Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Skal SKAT fremvise legitimation i forbindelse med tvangsindgreb?

Hvornår foreligger der en rimelig grund til mistanke?

Hvornår kan SKAT foretage et tvangsindgreb?

Kan der gennemføres et tvangsindgreb over for andre end den mistænkte?

Kan man give samtykke til et tvangsindgreb?

Hvornår kan SKAT kræve en formueforklaring fra den skattepligtige?

Under hvilke betingelser kan SKAT kræve regnskabsmateriale udleveret?

Hvem kan pålægges at føre en logbog?

Kan en skattesag afgøres med en bøde?

Hvornår skal en skattesag afgøres ved domstolene?

Hvad skal der til for at der rejses en straffesag?

Hvor stor er bøden i en skattestraffesag?

Hvor stor er bøden ved overtrædelse af spirituslovgivningen?

Hvor stor er bøden ved medtagelse af store pengebeløb over grænsen?

Hvor stor er bøden, hvis en varebil ikke er mærket?

Hvor stor er bøden, hvis der ikke er skiltet på en byggeplads?

Hvor stor er bøden ved overtrædelse af chokoladeafgiftsloven?

Hvor stor er bøden ved fjernelse af stelnummer?

Hvor stor er bøden ved manglende betaling af privatbenyttelsesafgift?

Hvor stor er bøden for benyttelse af fyringsolie?

Hvor stor er bøden ved urigtig tolddeklaration?

Hvor stor er bøden ved kørsel uden nummerplader?

Hvor stor er bøden ved undladt brug af privatbenyttelsesmærke?

Hvornår kan SKAT gøre et strafansvar gældende over for en revisor?

Hvornår kan SKAT afslutte en straffesag?

Hvor stor er bøden ved overtrædelse af vinafgiftsloven?

Hvor stor er bøden ved overtrædelse af spiritusafgiftsloven?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.