Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

C.A.4.3.3 (1) BEFORDRINGSFRADRAG

C.A.4.3.3 (2) BEFORDRINGSGODTGØRELSE

C.A.4.3.4 FRADRAG FOR UNDERHOLDSBIDRAG TIL BØRN OG TIDLIGERE ÆGTEFÆLLE I ANLEDNING AF SEPARATION, SKILSMISSE ELLER FAKTISK SAMLIVSOPHÆVELSE ELLER TIL BØRN FØDT UDEN FOR ÆGTESKAB

Under hvilke betingelser kan man få fradrag for driftsomkostninger?

Hvornår er der fradrag for en løbende ydelse?

Kan man få fradrag for udgifter til en rejse?

Hvilke skatteregler gælder der for en løbende ydelse til en godkendt forening?

Hvornår kan man få fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet?

Kan udgifter til arbejdstøj fradrages?

Hvad betyder 60-dages reglen i forbindelse med befordring?

Hvilke foreninger kan der gives gaver til med fradragsret?

Hvordan beskattes repræsentationsudgifter?

Hvornår er der fradrag for en løbende ydelse?

Hvad er forskellen på befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse

Kan man få fradrag for blandet benyttet bil?

Kan man få fradrag, hvis man driver hobbyvirksomhed?

Kan en selvstændig modtage skattefri kørselsgodtgørelse?

Hvilke betingelser er der for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse?

Hvilke krav stilles der til et kørselsregnskab?

Hvordan værdiansættes et personalegode?

Kan en lønmodtager foretage afskrivning?

Kan man få fradrag ved overarbejde?

Kan man få fradrag for arbejdsløshedsforsikring?

Kan man få fradrag for udgiften til et kursus?

Kan man få fradrag for udgifter til et arbejdsværelse?

Kan en nævning få befordringsgodtgørelse?

Hvornår anses en skuespiller for at være lønmodtager?

Beskattes man af en computer betalt af arbejdsgiveren?

Kan man fradrage udenlandske sociale bidrag?

Hvordan beskattes børn, hvis deres forældre hjælpe med uddelingen af aviser?

Hvordan beskattes børnedagplejere?

Hvilke fradrag har man som udsendt for FN?

Betragtes en musiker som lønmodtager?

Hvilket fradrag kan chauffører få for kost?

Hvilke fradrag er fiskere berettiget til?

Hvilke fradrag har man som hundefører?

Hvordan beregnes det forhøjede befordringsfradrag?

Er man berettiget til et højere befordringsfradrag, hvis man har flere arbejdsgivere?

Hvornår er der fradrag for løbende ydelser til en person?

Hvornår er en gave til en forening fradragsberettiget?

Hvilke foreninger er godkendt til at modtage gaver?

Hvornår er en gave til forskning fradragsberettiget?

Hvad er et personalegode?

Hvor stor er bagatelgrænsen for personalegoder?

Hvor stor er bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Hvornår kan et personalegode betragtes som personalepleje?

Kan man få fradrag for en løbende ydelse til en forening, der ikke er godkendt?

Er der fradrag for en aftægtsydelse?

Kan man få fradrag, hvis man giver en gave til et museum?

Kan man få fradrag for løn til sin ægtefælle?

Kan man få fradrag i den personlige indkomst ved henlæggelse til konjunkturudligning?

Kan man få fradrag for tilbagebetalt kontanthjælp?

Kan man få fradrag i den personlige indkomst for indskud på en iværksætterkonto?

Hvilke fradrag kan man få som lønmodtager?

Kan man få fradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten?

Hvordan fradrages erhvervsmæssige befordringsudgifter?

Kan en selvstændige foretage fradrag for afskrivninger?

Kan man få fradrag for udgifter til telefon?

Kan man få fradrag for udgifter til faglitteratur?

Er der en bundgrænse for lønmodtagerfradrag?

Kan man få fradrag for advokatudgifter?

Er der fradrag for en erstatning betalt til arbejdsgiveren?

Kan en lønmodtager få fradrag for et tab ved tyveri?

Hvilke fradrag kan man få som videnskabsmand?

Hvordan beregnes jobfradraget?

Hvordan beregnes det ekstra pensionsfradrag?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.