Århus 1

17482300

Odder Frimenighed 1,2

17494694

Tværkulturelt Center 1,2

17498681

Ørnehøj Golfklub 1

17501682

Fonden Skandinavisk Børnemission /Children's Mission, Denmark 1,2

17505718

FONDEN LYSGLIMT 1

17543407

OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2

17555200

Fonden for Randers Regnskov 1

17589415

Bornholms Højskole 3

17632809

Udviklingshæmmedes Landsforbund 1

17678000

Foreningen DC-3 Vennerne 1

17738704

SGI-Danmark 1

17754114

De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg 1

17758640

Sdr Bork Nødhjælp 1,2

17765639

Landsforeningen Huntingtons Sygdom 3

17775901

Astma-Allergi Foreningen 1

17804189

Aalborg Menighedscenter 1,2

17837605

ARKEN Museum for Moderne Kunst 1

17859994

Retten Til Liv 1,2

17862073

Jelling Musikfestival 1

17877984

Samsø Festival Forening 1

17975714

Sankt Petri Menighedsråd 1

18010011

Løgumkloster Refugium

18088886

Sebberkloster Golfklub 1

18097044

Bibel og Missionscentret 1,2

18119897

S/I Museum Kolding 1

18136619

Børkop Højskole 1

18140691

Fibromyalgi- & Smerteforeningen 1,2

18191288

Foreningen Agape 1,2

18203928

Dansk Blindesamfund 1,2

18210851

Fonden Settlementet på Vesterbro 1

18227916

Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2

18243717

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

18276933

AMIS - A More Inclusive Society 1,2

18303140

Kristensamfundet i Danmark 1,2

18342103

Odense Eventyr Golf Klub 1

18355590

Dansk Oftalmologisk Selskab 3

18403498

Børnecancerfonden 1,2

18426811

Spedalskhedsmissionen 1,2

18471914

Museum Sydøstdanmark 1

18539802

Driftsfonden Fjord- og Bæltcentreti Kerteminde 1,2

18562472

Struer Golfklub 1

18623072

Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2

18650142

Sct Maria Hospice 1

18717700

Skt. Benedikts Stiftelse S/I 1,2

18724413

Danske Kirkers Råd 1,2

18870347

Somalisk Familieforening 1

18939339

Fredensborg Golf Club 1

18967006

DanskOase 1,2

19053393

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark 1,2

19086291

Odd Fellow Ordenens Børnefond af  1994 3

19102785

Alivekirken 1,2

19136949

Kristelig Handicapforening 1,2

19152502

Fonden Troens Bevis 1

19152812

Baptistkirken Nørresundby - Vodskov 1,2

19164233

Hjarbæk Fjord Golf Klub 1

19174883

Psykiatrifonden 1,2

19185214

Horsens Pinsekirke 1,2

19291804

Fonden for Børn og Unge Med       Muskelsvind - Børnefonden 3

19307646

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1

19314278

City Kirken v/Philip Dupont 1,2

19338010

Aalborg Kloster 1

19355616

Dansk Dyreværn Aalborg 3

19379981

Ronald Mcdonald Børnefond 1

19426904

Harre Vig Golfklub 1

19454096

Hammel Golf Klub 1

19478297

Det Islamiske Trossamfund På Fyn 1

19594939

Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1

19596915

Copenhagen Business School  Handelshøjskolen 3

19688828

Bering Valgmenighed 1,2

19729532

Odd Fellow Loge nr 99 Mentor`s    Humanitære Fond Til Fordel for Børn i Ulande 3

19746089

Nanny Jacobsens Fond 3

19766586

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

19891275

Græsted Frikirke 1,2

19961486

Fonden Martinus ÅndsvidenskabeligeInstitut 1

19981495

Nordborg Golfklub 1

19989232

ME/CFS Foreningen 1

20054387

St.Alban's Church, Copenhagen

20074035

Adra Danmark 1,2

20078634

Landsforeningen for Marfan Syndrom 1,2

20101377

Farsø Efterskole 1

20103388

Foreningen Hus Forbi 1

20191813

Esbjerg Golfklub 1

20248815

Landsforeningen for cerebralparese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen 1,2

20270802

Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

20356731

PlanBørnefonden 1,2

20390980

Endometriose Fællesskabet 1,2

20407816

Stomiforeningen COPA 3

20423390

Pinsekirken Amager 1,2

20446897

Eva & Henry Frænkels Mindefond 3

20493887

Stairway Danmark 1

20503270

Open Doors 1,2

20546271

Fonden Oluf Høst Museet 3

20553413

Dansk Folkehjælp 1,2

20575794

Landsforeningen Til Bekæmpelse af Hjernesygdomme 3

20615915

Lungeforeningen 1,2

20667494

Foreningen Familier med kræftramte børn 1,2

20669411

Dansk Skytte Union 1

20699310

Dansk Flygtningehjælp 1,2

20700211

Røde Kors 1,2

20741236

København Vineyard 1,2

20786213

Egmont H Petersens Kollegium 1

20825936

Hornbæk Golfklub 1

20843012

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

20904046

Strandkirkefællesskabet 1,2

20930942

O.C.D. Foreningen 1

20934506

Depressionsforeningen 1,2

20965487

Hospice Vangen S/I 3

21053937

UCB Media 1

21074845

Vig Festival 1

21174491

Gigtramte Børns Forældreforening 1

21206296

Dyrenes Venner 1

21246816

WIZO Danmark 1

21250619

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

21299014

Dansk Boldspil-Union 1

21314307

Colitis - Crohn Foreningen 1

21353736

Nexø Frikirke 1,2

21358010

Louisiana Museum/ Louisiana-Fonden 3

21400572

Fonden Projekt Udenfor 1,2

21418870

Merkur Fonden 1,2

21438871

Dansk Brystkræft Organisation 1

21457434

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

21522945

Kristent Pædagogisk Institut 1,2

21538612

Tysk Reformert Kirke 1

21539414

Amnesty International Dansk Afd 1,2

21596515

Holstebro Valgmenighed 1,2

21658308

Hospice Fyn Støtteforening 3

21670995

Islamisk Kultur- og  Undervisningscenter i Danmark Dikev Fonden 1

21707414

Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1,2

21841749

Frikirken International Church 1,2

21973475

Støtteforeningen for  HospiceSønderjylland 3

21983233

Benalisafonden 3

21987883

Tibet Charity 1,2

22139118

Nationalmuseet 3

22167812

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1

22254014

Vestermarkskirken, Grindsted 1,2

22934511

Ryslinge Frimenighed 1,2

23072513

LGBT+ Danmark, Landsforeningen forbøsser, lesbiske, biseksuelle og  transpersoner 1

