Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvordan beskattes en bolig, som er stillet til rådighed af ens arbejdsgiver?

Hvordan beskattes en fri bolig, når man ikke er direktør?

Hvordan beskattes en tjenestebolig?

Hvornår sker der beskatning af fri bil?

Hvilke biler udløser beskatning som firmabil?

Hvilke former for kørsel betragtes som privat kørsel?

Hvordan opgøres en firmabils værdi?

Hvilken betydning har en egenbetaling, hvis man har firmabil?

Hvornår anses en bil for at være til rådighed for privat kørsel?

Hvordan beskattes et sommerhus stillet til rådighed for en ansat?

Hvordan beskattes et sommerhus stillet til rådighed for en skatteyder med bestemmende indflydelse på egen aflønning?

Hvordan bliver man beskattet, såfremt ens arbejdsgiver stiller en lystbåd til rådighed?

Hvordan virker en bruttolønordning?

Hvordan beskattes en parkeringsplads, som man får stillet til rådighed af sin arbejdsgiver?

Hvordan beskattes en gave fra arbejdsgiveren?

Skal der betales skat af en reception for en medarbejder?

Hvordan beskattes en fribolig stillet til rådighed for en hovedaktionær?

Hvordan værdiansættes en fribolig for en hovedaktionær?

Hvornår er der tale om en firmabil?

Hvornår må en bil på gule plader anvendes privat?

Hvordan beskattes der, hvis man får stillet flere telefoner til sin rådighed?

Hvornår beskattes en arbejdsmobil ikke?

Hvornår skal man beskattes af fri bil?

Kan en arbejdsgiver betale for en brobizz, når man har firmabil?

Hvordan beskattes man, hvis arbejdsgiveren betaler et periodekort?

Hvordan beskattes et arbejdsgiverbetalt periodekort til tog og bus?

Må arbejdsgiveren betale broafgiften?

Kan en arbejdsgiver betale for vaccination?

Kan en arbejdsgiver betale for rygeafvænning?

Kan en arbejdsgiver betale for medicinudgifter?

Hvordan beskattes en køberet til en aktie?

Hvordan beskattes man ved salget af en køberet til en aktie?

Hvordan beskattes brugen af en køberet til en aktie

Hvordan beskattes tildeling af en tegningsret?

Hvordan beskattes man af medarbejderaktier ved fraflytning?

Hvordan fastsættes værdien af en tegningsret?

Hvornår kan man købe aktier til favørkurs?

Hvor længe er medarbejderaktier båndlagt?

Hvordan beskattes fri telefon?

Bliver man beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler for internetforbindelsen?

Beskattes en frivillig, der får stillet en mobiltelefon til rådighed?

Bliver man beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler ens medielicens?

Bliver man beskattet af et avisabonnement betalt af ens arbejdsgiver?

Bliver man beskattet, hvis ens arbejdsgiver betaler for undervisning?

Beskattes man, hvis arbejdsgiveren betaler for ens befordring?

Skal man beskattes af varer, man køber med rabat fra sin arbejdsgiver?

Hvornår anses en medarbejder at have rådighed over en arbejdsgiverbetalt telefon?

Hvordan beskattes en telefon til en medarbejdende ægtefælle?

Hvordan beskattes en firmarejse?

Bliver man beskattet af tøj stillet til rådighed af ens arbejdsgiver?

Bliver man beskattet af et kreditkort stillet til rådighed af arbejdsgiveren?

Bliver man beskattet af et lån fra ens arbejdsgiver?

Bliver man beskattet af en hjemmearbejdsplads, som arbejdsgiveren har etableret?

Bliver man beskattet af firmabetalt børnepasning?

Beskattes man af en spisekupon, som man har fået af sin arbejdsgiver?

Hvordan beskattes man, hvis man har fri kost?

Hvordan beskattes man, hvis man er med i en kantineordning?

Hvornår anses man for at være hovedaktionær?

Hvordan beskattes man, hvis arbejdsgiveren betaler for flytningen?

Hvordan beskattes den skattepligtige værdi af en firmabil?

Bliver man beskattet, hvis man kører i en varebil, der er specialindrettet?

Bliver man beskattet, såfremt arbejdsgiveren betaler for forebyggelse af arbejdsskader?

Kan arbejdsgiveren betale for en vaccination?

Hvordan bliver man beskattet, hvis arbejdsgiveren betaler kontingentet?

Hvordan beskattes en rejse betalt af ens arbejdsgiver?

Hvordan beskattes man af en jagtret?

Hvordan værdiansættes aktier, som man modtager fra sin arbejdsgiver?

Hvordan beskattes man, hvis man låner sin arbejdsgivers værksted?

Hvordan beskattes man, hvis man får stillet en leaset bil til rådighed af sin arbejdsgiver?

Hvordan beskattes chauffører?

Hvordan værdiansættes arbejdsgiverbetalt befordring?

Hvad indebærer en lønomlægning?

Hvordan beskattes favøraktier?

Hvor lang er båndlæggelsesperioden for favøraktier?

Hvordan beskattes gratisaktier?

Hvordan beskattes medarbejderobligationer?

Hvordan beskattes en computer i forbindelse med lønomlægning?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.