Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvordan beskattes en motorcykel stillet til rådighed af arbejdsgiveren?

Skal man betale skat af forfatterrettigheder?

Hvordan beskattes en patienterstatning?

Hvordan beskattes en lægemiddelerstatning?

Hvordan beskattes udbetalinger fra en arbejdsskadeforsikring?

Hvad forstås ved en medarbejderaktie?

Skal der betales skat af omkostningsgodtgørelse?

Hvornår kan der ske udbetaling på en aldersopsparing?

Hvordan beskattes indtægt fra hobbyvirksomhed?

Hvor meget kan der indskydes på en aldersopsparing?

Hvilke krav er der i forbindelse med oprettelse af en aldersopsparing?

Hvornår er der fradragsret i forbindelse med en ophørspension?

Hvad er betingelserne for at kunne tegne en ophørspension?

Hvornår kan man tegne en ophørspension?

Hvilke regler gælder for en sportspension?

Har en arbejdsgiver fradragsret for pensionsindbetalinger til ansatte?

Hvad er en samleverpension?

Hvornår er en computer fritaget for beskatning?

Hvordan fradrages bidrag til en pensionsordning?

Hvornår skal der ikke betales skat af en indsamlet gave?

Skal der betales skat af tilskud til støjbegrænsende foranstaltninger?

Hvornår udbetales en livsvarig alderspension?

Hvad er en pensionsordning med løbende udbetalinger?

Hvordan behandles en overførsel af et aktiv mellem ægtefæller?

Er diakonisser skattepligtige?

Hvordan beskattes ansatte ved en ambassade?

Hvilke indtægter er skattefri?

Skal der betales skat af en udlodning fra en andelsboligforening?

Hvor stor er skatten på en fratrædelsesgodtgørelse?

Er arbejdsgiverens betaling af en sundhedsydelse skattepligtig?

Skal man betale skat, hvis ens arbejdsgiver betaler en uddannelse?

Hvor stor er børnefamlieydelsen?

Kan man få fradrag som cykelbud?

Hvad forstås der ved den sædvanlige bopæl?

Kan man få befordringsfradrag til en midlertidig arbejdsplads?

Kan man få befordringsfradrag ad en omvej?

Hvornår kan man få fradrag for en løbende ydelse?

Hvordan bliver en forening godkendt til at modtage gaver?

Skal der betales skat af løn for pasning af et sygt barn?

Skal kommunalbestyrelsesmedlemmer betale skat af godtgørelse til børnepasning?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.