23190419

Børnesagens Fællesråd 1,3

23253410

Den Internationale Højskole 3

23278219

Glud Museum 3

23309114

Dansk Skoleforening for Sydslesvig 3

23352311

Børnenes Kontors Sekretariat 3

23623218

Nivaagaards Malerisamling 1

23708817

Mellerup Valgmenighed 1,2

23859319

Foreningen Ørslev Kloster 1

24669416

Herning Valgmenighed 1,2

25048091

Ventilen Danmark 1

25073592

Gallo Kriserådgivning S/I 1,2

25085396

New Life Outreach Danmark 1,2

25092414

Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm 1

25102827

Fonden for Henne,Kvong,Lunde, Lydum,Lønne,nr. Nebel og Ovtrup Sogne 3

25115120

Benniksgaard Golf Klub 1

25145984

Din Frikirke - Missionsforbundet iHaderslev 1,2

25185927

Sri Sithi Vinayagar Temple 1,2

25191501

Danmission 1,2

25261208

Kolding Kirkecenter 1,2

25277910

Migræne & Hovedpineforeningen 1

25294084

Skovbo Golf Klub 1

25300823

Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I 1

25318382

Børns Voksenvenner 1

25346750

Østens Assyriske Kirke (The Holy Apostolic Catholic Assyrian Church og the East) 1,2

