Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvornår betragtes en indkomst som lønindkomst?

Hvordan beskatter man et honorar?

Skal man betale skat, hvis man får refunderet et udlæg?

Hvordan beskattes et vederlag for en påtagen konkurrenceklausul?

Hvordan beskattes drikkepenge?

Hvordan beskattes en fratrædelsesgodtgørelse?

Hvordan beskattes et jubilæumsgratiale?

Hvordan beskattes feriegodtgørelse?

Hvordan beskattes man som au-pair?

Hvordan beskattes en erstatning?

Hvornår kan der udbetales fratrædelsesgodtgørelse?

Hvordan beskattes der ved ophør af skattepligten til Danmark?

Beskattes et personalelån?

Beskattes ikke betalt løn?

Beskattes et erstatningsbeløb for opgivelse af en tjenestebolig?

Skal man betale skat af en sportspræmie?

Hvordan beskattes man som ansat i forsvaret?

Hvordan beskattes man som dagplejemor?

Hvordan beskattes man ved tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge?

Hvordan beskattes man af godtgørelse af telefonudgifter?

Hvordan beskattes et flyttetillæg?

Hvordan beskattes Folketingsmedlemmer?

Hvordan beskattes en godtgørelse til en lægdommer?

Hvor stort er sømandsfradraget?

Hvordan beskattes man, hvis man arbejder på et skib registreret i DIS

Hvordan beskattes man ved arbejde på en boreplatform?

Hvordan opgøres antallet af ejere i en anpartsvirksomhed?

Hvordan beskattes man, hvis ens arbejdsgiver betaler en bøde for en?

Hvordan beskattes man som døgnplejer?

Kan en chaffør modtage skattefri rejsegodtgørelse?

Kan man få godtgjort sine udgifter som frivillig medhjælper?

Er en godtgørelse til en frivillig i Hjemmeværnet skattepligtig?

Skal der betales skat af arbejdsløshedsdagpenge?

Skal der betales skat af børneydelsen?

Skal der betales skat af ældrechecken?

Hvad er en aftægtsydelse?

Kan man få sømandsfradrag, hvis man arbejder med olieboring?

Er en ordenspræst skattepligtig?

Skal man betale skat af et beløb, man modtager som forsøgsperson?

Skal man betale skat af et beløb, man modtager som sæddoner?

Skal man betale skat af et beløb, man modtager som mælkedonor?

Er diæter som valgstyrer A-indkomst eller B-indkomst?

Er indtægt fra partsfiskeri A-indkomst eller B-indkomst?

Hvad forstås ved et dansk skib?

Hvordan beskattes søfolk, der er begrænset skattepligtige til Danmark?

Hvordan beskattes man som medlem af Europa-parlamentet?

På hvilket tidspunkt beskattes en fratrædelsesgodtgørelse?

Skal man betale skat af SU?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.