Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvem kan anvende parcelhusreglen?

Under hvilke betingelser kan man sælge et sommerhus uden at skulle betale skat af fortjenesten?

Hvornår kan man sælge skattefrit efter parcelhusreglen?

Kan man skattefrit sælge et helårshus, der har været anvendt som sommerhus?

Hvornår kan man sælge et sommerhus skattefrit?

Hvordan beskattes man, hvis man udlejer et værelse i sit hus?

Hvordan beskattes man, hvis man udlejer sit hus?

Hvordan beskattes en fortjeneste ved salg af fast ejendom?

Hvordan beregnes ejendomsskatten?

Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten?

Hvornår kan man sælge en ejerlejlighed skattefrit?

Hvornår kan man sælge et sommerhus skattefrit?

Skal der betales skat af en sommerhusgrund?

Hvilken skat skal man betale, hvis man udlejer sit sommerhus?

Bliver man beskattet, hvis man udlejer sin ejerlejlighed til under markedslejen?

Kan et kontingent fradrages?

Hvordan beskattes man ved fremleje af en lejelejlighed

Hvordan beskattes man ved fremleje af en andelslejlighed?

Skal man betale skat af boligsikring?

Kan man benytte virksomhedsordningen ved udlejning?

Hvordan beskattes indtæger fra udlejning af en lejlighed?

Hvordan foretages ejendomsvurderingen i 2015?

Skal der betales skat af avancen ved salg af et hus?

Hvad skal man betale i skat for udlejning af et værelse i en andelsbolig?

Hvad forstås der ved grundskyld?

Hvor stort er håndværkerfradraget i 2016?

Hvor stort er håndværkerfradraget i 2017?

Kan man få håndværkerfradrag i forbindelse med udskiftning af tagrender?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.