25361547

Benediktinerinderne af den helligeLioba 1,2

25364112

Cyklistforbundet 1

25514386

JÆGERNES NATURFOND 1

25591186

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND 3

25605594

Kronjyllands Frimenighed 1,2

25612485

Den Jyske Sangskole 3

25627997

Børne- og UngdomsOase 1,2

25708679

Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

25735072

Landsforeningen Downs Syndrom 3

25801792

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

25813685

Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed 1,2

25825012

Den Selvejende Institution Sos Børnebyerne, Danmark 1,2

25838041

Fanø Vesterhavsbad Golfklub 1

25854748

4H 3

25855116

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

25909429

Israelsmissionens Unge 1

25944313

Sønderjyllands Golfklub 1

25951018

Det Danske Missionsforbund Betesda Vadum Kirkecenter 1,2

26007216

Høve Valgmenighed 1,2

26040159

Selskabet Til Udgivelse af Danske Mindesmærker 3

26095077

Ølgod Valgmenighed 1,2

26101808

Ølgod Menighedscenter 1,2

26108713

Vaccinationsforum 1

26179041

Alfred Christensen og hustru Ellen Marie Augusta Christensen Fond 3

26378028

Limfjordsmuseet Løgstør 1

26397448

World Animal Protection Danmark 1,2

26401739

Angstforeningen 1

26414520

Forening Evangelist 1,2

26422728

Frikirken Randers 1,2

26456673

Tåstrup FC 3

26458242

STH-Servicehunde til Handicappede 1

26487013

International Media Support (IMS) 1

26492084

Storkøbenhavnske Odd Fellow LogersHumanitære Fond 3

26540259

Folkekirkens Cafe & Dagligstue 3

26544149

Bofællesskabet Valmuen 3

26548314

Bryd Tavsheden 3

26561779

World Diabetes Foundation 1,2

26576709

Aktiv Mission 1

26581370

Djursland Folkehøjskole 1

26623928

Museum Jorn 1

26662117

Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter 1,2

26694450

Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

26744105

International Christian Community 1,2

26753775

NYT LIV 1,2

26765730

Den Almennyttige Støttefond af 2.2.2002 1

26815509

Københavnerkirken 1,2

26820901

Fårevejle Frimenighed 1,2

26824613

Himmelbjerg Golf Club 1

26827531

Jesus Centre For All Nations 1,2

26888026

Trelleborg Golfklub Slagelse 1

26908264

TC Sjælland selvejende institution 1

26917425

Foreningen Børnelejren på Langeland 1

26960568

Herning Golf Klub 1

26960959

Make-A-Wish Danmark 1,2

26965926

Pinsekirken Nyt Håb 1,2

26966019

International City Baptist Church 1,2

26969611

Birkemose Golf Club 1

27059112

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2

27093612

Kfuk's Sociale Arbejde 1,2

27102409

Kolding Valgmenighed 1,2

27103065

WSF 1

27104029

Dansk Shiamuslimsk Trossamfund 1

27119719

SIND - Landsforeningen for psykisksundhed 1,2

27123112

Børn & Tro 1,2

27150632

Danske Hospitalsklovne 1,2

27156126

Foreningen for Rygsøjlegigt og    Morbus Bechterew 3

27166148

Herning Frikirke 1,2

27171133

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster 3

27213308

GAME 1

27220010

Betania KirkeCenter Blåhøj 1,2

27236014

Pinsekirken - Rudkøbing 1,2

27243568

Hedensted Golfklub 1

27313566

Fonden for Socialt Ansvar 1,2

27315135

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

27336604

Red Barnet Ungdom 1

27354289

Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd 1,2

27390684

Alfa-1 Danmark 1

27410642

Eglise Protestante Baptiste  v/Kouassi-Zessia 1

27420451

Kong Frederik Vii S Stiftelse 3

27422810

Danske Baptisters Spejderkorps 1

27430821

Aabenraa Golfklub 1

27473822

Sydbornholms Privatskole 1

27476201

F I B C 1,2

27493416

Missionsforbundets Kirke i Osted 1,2

27534570

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

27544819

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2

27552765

Tandsundhed Uden Grænser 1

27554687

Dansk Myelomatose Forening 3

27569102

Ringsted Frikirke 1,2

27578144

Luthersk Missions Børn og Unge 1

27582435

Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

27584748

Randers Fjord Golfklub 1

27633994

Roskilde Vineyard 1,2

27656056

FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT 3

27708099

Dansk Vietnamesisk Forening 1

27746055

Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2

27755070

Landsforeningen Multipel System Atrofi 1,3

27776647

Engholmlegatet 3

27786901

Liselundfondet

27853528

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1

27884954

Orkesterefterskolen 1

27931111

Farsø-Trængstrup Frimenighed 1,2

27983995

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden 1,2

27992285

Ingeniører uden Grænser 1

28012470

Center for Ungdomsstudier 1

28018754

Børn i Afrika 1,2

28019130

Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod 1

28192444

Aalborg Valgmenighed 1,2

28198477

Europe Harvest Center 1,2

28211031

Arresødal Hospice 3

28223692

Frikirkenet 1

28232101

Foreningen Eurolife 1,2

28240392

Københavns Familiekirke S/I 1,2

28240430

Center for politiske studier 1,2

28250479

Ungdommens Røde Kors 1

28367201

HospiceSønderjylland 3

28384785

Skovshoved Roklub 3

28403240

Shir Hatzafon - progressiv jødedomi Danmark 1,2

28422067

FONDEN ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED 1

28433328

Folkedans Danmark Fonden 3

28442548

Danske Baptisters Kvindenetværk 1

28507291

Frederikssund Frimenighed 1,2

28599013

Kammermusikfor af 1911 3

28622643

Anker Fjord Hospice 3

28637314

Lions Danmark 1,2

28829477

Hospice Forum Danmark 1,2

28876343

Prostatakræftforeningen 1,2

28943083

Østervrå Frikirke 1,2

28944381

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

28960972

Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1,2

28970471

Kronprinsesse Mary's Hjertefond 3

28997507

Dansk Søredningsselskab 1

28998619

Vanløse Frikirke 1,2

29029849

Silkeborg Ry Golfklub 1

29045550

Vangelystkontoen 3

29047650

Anima 1

29059330

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland 1

29059608

Haze over Haarum - Harboøre Musikfestival 1

29060509

Soroptimist International Danmark 1

29068704

Kirkecenter Livets Kilde 1,2

29073910

Naturhistorisk Museum 1

29076553

terre des hommes, Danmark 1,2

29078718

Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem 1

29086052

OneSchool Global - Copenhagen Campus 1

29097267

Over Jerstal Fodboldklub 3

29109540

Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1

29115974

Hospicefonden Danmark 3

29146721

Fonden Det Tredie Testamente /    The Third Testament Foundation 3

29189730

Svendborg kommune 3

29190941

Region Nordjylland 3

29235899

Baobab Fonden 1

29261083

PowerKirken 1,2

29262403

SAND - De hjemløses landsorganisation 3

29281122

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

29339996

Skovbakken Basketball-afdeling 1

29348405

Hospice Limfjord 3

29352364

Unge for Menneskerettigheder 1

29376514

Gigtplejehjemmet 3

29396612

Hillerød Golfklub 1

29439915

Caritas Danmark 1,2

29489491

Mindelegat efter Kirsten og Hans  Rasmussen Falster 3

29491585

Gabriel Jensens Ferieudflugter 3

29494622

Tariqa Burhaniya 1,2

29507929

Barløseborg Golfklub 1

29545936

Mariager Højskoles Supportklub 1

29563497

BørnSulter 1,2

29577854

Stensved Gymnastikforening 3

29579865

Randers Alevi Kultur Center 1

29585881

Skjern Bykirke 1,2

29587027

Den Kristne Forsamling 1

29646503

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

29659060

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

29669287

Sankt Vincent Grupperne 1,2

29673845

møn golfklub 1

29681309

Radiohistorisk Forening Ringsted 3

29710694

Golf Club Harekær 1

29726140

Karmapa Trust 1,2

29732884

Svanevig Hospice 3

29733333

Dansk Kherware-Mission 1

29745552

KFUM Spejderne Immervad Gruppe 3

29753075

Kristent Center Midt-Vest 1,2

29815607

IDRÆTS- OG KULTUR FONDEN SYDVEST 1

29867402

Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) 1,2

29874263

Danish Muslim AID 1,2

29876738

Enable 1,2

29888051

Bornholmerkirken 1,2

29908850

Brdr. Jensens Studielegat 3

29951519

Korskirkens Baptistmenighed 1,2

29986940

Ishøj Kulturhus 1

29998248

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1

30000269

Helle Plejecenters Venner 3

30002008

Døves Frikirke 1,2

30026144

Mission Aviation Fellowship Danmark 1,2

30037677

Viva Danmark 1,2

30046404

Stofskifteforeningen 1

30046412

Dansk Dyreværn 3

30047923

Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

30132564

Bibellæser Ringen i Danmark 1,2

30140834

Saralystkirken, Det Danske  Missionsforbund, Guds Menighed 1,2

30145348

GirlTalk.dk 1

30163680

Roskilde Sports Petanque Club 3

30205596

AAGE V. JENSEN NATURFOND 1,2

30213734

International Church of Copenhagen 1,2

30218434

Sletten Bådeklub 3

30224981

Aktiv Faster 3

30227085

Holstebro Oasekirke 1,2

30231678

Tyrkisk Kulturforening 1,2

30256727

Tullebølle Fritidspark 3

30288343

Den Albanske Troessamfund i Danmark 1

30292103

Danmarks Traktormuseum 3

30322126

Den Danske Nationalkomité for United World Colleges (United World Colleges Danmark) 1

