Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad forstås ved tinglysning?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af en deklaration på en ejendom?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af vedtægter for en ejerforening?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af en samejekontrakt?

Skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med spaltning af et selskab?

Skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med en fusion?

Skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et ApS?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af en skifteretsattest?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af et arveudlægsskøde

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af en ægtepagt?

Hvorden beregnes tinglysningsafgiften i forbindelse med en tvangsauktion?

Skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med arealoverførelse?

Skal der betales tinglysningsafgfit i forbindelse med ekspropriation?

Hvad forstås ved mageskifte?

Hvordan beregnes ejerskiftesummen i forbindelse med tinglysning?

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom?

På hvilket grundlag beregnes tinglysningsafgiften?

Hvad forstås ved fast ejendom?

Hvornår skal der ske tinglysning som følge af ejerskifte?

Hvor registreres rettigheder over fast ejendom?

Hvem træffer afgørelse om tinglysningsafgiftens størrelse?

Hvem kan tinglysningsafgiften blive tilbagebetalt til?

Hvornår skal der betales tinglysningsafgift?

Kan man klage over tinglysningsafgiften?

Hvornår er der afgiftsfritagelse i forbindelse med afgørelser om værgemål?

Hvor meget skal der betales i tinglysningsafgift?

Hvordan betaler man tinglysningsafgiften?

Hvornår skal man betale tinglysningsafgiften?

Hvornår kan der ske tilbagebetaling ved aflysning af et skøde?

Hvornår kan der ske tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved af aflysning af pantebrev?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.