Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvornår har man pligt til at bogføre?

Hvordan bogfører man?

Hvor længe skal man opbevarer bogføringsmateriale?

Hvilke krav stilles der til virksomhedens årsregnskab?

Hvornår skal en mindre virksomhed indgive et skattemæssigt årsregnskab?

Hvilke regler gælder for det skattemæssige årsregnskab?

Hvilke regler gælder for opbevaring af lønregnskab?

Hvor mange eksemplarer skal en faktura udstedes i?

Hvornår skal der udstedes en faktura?

Hvilke regler gælder for afregningsbilag?

Hvilke krav stilles der til en faktura?

Hvornår kan der udstedes en forenklet faktura?

Hvordan skal elektroniske fakturaer sikres?

Hvilke regler gælder for bogføring?

Hvilken konto skal oprettes i forbindelse med indgående moms?

Hvordan opgøres købsmomsen?

Hvordan opgøres salgsmomsen?

Hvilke regnskabsregler gælder i forbindelse med torvesalg?

Hvor længe skal regnskabsmateriale opbevares?

Hvilke regnskabsregler gælder i forbindelse med betaling af lønsumsafgift?

Hvornår skal der indeholdes A-skat?

Hvornår skal der indeholdes A-skat?

Hvad betragtes som A-indkomst?

På hvilket tidspunkt skal der indeholdes A-skat?

Hvordan får man fat på et bikort?

Hvem kan anvende hovedkortet?

Hvordan kan man få udstedt et frikort?

Hvornår skal der betales A-skat?

Hvornår skal der betales B-skat

Hvad er slutskat?

Hvad er et procenttillæg?

Hvornår tilbagebetales overskydende skat?

Hvor meget skal der indeholdes i udbytteskat?

I hvilke tilfælde skal udbytteskat indberettes?

Hvornår forfalder udbytteskat til betaling?

Hvordan betales moms?

Hvordan angives lønsumsafgift?

Hvilke oplysninger skal indberettes ved udlejning af et sommerhus via et udlejningsbureau?

Kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten ved manglende selvangivelse?

Hvordan forrentes skattekontoen?

Hvornår skal man registrere sig for A-skat

Hvornår kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.