30328361

International Aid Services Denmark 1,2

30334671

Jesu Hjerte Menighed

30343344

Foreningen nyt Hesteliv 1

30392752

Randers Sejlklub 3

30425162

Københavns Højskoleforening 3

30446437

Tønder Festival Forening 1

30464192

Kvisten 1

30473221

Havrebjerg Valgmenighed 1,2

30479165

De Hjemløses Venner 3

30573714

Evangelieforsamlingen 1,2

30647149

KIU - Patientforening Kræft I Underlivet 1,2

30688023

Child Care Denmark 1,2

30729404

Støtteforeningen Hospice Djurslandog Strandbakkehuset 3

30740947

Døves Idrætsklub DAN 3

30742427

Luthersk Missionsforening Lolland-Falster Afdeling 1,2

30759818

Foreningen for Transcendental Meditation 1

30770803

Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1

30772962

Holstebro Baptistmenighed 1

30774337

Refugees Welcome 1

30791630

Den Levende Guds Kirke 1

30814649

Hellig Kors Klosters Fond 1

30865219

International Medical Cooperat Comm 1

30869990

Islamisk Forum 1,2

30876164

Stiftelsen Georg Stages Minde 1

30887387

Café Exit 1

30903323

SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN 1

30950933

Nordsjællands Jernbaneklub 1

31036496

Møltrup Optagelseshjem 3

31116511

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

31119103

Aarhus Universitet 3

31172969

FONDEN DANWATCH 1,2

31216230

Tyrkisk Kulturcenter Århus 1

31226651

Frikirken i Fjerritslev 1,2

31229626

Gideonitterne i Danmark 1

31306833

LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS 1

31351901

Landsforeningen Spor 1

31408261

Fonden Tarab Institute International 1,2

31443962

Diabetesnetværket Humleboet2008 1

31484332

Den almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark 1

31508002

Broderbaandet af 17. April 1917 1

31546982

Foreningen Wonderfestiwall 1

31548527

Nordsjællands Valgmenighed 1,2

31566592

Apostolsk Kirke Randers 1,2

31644909

Galten Valgmenighed 1,2

31658802

Dansk Islamisk Trossamfund 1,2

31679001

Foreningen Tænketanken Concito

31683246

Tænketanken Cevea 1

31683688

Nyapostolsk Kirke i Danmark 1

31696011

PARASPORT AARHUS 3

31703220

Københavns Mødelokaleforening 1,2

31703239

Luthersk Missionsforening Vestjylland afd. 1

31703263

Mission Danmark 1,2

31704030

Luthersk Missionsforening Østjyllands afdeling 1

31704073

Dansk Teltmissions Menighed 1

31705193

tanzibarn 1,2

31705207

Kærlighedens Missionærer 3

31705290

Forn Sidr - Asa- og  Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

31705347

Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

31705444

Sathya Sai International Organisation Danmark 1,2

31705525

Liberal katolsk kirke i Danmark 1,2

31715105

Børneulykkesfonden 1,2

31723876

Den Selvejende Institution Naturama 1,2

31729068

Kattehjemmet Bæklunds Venner 3

31730678

Tyrkisk Kulturforening 1

31731003

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 3

31733650

Thy Rock 1

31736390

Søhøjlandets Kirke 1,2

31737176

Luthersk Missionsforenings afdeling Sønderjylland-Fyn 1

31740061

Tornby-Vidstrup Sognearkiv 3

31757320

Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark 1,2

31793025

Byens Valgmenighed 1,2

31799430

Fejø-Fonden 3

31799856

Foreningen Cancerramte Børn 1

31800099

Slagelse Baptist Menighed 1,2

31800188

Kristent Fællesskab Odense 1,2

31811805

Sozialdienst Nordschleswig 3

31822084

Filskov Friplejehjem 3

31830567

Den Vietnamesiske Kulturforening 1

31841178

100 % for Børnene 1

31844894

IKCB Vejle 1

31908701

Fremtid og Håb 1,2

31920124

Foreningen Det Sociale Netværk 1

31920930

MOSAIK 1,2

31951860

Dyrenes Alliance 1

31955041

Selskabet Kjæden 3

31957400

Fonden til støtte for danske soldater i internationale militæremissioner 1,2

31999057

Foreningen Ethiopiens Børn 1

32009085

Hospice Sjælland Støtteforening 3

32034063

Musik i Lejet 1

32036333

Hjernebarnet 1

32041701

Center for Visdom og Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling 1,2

32043542

Kembujeh School friends 1

32060145

Trapholtfonden 3

32096050

EMMAUS FONDEN 1

32107699

Tyrkisk Kulturforening Hedehusene 1

32122302

Lyngbygård Golf Klub 1

32165915

Birkebjergkirken Det Danske Missionsforbund 1,2

32167624

Den Kinesiske Kirke i København 1,2

32183964

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda 1

32220541

Naya Jiwan 1,2

32225071

Luthersk Missionsforening Bornholm 1

32250181

Taiipying Juefaan Thanh Namusanze 1,2

32251897

Sønderjyllands Dyreværnsforening  af 1995 1

32370756

Gospel Outreach 1,2

32376096

Greater Love 1,2

32387306

Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

32410820

Hedensted Valgmenighed 1,2

32414982

Foreningen for ATAKSI / HSP 3

32471811

Det Jyske Musikkonservatorium 3

32482260

Foreningen Assist 1,2

32486193

Himalayan Project 1

32516319

Jaffaria Education Center 1,2

32568025

Eventure - forening for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1

32571530

Foreningen Vægterne 1,2

32573371

fødevareBanken 1

32577199

Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

32578101

Tove Birthe Jensens mindelegat Fond 3

32595057

Støtteforeningen for Hospice Sydfyn 1

32595103

Aarhus Bykirke 1,2

32601286

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening 1,2

32624952

Herning Kirkes Drengekors Fond 1

32640869

Roskilde Kulturforening 1

32689760

Den selvejende Institution Museum Vestsjælland 3

32692702

Horsens Valgmenighed 1,2

32693342

Stensballegaard Golfklub 1

32704549

Vejle Oasekirke 1,2

32725945

Foreningen Globalnyt 1

32788866

Guldberg-Plan 3

32804799

Ledreborg Palace Golf Club 1

32858147

SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

32869521

Automobil Sports Klubben Hedeland 3

32871240

Verdens Børns Velfærdsorganisation 1,2

32907326

Hobro Golfklub 1

32908691

Assentoft Frikirke 1,2

32913938

Danmarks Veteraner 1

32921264

Københavns Moske 1,2

32939511

FONDEN DANSKE VETERANHJEM 1,2

32985408

Agerskov Valgmenighed 1,2

32993575

Svovlstikkerne 1

33015402

Parohia Ortodoxa Româna din Copenhaga 1,2

33026803

Foreningen Fair Dog 1

33099339

Ateistisk Selskab 1

33115075

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1

33182767

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

33216750

Foreningen Ådalen Retræte 1,2

33218001

Smith-Magenis Syndrom Forening 1

33234694

LittleBigHelp 1,2

33247257

FONDEN SAGNLANDET LEJRE,  HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER 1

33288379

Mercy Outreach Danmark 1

33292066

SIND Ungdom 3

33308418

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 3

33317328

Dyreværnet 1

33318391

The Why Foundation (Fond) 1

33328990

Smørum Golfklub 1

33393873

KLIMAFONDEN 1,2

33436076

Frihavnens Venner 3

33452721

Kvindelige Kunstneres Samfund 3

33485301

Egmont Højskolen 3

33528507

Rønnede Golf Klub 1

33529171

Eyup Sultan Moske 1,2

33545819

DcH-Svendborg 3

33549946

Venner til Friplejehjemmet BedstedThy 1

33566247

The Gospel Fellowship 1,2

33631316

Den Ortodokse Kirke i Danmark  Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

