Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Kan man stole på dommerne i skattesager?

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 25/9-2015

Den tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard, har foretaget en statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager i perioden 2002 til 2011.1)

4 af Højesterets dommere har ikke i nogen sag givet skatteyderen medhold helt eller delvis.2) I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.3) I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.4)

På den baggrund kan man rejse spørgsmålet, om man som skatteyder kan have tillid til, at dommerne vil behandle ens skattesag korrekt, hvis man indbringer den for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Fra de sager jeg har ført i Landsskatteretten, er min erfaring, at det faglige niveau blandt dommerne generelt er meget højt. Retsmedlemmerne i Landsskatteretten besidder en faglig tyngde, som uden problemer vil kunne sætte SKAT på plads.

Desværre er det dog også min vurdering, at dommerne ikke altid bruger den fornødne tid på sagerne og derfor ikke altid underkender, hvor SKAT har truffet en forkert afgørelse. Det er måske forklaringen på resultatet af Lida Hulgaards undersøgelse.


1) Undersøgelsen er gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 8, 2014, s. 838-847, og er kommenteret af højesteretspræsident Børge Dahl i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 11, 2014, s. 1189-1190.
2) Hulgaard s. 840.
3) Hulgaard s. 843.
4) Hulgaard s. 844.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.