Til forside
tax.dk - skat og afgift
Registreringsafgift for nye og brugte motorkøretøjer

Nye motorkøretøjer

For nye motorkøretøjer beregnes registreringsafgift på grundlag af den almindelige handelspris på køretøjet, indbefattet moms, men uden registreringsafgift.1) Registreringsafgift for nye motorkøretøjer er som følger:

Køretøj

Registreringsafgift

Motorcykel

105% af (2016: 9.400-26.100 kr.) og 150% af resten2)

Personbil (bil på hvide plader)

105% af (2016: 82.800 kr.) og 150% af resten3)

Der gives et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mere end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselbiler.4)

Registreringsafgiften forhøjes med 1.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselbiler.5)

Varebil (bil på gule plader)

Almindelige varebiler

totalvægt under 2,5 t: 0 kr. af de første (2016: 17.700 kr.) og 50% af resten6)

totalvægt over 2,5 t: 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30% af resten. Er totalvægten over 3 t, kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.7)

MPV og SUV8)

totalvægt ikke over 4 t: 0 kr. af de første (2016: 17.700 kr.) og 50% af resten9)

Der gives et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, en benzindreven varebil kører mere end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler.10)

Registreringsafgiften forhøjes med 1.000 kr. pr. km/liter, en benzindreven varebil kører mindre end 16 km/liter og 18 km/liter for dieselvarebiler.11)

Se også Privat anvendelse af biler på gule plader.

Brugte motorkøretøjer

For brugte motorkøretøjer beregnes registreringsafgift på grundlag af, hvad køretøjet er vurderet til.12) Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.13)


1) Jf. registreringsafgiftslovens 8, stk. 1.
2) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1.
3) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Se hertil dog § 4, stk. 11.
4) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 2.
5) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 3.
6) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.
7) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 2.
8) Disse biltyper er ifølge L 217, 2006/1, karakteriseret ved, at de fra fabrikken er lukkede og forsynede med sideruder bag førersædet. Se hertil betænkning over L 217 (ændring af definition af kassebiler).
9) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.
10) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 4.
11) Jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 5.
12) Jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1.
13) Jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.