33653786

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte 1

33696337

Den almennyttige velgørende forening Håb for Alle 1,2

33764510

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

33788673

Mariagerfjord Golfklub 1

33797990

Gurdwara Copenhagen 1,2

33812213

Det Danske Sangselskab 3

33836767

Chin Baptist Church Ringe 1

33842007

Danish Friends of Animals 3

33843453

Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel Sogne 3

33848048

Chin Baptist Church, Esbjerg (CBC- Esbjerg) 1,2

33848072

Patientforeningen Lungekræft 1,2

33848617

Dansk Tyrkisk Forening 1

33854536

Humanistisk Samfund 1

33855354

Møllevangens Vennekreds 3

33891067

From Street to School 1

33916493

Akaciegårdens Plejehjemsfond 3

33925433

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1

33933185

Chin Bethel Church 1,2

33938276

Støttegruppen Ewiket Lehibret 3

33939434

Den Selvejende institution HospiceVendsyssel 1,2

33969708

Nordjylland Chin Church 1

33972091

Khatamul Anbia Forening 1,2

33976321

Støtteforeningen for "Hospice     Kolding" i Sdr. Stenderup 3

33985339

Trianglen 1

33993684

Holy Spirit Missionary Church 1,2

33993692

Centerkirken i Hirtshals 1,2

34007349

Langebæk Alliancen 3

34018618

Holbæk Baptistmenighed 1,2

34027609

MinVenKatten 1

34029644

DDS Baunehøj Gruppe 3

34040443

Dansk Tyrkisk Kulturforening 1

34123195

Den Etiopiske-Ortodokse Tewahedo  Kirke i Danmark 1,2

34136327

Fyns Valgmenighed 1,2

34137021

Selskab for Bibelsk Arkæologi 1

34196591

BEVICA FONDEN 3

34203083

FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA 1

34363978

Nørremarkens venner 3

34391548

IOF Skoleforening 3

34400792

Skovgårdens Venner 3

34419612

Den Selvej Institution Esbernhus 3

34426244

Odense Vineyard 1,2

34428948

Regensianersamfundet 1

34438781

Periamma 1

34440417

Løkkefonden 1

34448949

Triumphant Family International Church

34453500

BORK HAVN FONDEN 3

34486018

Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet 1,2

34508941

Hasene Danmark 1,2

34509263

De små glæder 3

34511675

Tyrkisk Islamisk Kulturforening   (TIKF) - Selimiye Moske 1

34540381

Sønderborg og Omegns Kattelaug 1

34540489

TrygFondens Familiehus 1,2

34540535

MADINA-TUL-ILM Education Center 1

34544298

Røde Kors Roskilde 3

34552576

Louisiana Museum of Modern Art 1

34554293

Projekt Hjemløs 1

34558825

Vendsyssel Frimenighed 1,2

34561265

Vennekredsen 3

34562067

Den Selvejende Institution Hospice Djursland 1

34612315

Asserbo Golf Club 1

34628858

Skole og Sundhedsprojekt Gambia - SOS Gambia 1

34632014

Herning Bykirke 1,2

34632901

Lemvig Bykirke 1,2

34634459

Vallø Golfklub 1

34635846

Selskabet for Dansk Teaterhistorie 3

34640092

Maternity Foundation / Fondet 1

34640122

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 1,2

34641536

Poesiens 1

34644799

Holstebro Menighedspleje 3

34652554

Islamisk Center Vest 1,2

34660212

Svendborg Håndboldklub 3

34661421

Trossamfundet Saiva Tamil Kultur  & Informationscenter 1

34661553

Foreningen Rangjung Yeshe Sangha 1,2

34663432

Den Norske Forening av 1863 3

34666237

FANT - For A New Tomorrow 1

34668310

Nepal 2010 1,2

34668337

Frimenigheden Broen 1,2

34668361

Mercy Ships - Danmark 1,2

34668930

Den Selvejende Institution Hospice Søholm 3

34669120

Frimurerlogen Pax Interna 3

34682410

Hvidb.-Lyngs-Jegindø Menighedsråd 3

34682445

Fulton Fonden 1

34683395

Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha 1,2

34684413

Rescue Team 1,2

34744866

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro S/I 1

34745099

Gadens børn 1,2

34748446

Hillsong Denmark 1,2

34752826

Land Of Hope 1

34753342

Borgerkirken 1,2

34773122

BROEN Danmark 1

34775184

Hjernerystelsesforeningen 1

34784418

Skovgaardens Venner 3

34827613

Bykirken i Vejle 1,2

34905517

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel 1,2

35088415

Sozziparken v/søstrene Sozzis kultur og fritidsfond 3

35104984

Værebro Golfklub 1

35119418

Bykirken 1,2

35148086

RISING HOPE 3

35154590

Den rumænsk ortodokse menighed i Herning 1

35163336

Friends of the AnneGrethe Schools 1

35172386

Den Selvejende Institution Solhjem 1

35173285

Øsal Ling - Lysets Have 1

35175822

Calvary Mission Church 1,2

35194398

QURTUBAH 1

35202102

Børne Hjernecancer Foreningen 1,2

35231528

Diabetesforeningen "Danish Diabetes Association" 1,2

35263144

Bridgefonden 1

35276319

Missionskirken 1,2

35297227

S/I Gudenå Hospice 1

35312749

Dronninglund Golfklub 1

35317996

Bykirken i Favrskov 1,2

35318798

Team Rynkeby Fonden 1

35326529

Dansk Velgørenheds Halvmåne 1

35353194

Dansk Nefrologisk Selskab 3

35366784

fiq-child-aid.org 1

35367586

Aglow International Danmark 1,2

35388753

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

35422765

Blommenslyst Golfklub af 2014 1

35422811

Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust 1,2

35427996

Immanuel Chin Church, Rønne 1,2

35428682

Foreningen Fundamentet 1,2

35452826

UNHCR FN´s Flygtningeorganisation 1,2

35555153

Julehjælpen.dk 1

35559892

Monument og mindepark for Jyllandsslaget d. 31.05.1916. 1

35561862

Agape Indien Danmark 1,2

35563032

Den Jyske Operas Venner 3

35574123

Intact Denmark 1,2

35576711

Den Flyvehistoriske Fond 3

35609733

SMILFONDEN 1

35662464

FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE 1

35689990

Foreningen Cykling uden alder 1

35705201

Home Start familiekontakt - Kolding Afdeling 3

35705961

Gode Penge 1

35777407

C&C Hjælpeprogrammer 1

35778985

Plastic Change 1

35779809

Dansk Glaukom Forening 3

35894918

4 Maj Kollegiet i Aalborg 1

35913807

BørneLungeFonden 1

35926941

GROW FOR IT 1,2

35957847

Fonden Morgencafé for Hjemløse 1

36007931

Børnebasketfonden 1

36049081

FONDEN HUMAN PRACTICE FOUNDATION 1,2

36079010

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 1

36095474

Vojens Nagapoosani Amman Temple 1,2

36103515

Frikirken, Sorø 1,2

36139323

Bevar Ukraine 1

36146125

Valgmenigheden Church of Love 1,2

36174951

OvaCure 1,2

36202513

Pinsekirken 1,2

36205997

Haven Aarhus 1,2

36220848

Den Rumænske Ortodokse Menighed 1,2

36220872

Den Rumænske Ortodokse Menighed i Odense 1

36227044

Guan Yin Citta Buddhism Kultur Forening 1,2

36248645

Aarhus Zonta 3

36283424

Tullebølle Centeret Vennekreds 3

36318430

MMCC Global 1

36366729

Den Hellige Bispemartyr Klement afRoms Kirke - Den Russisk OrtodokseKirke udenfor Rusland 1

