Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvordan kan en afdragsordning med SKAT ændres?

Hvordan inddrives børnebidrag?

Hvad indeholder en rekonstruktion?

Hvad indebærer konkurskarantæne?

Hvornår er der tale om en forringende disposition?

Hvilke konsekvenser får en omstødelse?

Kan en pant blive omstødt?

Bortfalder et udlæg i forbindelse med konkurs?

Kan der ske omstødelse, hvis der er betalt før normal betalingstid?

Under hvilke betingelser kan en modregning omstødes?

Under hvilke betingelser kan en gave omstødes?

Under hvilke betingelser kan et arveafkald omstødes?

Under hvilke betingelser kan der ske omstødelse af løn?

Under hvilke betingelser kan der ske omstødelse?

Hvornår foreligger der retlig interesse i konkurs?

Kan et anpartsselskab erklæres konkurs?

Hvem kan fremsætte en konkursbegæring?

Hvordan er reglerne for tvangsauktion?

Hvornår bortfalder virksomhedspant?

Hvad er fordringspant?

Hvad forstås ved virksomhedspant?

Under hvilke betingelser kan der foretages udlæg i en fordring?

Hvornår kan der foretage udlæg i en vare?

Kan SKAT indgå en afdragsordning med en virksomhed?

Kan en afmeldt virksomhed få en afdragsordning?

Hvornår kan SKAT indgå aftale om en afdragsordning?

Hvornår skal der fastsættes en afdragsordning efter en betalingsevnevurdering?

Hvad er trangsbeneficiet?

Kan der foretages udlæg i ikke udbetalt løn?

Hvordan ansøger man om gældssanering?

Hvornår kan man få gældssanering?

Hvad er betingelserne for gældssanering?

Under hvilke betingelser kan SKAT give henstand?

Kan SKAT foretage lønindeholdelse over for børn?

Kan der foretages lønindeholdelse under konkurs?

Hvordan kan en lønindeholdelse blive sat ned?

I hvilket omfang kan boligudgifter fradrages ved en betalingsevnevurdering?

Hvordan opgøres det månedlige afdrag ved lønindeholdelse?

Hvordan foretager SKAT en betalingsevnevurdering i forbindelse med lønindeholdelse?

Hvordan træffes afgørelse om en lønindeholdelse?

Skal en lønindeholdelse varsles?

Hvilke krav kan der foretages lønindeholdelse for?

Hvornår kan SKAT foretage lønindeholdelse?

Under hvilke betingelser kan der foretages lønindeholdelse?

Gælder der særlige regler for kiosk-bøder?

Kan der laves en afdragsordning med en igangværende virksomhed?

Hvornår kan et krav overdrages til inddrivelsesmyndigheden?

Hvad kan en pantefoged?

Kan SKAT kræve et rykkergebyr

Hvor skal en klage over inddrivelsesmyndigheden behandles?

Hvordan klager man over en afgørelse om lønindeholdelse?

Hvordan klager man over et udlæg?

Hvilken bevisførelse kan finde sted for fogedretten?

Hvordan kan der laves en afdragsordning med SKAT?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.