Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad er en livsarving?

Hvad er en boopgørelse?

Hvad forstås ved en ægtefælles bodel?

Hvad forstås ved en ægtefælles boslod?

Hvornår kan man give arveafkald?

Hvornår er et dødsbo skattefritaget?

Hvordan skal man værdiansætte i et dødsbo?

Hvornår skal der indsendes en boopgørelse?

Hvem hæfter for afdødes skat?

Hvem hæfter for dødsboets skat?

Hvordan beregnes skatten for bobeskatningsperioden?

Hvornår kan der ske succession i et dødsbo?

Hvad betyder det, at der sker succession i et dødsbo?

Hvornår er et dødsbo fuldt skattepligtigt til Danmark?

Hvornår er et dødsbo begrænset skattepligtig til Danmark?

Hvordan beskattes renteindtægter i bobeskatningsperioden?

I hvilke tilfælde skal dødsboet betale restskat for mellemperioden?

Hvordan beregnes skatten for mellemperioden?

Hvordan beskattes renteindtægter i mellemperioden?

Hvordan beskattes beskæftigelsesfradrag i mellemperioden?

Hvordan beskattes indtægt fra erhvervsvirksomhed i mellemperioden?

Hvordan opgøres afskrivninger i mellemperioden?

Hvornår er et dødsbo skattefrit?

Hvornår ophører dødsboets skattepligt i forbindelse med acontoudlodning?

Hvilken betydning har det, at afdøde både har haft fælleseje og særeje?

Hvilke indkomst omfattes af dødsboet?

Hvordan behandles arbejdsmarkedsbidrag i mellemperioden?

I hvilke tilfælde får dødsboet overskydende skat tilbage for mellemperioden?

Hvilke regler gælder, når en arving køber fra dødsboet?

Hvem skal selvangive for dødsåret?

Hvem skal selvangive i forbindelse med et dødsbo for indkomståret før dødsåret?

Hvor finder man arveloven?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.