36371439

Mejerifolk uden Grænser 1

36493003

COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN 1

36502991

DEN DANSKE NATURFOND 1,2

36569514

Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet 1

36573406

Fanconi Anæmi Danmark 1

36590270

Koinonia Aalborg 1

36615559

Harreskovens Blótgilde 1,2

36645814

Hellebro 1

36662417

Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg 1

36693487

Forening for Boghaandværk 3

36850728

Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole 1

36942576

Bestseller Foundation fond 2

36980214

Folkekirkens Nødhjælp 1,2

36995947

Orangutang Fonden 1,2

37009806

Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 1,2

37155322

Kattehjælpen Aabenraa 1

37355542

Vestfyns Hjemstavnsforening 3

37360791

Growing Trees Network Foundation  S/I 1

37374490

Hjerte for Afrika 1

37565261

Poul Breinholt ogm hustru og Th.  Dahl og hustrus konfirmationsfond 3

37719242

Against Malaria Foundation Germany 1

37749087

Klostergårdens Plejehjemsfond 3

37768715

Baptistkirken i Odense 1,2

37825093

Hjælp syge børn 1

37836532

Danmarks Busmuseum Fond 1

37896314

KLF, Kirke & Medier 1,2

37985805

Lai Baptist Church 1,2

38031066

Forfatteren Leif Hasles Fond 3

38075411

Middelfart Museum 3

38087614

Keren Hayesod, Danmark - Den Danske Israelindsamling 1,2

38117416

Askov Højskole 1

38174886

Skyggebørn 1

38205277

Thin Blue Line Denmark 1

38234927

Organdonation - ja tak 1

38251538

Kirke på vej Danmark 1

38347713

Mølleåens Golf Klub 1

38358960

Fonden Danmarks Jernbanemuseum 3

38450727

Tysingehave Pleje- og Dagcenter 3

38548735

Outrup Fonden 1

38551914

Vejle Golf Club 1

38592823

Alletiders støtteforening 1

38781006

Chin Emmanuel Chruch 1

38799606

With a Little Help 1

38845470

Foreningen Vordingborg Festuge 1

38883410

Julemærkefonden 1,2

38968157

Sydhavsøernes KatteSOS 1

38996355

Den Almennyttige Fond Dansk Europamission 1,2

39032228

Aulum Kirkekasse v/Aulum Menighedsråd 3

39057077

Foreningen for støtte til Kanafanis børnefond 3

39084686

Aarhus Vineyard 1,2

39091542

Jens Smeds Oceanografiske Fond 3

39115794

Døvefonden 3

39122715

Foreningen Roskilde Festival 1

39132869

For Lige Vilkår 1

39156040

Museum Odense S/I 1

39175193

CoolUnite Fonden 1

39196670

ForRetssikkerhed - Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp 1

39510472

Gertrud og Aksel Rosens Fond 3

39584220

Tullebøllehallens Venner 3

39681528

Baptistkirken Sindal 1,2

39695227

Det Kærlige Måltid S/I 1

39727773

Veteranfonden 1

39799928

ARoS Aarhus Kunstmuseum 1,3

39811693

Patient In Focus 1,2

39881012

Moesgård Museum 1

39894777

Støtteforeningen Lübker Friends 1,2

40011218

DGI 1

40018808

MATU BAPTIST CHURCH 1,2

40116834

Skuespiller Pauli Rybergs fond 3

40148981

Fonden Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister 3

40159142

Lübker Golf Klub 1

40248919

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 1,2

40249001

Turning Tables Danmark 1,2

40356061

Foreningen 5 Skoler 1

40415793

Ordenssamfundet Jesuitterne i Danmark 1,2

40482512

Zoologisk Have i København 1,2

40511210

Pinsekirken Svendborg 1,2

40751017

Købnerkirken 1,2

40771182

Global Hope Denmark 1

40777148

Øjenlæge Else Bruntses Fond 3

40781218

Wwf Verdensnaturfonden 1,2

40812318

Sæby Baptistkirke 1,2

40816917

Pinsekirken Bornholm 1,2

40868410

Nordvestjysk Golfklub 1

40884254

Birkhave-Fonden 3

40955089

Fonden Det Nytter 1

40959416

Korsør Golf Klub 1

40991549

Stille Stunder 1,2

41105860

Tullebølle Borgerforening 3

41418893

Liselund Højskole S/I 1

41507497

Thurøhus venner 3

41508922

Kvaglund Kirkes  Menighedsfællesskab 1,2

41577398

Repatriate the Children - Denmark 1,2

41628014

Muskelsvindfonden 1

41634642

S/I Street Care 1

41636173

The Health Watchers Association 1

41672870

Svend Haubergs Samling Selvejende Fond 3

41919469

Fonden for kulturelle og sociale  formål i Aunslev og Bovense kirkesogne 3

41981881

Act for Life 1

41991119

4 Maj Kollegiet i Aarhus 3

42061611

Gigtforeningen 1,2

42147028

Foreningen af Kristne Friskoler 1

42430943

Den lægefaglige Tænketank ATLAS 1

42490903

Giv Effektivt 1,2

42639842

Holch Povlsen Foundation Fond 1,2

42647489

Mission10forty 1,2

42706523

Marzetta's Fond 3

42727075

Thaikirken København 1,2

42824534

Den Danske UNICEF Fond 1

42837113

Frikirken 1,2

42889016

Lyngby Baptistmenighed 1,2

43058916

Thorsted Frimenighed 1,2

43071947

Mission Uden Grænser Danmark 1,2

43110438

Tage Nørgaard og Ulrik Nørgaards  Fond 3

43237314

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3

43279920

FONDEN LIV OG PAUL WARNEKÆRS MINDELEGAT 3

43303813

Søllerød Golfklub 1

43304712

De Kære Dyrs Forening for Familie Dyr 3

43414542

SVEND ERIKSSONS FOND TIL BEVARELSEAF TRUEDE DYREARTER 3

43417312

Frelsens Hær 1,2

43481010

Karmelkirkens Baptistmenighed 1,2

43609297

Fonden fra familien Schmidt, "Kongehuset" Gejsing 3

43899414

Luthersk Missions Højskole 1,3

44132818

Mission Afrika 1,2

44301318

Parasport Danmark 1

44752719

