Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvor stor er afgiften på vin?

Hvornår er der tale om denatureret sprit?

Hvor stor er afgiften på spiritus?

Hvor stor er afgiften på batterier?

Hvor stor er afgiften på nikkel-cadmium batterier?

Hvor stor er afgiften på plantebeskyttelsesmidler?

Hvor stor er afgiften på dæk?

Hvor stor er afgiften på vand?

Hvor stor er afgiften på råstoffer?

Hvor stor er afgiften på affald?

Hvor stor er afgiften på emballage?

Hvor stor er afgiften på mandler?

Hvor stor er afgiften på bæreposer?

Hvad forstås der ved en punktafgift?

Hvem hæfter for betaling af spiritusafgift?

Hvordan er reglerne for afgift på is?

Hvor stor er afgiften på is?

Hvordan er reglerne for sukkerafgift?

Hvordan tilmelder man sig betaling af punktafgift?

Hvornår betragtes en vare for at være til eget brug?

Under hvilke betingelser kan SKAT inddrage en registrering for punktafgifter?

Hvor stor sikkerhed skal der stilles for betaling af punktafgifter?

Hvor stor er afgiften på en arbejdsskadeforsikring?

Hvor stor er afgiften på elpærer?

Hvor stor af afgiften på kaffe?

Hvad er afgiften på en husforsikring?

Hvad er afgiften på en bådforsikring?

Hvor stor er afgiften på cigaretpapir?

Kan man få godtgørelse af afgift på brændstof?

Hvilken afgift skal der betales af væddemål?

Hvornår ydes der godgørelse af CO2-afgift?

Hvor stor er CO2-afgiften?

Hvor stor er afgiften på naturgas?

Under visse betingelser kan man få tilbagebetalt elafgiften?

Hvornår kan man anvende satsen for elvarmeafgift?

Hvor stor er elafgiften?

Hvor stor er afgiften på øl?

Hvor stor er afgiften på dieselolie?

Hvor stor er afgiften på kul?

Hvor stor er afgiften på cigaretter?

Hvad gælder for salg af tobak på vandpibecafeer?

Kan der gives afgiftsfritagelse i forbindelse med tyveri af cigaretter?

Hvor stor er afgiften på cigarer?

Hvilke cigaretter er omfattet af cigaretafgift?

Hvordan er reglerne for afgift på tobak?

Hvilken afgift skal der betales af gevinstopsparing?

Hvor stort er miljøbidraget?

Hvor stor er afgiften på kvæstof?

Hvor stor er afgiften på spildevand?

Hvor stor er afgiften på CFC?

Hvor stor er afgiften på svovl?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.