Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 7/5-2016

Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.1)

Selskaber har tidligere kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager, men selskabers mulighed for at få omkostningsgodtgørelse blev afskaffet i 2009.2)

At selskaber igen får mulighed for at få omkostningsgodtgørelse må antages at få en væsentlig styrkelse af retssikkerheden til følge. Særligt mange mindre selvstændige, der har drevet virksomhed i selskabsform, må forventes at få glæde af initiativet.


1) Jf. Aftale om Retssikkerhedspakke II af 3. maj 2016.
2) Jf. lov 525/2009 § 15, nr. 7.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.