Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Er der omvendt betalingspligt for mobiltelefoner?

Hvem kan være momspligtig?

Hvornår er en sundhedsydelse momsfritaget?

Hvordan beregnes momsen i en byttehandel?

Hvornår er kiropraktik momsfritaget?

Hvor skal der betales moms?

Hvornår er der fradragsret for moms?

Hvornår bliver der tale om omvendt betalingspligt?

Hvordan afregnes importmoms?

Hvilke regler gælder der for en frigørelsesattest?

Hvornår kan der ske momsfri levering til et andet EU-land?

Hvornår er aviser fritaget for moms?

Er der krav om levering for at moms kan fradrages?

Er der momsfritagelse ved velgørende arrangementer?

Er der momsfritagelse ved sundhedsbehandlinger?

Hvornår er långivning momsfritaget?

Hvornår er formidling af lån momsfritaget?

Er udlejning af et sommerhus fritaget for moms?

Hvornår er kunstnerisk virksomhed momsfritaget?

Er der momsfritagelse ved journalistisk virksomhed?

Hvornår er kulturelle arrangementer momsfritaget?

Er der momsfritagelse ved undervisning?

Hvad forstås ved social forsorg og bistand?

Hvornår har man delvis fradragsret for moms?

Hvornår kan der ske momsfri levering af varer til et land uden for EU?

Hvordan er reglerne for momsgodtgørelse inden for EU?

Hvordan ansøger man om momsgodtgørelse fra et andet EU-land?

Kan man få fradrag for erhvervelsesmoms?

Kan man få fradrag for importmoms?

Kan man få fradrag for moms betalt efter reglerne om omvendt betalingspligt?

Hvornår er indførsel af varer fra et land uden for EU fritaget for moms?

Hvornår er erhvervelse af varer fra et andet EU-land fritaget for moms?

Hvornår har man fuld fradragsret for moms?

Hvilke regler gælder der for moms ved køb af dagsbeviser?

Kan der fradrages moms på varebiler?

Kan der fradrages moms på personbiler?

Kan der fradrages moms på biler?

Kan der fradrages moms ved kursusvirksomhed?

Er der fradragsret på moms på hotelovernatning?

Er der fradragsret for moms på hotelophold?

Er der fradragsret for moms på gaver?

Er der fradragsret for moms ved repræsentation?

Er der fradragsret for moms ved restaurantsbesøg?

Er der momsfradrag på fodboldbilletter?

Kan der fradrages moms for madvarer indkøbt til bespisning af personalet?

Hvilke regler gælder der for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom?

Hvordan er reglerne for fradragsret for moms på medarbejdertelefoner?

Hvem kan anvende brugtmomsordningen?

Hvornår er der tale om brugte varer i relation til brugtmomsordningen?

Hvornår er der tale om kunstgenstande i forhold til brugtmomsordningen?

Hvornår er der tale om antikviteter i relation til brugtmomsordningen?

Hvordan beregnes momsen ved salg af brugte biler?

Hvor stor er momssatsen?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.