Stevns Valgmenighed 1,2

44810328

Holstebro Kunstmuseum 3

45015416

BETHANIAKIRKEN 1,2

45094316

Vendsyssels Historiske Museum 1

45182312

Hjørring Baptistkirke 1,2

45299716

Fiskeri-& Søfartsmuseet 1

45455319

Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

45639614

Bøvling Valgmenighed 1,2

45942619

Rudolf Steiner-Skolen 3

46014812

Århus Baptistmenighed 1,2

46047117

Den Danske Israelsmission 1,2

46071611

Det Danske Spejderkorps 1,2

46093828

Forælder Fonden 1

46698711

Holstebro Pinsekirke 1,2

46945018

Frikirken Salem 1,2

46983254

Aalborg Zoologiske Have 1

47218268

Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg - selvejende institution 1

47337828

Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus 3

47340810

Den Selvejende Institution Noah 1,2

47387868

Den Selvejende Institution Nordjyllands Frikirke 1,2

48380719

Københavns Valgmenighed 1,2

48612016

Cystisk Fibrose Foreningen 1,2

49649118

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

49661517

Danish International Adoption S/I 1

49737017

Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

49912714

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1

51027116

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

51054512

Frederikshavn Ishockey Klub 1

51227611

Ringkøbing-Skjern Museum 1

51831357

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyklub 3

51885511

Ubberup Valgmenighed 1,2

52025214

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

52446414

Baptistmenigheden i Viborg 1

52771617

Bovlund Frimenighed v/Ole Petersen 1,2

52868718

Skive Golfklub 1

53035728

Danes Worldwide 1

53060811

Copenhagen International School 1

53252915

EJENDOMSFONDEN MÆNDENES HJEM 3

53276318

Metodistkirkens Sociale Arbejde Centralmissionen 1,2

53361919

Dansk Kvindesamfund 1

53370616

Foreningen Grønlandske Børn 1,2

53438911

Det Nationale Åndelige Råd for Baha'ierne i Danmark 1,2

53439012

Dansk Veteranbil Klub 3

53439713

Dansk Jernbane-Klub 1

53551319

Dansk Bibel-Institut 1,2

53581714

Baptistkirken i Saltum og Ingstrup 1

54003919

Horsens Golfklub 1

54034512

Lærernes Missions Forening 1,2

54354258

Skovlunde Frikirke 1,2

54752415

Dansk Ornitologisk Forening 1,2

55153418

KFUM-Spejderne i Danmark 1

55256616

Svenska Gustafskyrkan 1,2

55269815

Dansk Handicap Forbund 1,2

55335028

Astma-Allergi Danmark 1,2

55559015

Frederikshavn Kirkecenter 1,2

55582718

Børnenes Kontor 1

55585512

FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK 1,2

55627312

ASKOVFONDEN 1

55629013

Kræftens Bekæmpelse 1,2

55666210

Industrimuseet 1

55744114

Grænseforeningen 1

55748810

Lev 1,2

55798516

Designmuseum Danmark 1

55842612

Vestfyns Golfklub 1

55868719

Brønderslev Golfklub 1

55876118

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

56036717

Brovst Baptistkirke 1,2

56170219

Missionsfonden af 4/5 1964 1,2

56227318

Oure Baptistmenighed v/J Rasmussen 1,2

56438416

Sofiefonden 3

56490612

Dyrefondet 1

56776915

Landsforeningen Lænken 3

56787011

Foreningen Hestens Værn 3

56852417

Grundtvigsk Forum 1

56880410

Det Udenrigspolitiske Selskab 1

57033215

Helsingør Golfklub 1

57101512

Ryslinge Valgmenighed 1,2

57415428

Epilepsiforeningen 1,2

57567813

Viborg Golfklub 1

57661313

Dansk Armeniermission 1,2

57933828

Aalborg Citykirke 1,2

57953918

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

58185728

Sex & Samfund 1,2

58202118

Brande Baptistkirke 1,2

58247618

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum S/I 1

58333816

Michael Skolen 1

58389617

Strandvejskirken 1,2

58401617

Sct Knuds Golfklub 1

58850713

Sdr Nærå Valgmenighed 1,2

58986917

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1,2

59174916

P. Carl Petersens Kollegium 1

59264710

Nyreforeningen 1,2

59417428

Roskilde Baptistkirke 1,2

59452517

Sjølundkirken 1,2

59576410

Ubberup Højskole 1

60178518

Ny Carlsberg Glyptotek 1

60203911

Næstved Bykirke 1,2

60468818

Dansk Børnefond 1,2

60697612

Mariagerfjord Frikirke 1,2

60786615

Blå Kors Danmark 1,2

60804214

Danmarks Naturfredningsforening 1,2

61032312

Høreforeningen 1,2

61308210

Landsforeningen Husdyrenes Vel Fyn 1

61474315

Odense Valgmenighed 1,2

61692711

Metodistkirken i Danmark 1,2

61709711

Svendborg Golf Klub 1

61853413

Baptistkirken Bornholm 1,2

61958215

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

61987916

Baptistkirken Pandrup 1,2

62044128

Rebild Efterskole 1

62239212

Gyttegård Golfklub 1

62446013

Højskolen for Bevidsthedsudvikling 1

62496517

Dansk Sejlunion 1

62513217

N Zahles Skole 3

62572019

Fonden Den danske Diakonissestiftelse 1,2

62614617

KFUM og KFUK i Danmark 1,2

62647728

Vartov Valgmenighed 1,2

62756616

Baptistkirken i Danmark 1,2

62905115

Det Danske Bibelselskab 1,2

62929219

De grønne pigespejdere 1

63141712

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1

63407216

Red Barnet 1,2

63457817

PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital  for Polio- og Ulykkespatienter) 1,2

