Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
En kreds af dommere i Højesteret og landsretterne holder altid med staten i skattesager

Den tidligere formand for Skatterådet, Lida Hulgaard, har foretaget en statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager i perioden 2002 til 2011.1)

4 af Højesterets dommere har ikke i nogen sag givet skatteyderen medhold helt eller delvis.2) I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.3) I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.4)


1) Undersøgelsen er gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 8, 2014, s. 838-847, og er kommenteret af højesteretspræsident Børge Dahl i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 11, 2014, s. 1189-1190.
2) Hulgaard s. 840.
3) Hulgaard s. 843.
4) Hulgaard s. 844.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.