Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvornår er en lastvogn fritaget for registreringsafgift?

Hvornår kan der udstedes en grænsenummerplade?

Hvilke regler gælder for en ønskenummerplade?

Hvornår kan en bus blive fritaget for registreringsafgift?

Under hvilke betingelser kan man køre på grænsenummerplader?

Hvornår skal firmanavnet oplyses på en varevogn?

Hvordan får man en registreringsattest?

Hvornår må en udenlandsk registreret bil benyttes i Danmark?

Hvornår må en bil registreret i udlandet benyttes i Danmark?

Hvad forstås ved bruger af en bil?

Under hvilke betingelser kan man købe et dagsbevis til en bil på gule plader?

Hvor stor er vægtafgiften?

Hvornår kan man blive fritaget for at betale privatbenyttelsestillæg?

Hvilke biler skal betale vægtafgift?

Kan man undgå at betale registreringsafgift, hvis en bil er blevet stjålet?

Hvornår kan en person med varigt nedsat funktionsevne undgå at skulle betale registreringsafgift?

For hvilke varebiler skal der betales brændstofforbrugsafgift?

Hvilke virksomheder skal opkræve vejbenyttelsesafgift?

Hvor stor er vejbenyttelsesafgiften?

Hvilke lastbiler er omfattet af reglerne om vejbenyttelsesafgift?

Hvilke lastbiler skal betale vejbenyttelsesafgift?

Skal der betales registreringsafgift, hvis en bil har været ude for et færdselsuheld?

Hvornår skal der betales registreringsafgift i forbindelse med reparation af en bil?

Hvornår kan der ske kvartalsvis betaling af registreringsafgift for biler, der tilhører udlændinge?

Hvornår kan der ske forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for leasingkøretøjer?

Hvordan værdiansættes en brugt varebil?

Hvordan værdiansættes et veteranbil?

Hvornår kan der ske kvartalsvis betaling af registreringsafgift?

Hvornår kan man få tilbagebetalt registreringsafgiften?

Hvordan beregnes markedsprisen for en brugt bil?

Hvordan værdiansættes en brugt bil?

Hvad forstås ved standardprisen for en bil?

Hvordan defineres den afgiftspligtige værdi af et motorkøretøj?

Hvilken registreringsafgift skal der betales for busser til privat anvendelse?

Hvordan beregnes registreringsafgiften for en varevogn?

Hvornår anses et køretøj for at være nyt?

Hvor meget nedsættes afgiften, hvis der er en selealarm?

Hvornår er en motorforvogn fritaget for registreringsafgift?

Hvornår er en mandskabsvogn fritaget for registreringsafgift?

Skal der betales registreringsafgift af en taxi?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.