63581011

Herberget Himmelekspressen 3

63789712

Golfklubben Hvide Klit/Klubhus 1

63789917

Gilleleje Golfklub 1

63972118

Promissio 1,2

64037919

Fonden Ensomme Gamles Værn 3

64050028

DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM 1,2

64201115

Luthersk Mission Kbh Afd 1,2

64328018

Ribe Golf Klub 1

64509918

M/S Museet for Søfart 1

64723413

Filadelfia 3

64804928

Vraa Baptistmenighed 1,2

65142228

Københavns Golf Klub 1

65219115

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

65219328

Indenlandsk Sømandsmission 1,2

65242710

Vanførefonden 3

65301210

Fjelsø Friskole 1

65694611

Den Selvejende Institution Inges Kattehjem 1

66381617

Dansk Forening for Rosport 1

66740013

Siri Guru Singh Sabha Copenhagen 1

66741710

Evangelisk Frikirke Danmark 1,2

66741915

Frikirken i Aabenraa- Evangelisk  Frikirke Danmark 1,2

67050010

Rødding Frimenighed 1,2,3

67105419

Brødremenighedens Danske Mission 1,2

67300114

Esbjerg Havne-Service S/I 1

67791819

Den Katolske Kirke i Danmark - Ansgarstiftelsen 1,2

67811011

Frikirken Vestsjælland 1,2

67947312

Kolding Golf Club 1

68004713

Ågård Efterskole 1

68102413

APOSTOLSK KIRKE I DANMARK 1,2

68202116

Den Russisk-ortodokse Aleksander  Nevsky Kirke anerkendt trossamfund, anerkendt ved kgl.   resolution af 13.3.1915 1

68750113

Tylstrup Frikirke 1,2

68915716

Vallekilde Valgmenighed 1,2

69094813

Den Reformerte Menighed 1,2

69182313

Bork Festival 1

69289916

Lokalhistorisk Arkiv og Forening  i Allerød Kommune Lafak 3

69386512

Folkeuniversitetet i Århus 1

69503314

Køge Golf Klub 1

69735118

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur 1,2

69838316

Øjenforeningen Værn om Synet 1,2

70017911

Projekt Kirke 1,2

70019612

Thy Pinsekirke 1,2

70102013

Sønderborg Golfklub 1

70436914

Citykirken Aarhus 1,2

70546310

Norddjurslands Valgmenighed 1,2

70770911

Frederikshavn Baptistkirke 1,2

71135217

Landbrugets Kulturfond. 3

72470915

Vesterbølle Efterskole 1

72860713

Grenaa Golfklub 1

72867211

Arbejdermuseet med  Arbejderbevægelsens Bibliotek og  Arkiv 1

72988515

Fonden Mødrehjælpen 1,2

72989228

Nordsøen Oceanarium 1

73945828

Grenaa Frikirke 1,2

74303528

Fonden Gotvedinstituttet 1

75318219

Givskud Zoo ZOOTOPIA S/I (Løveparken) 1,2,3

75420854

Sønderskovhjemmet 3

75770219

Silkeborg Baptistmenighed 1,2

76055211

Jehovas Vidners Rigssalsforening- Danmark 1,2

76294410

Parkinsonforeningen 1,2

76317011

Islams Ahmadiyya Bevægelse Bik 1,2

76824215

Modersmål-Selskabet 3

76843716

Foreningen Dansk Skoleskak 1

77551417

Egnssamlingen Lokalhistorisk Museum og Arkiv 3

77823115

Foreningen Ungdom Med Opgave 1,2

78492813

Juelsminde Golfklub 1

78920610

Verdens Skove 1,2

79005312

Fonden Krisecentret Røntofte 3

79075914

Ulandshjælp Fra Folk Til Folk - Humana People To People 1

79348619

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

80489919

Blåkildekirken Maran-Ata Menigheden 1,2

80968515

Fonden Missionen Blandt Hjemløse 1

81032211

Roskilde Golfklub 1

81414211

Pindstrup Fonden 1

81935319

Psoriasisforeningen 1,2

82330410

Frederiksbergmuseerne 3

82388117

Norea Radio Danmark 1,2

82688919

Youth For Christ Danmark 1,2

82883711

Kirkens Korshær 1,2

83209313

VedvarendeEnergi 1,2

83246359

Svendborg Museum 1

83767510

Kvindernes U-landsudvalg -KULU 1

83806710

Randers Golf Klub 1

83835168

Kirkeby Idrætsforening 3

84173312

Kalundborg Golf Klub 1

84414913

Landsforeningen Autisme 1

84581453

Møgeltønder Forsamlingshus 3

84720410

Danmarks Filatelist Forbund 1

84873810

Aktion Børnehjælp 1,2

85031619

Vesterkirken 1,2

85603116

Holbæk Golfklub 1

85637428

Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

85896318

Herlufsholm Skole og Gods S/I 1

86327015

ImpactChurch 1,2

86362112

Haderslev Golfklub 1

86717255

Selvejende Institution Betesda 1,2

86774615

Den Danske Billard Union 1

88136411

Oxfam IBIS 1,2

88615913

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

88676513

Holstebro Golfklub 1

88756711

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

89030811

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

89105919

Dansk-Jødisk Venskab 1,2

89198313

Foreningen Greenpeace-Danmark 3

89641616

Blindefonden - Fonden for Aktive  Blinde 3

89720516

Hedemølle Efterskole 1

91631555

Ys Men Internationa Reio Danmark

97660050

Kirsten Kjærs Fond 3

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.