Til forside
tax.dk - skat og afgift
Personalegoder

Personalegoder er ting eller ydelser, der stilles til rådighed for den ansatte, og som anvendes eller kan anvendes privat. Ting eller ydelser, der udelukkende stilles til rådighed for den ansatte for at denne kan passe sit arbejde, anses ikke for at være personalegoder.

Der findes personalegoder, der er skattefri, og personalegoder af hvilke der skal betales skat. Arbejdsgiveren kan fradrage udgiften til et personalegode.1)

Almindelig personalepleje

Goder uden den store værdi, der ydes til den ansatte på arbejdspladsen, som f.eks. kaffe- og frugtordninger, beskattes ikke.

Personalegoder som i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde

Personalegoder, der ikke er omfattet af almindelig personalepleje og som årligt ikke overstiger (2016: 5.800 kr.; 2015: 5.700 kr.) beskattes ikke. Såfremt grænsen overskrides, vil hele beløbet blive beskattet.2) Den ansatte har dog mulighed for ved egenbetaling at bringe beløbet under grænsen.3)

Andre personalegoder

Personalegoder, som ikke er omfattet af almindelig personalepleje og som ikke i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, bliver kun beskattet, hvis den samlede værdi overstiger (2016, 2015: 1.100 kr.) årligt. Overskrides grænsen, beskattes hele beløbet.4)

Personalegoder omfattet af særlig beskatning

En række personalegoder er omfattet af særlig beskatning. Det drejer sig bl.a. om følgende:

Bolig

Fribolig

Bil

Firmabil (fri bil)

Telefon

Fri telefon

Uddannelse

Fri undervisning

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Andre tilfælde

Personalegodet beskattes hos lønmodtageren svarende til markedsværdien.5)


1) Jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.1.3.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3. Se hertil lov 554/2011.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.