Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kapitalpension

Fradrag ved indbetaling

Indbetalinger på en kapitalpension kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen.1) Der gælder dog visse begrænsninger for at opnå fradrag ved indbetaling på en kapitalpension:

  • Årlig indbetaling kan højst udgøre (2013-: 0 kr.;2) 2012: 46.000 kr.)3)
  • Indbetalingen skal kunne rummes i den personlige indkomst4)

Indskud på en kapitalpension medregnes, når grundlaget for beregningen af topskat gøres op,5) hvorfor en indbetaling på en kapitalpension ikke reducerer ens Topskat. Fradragsværdien af et indskud på en kapitalpension er derfor ikke så høj som fradragsværdien af et indskud på en Ratepension.

Skat ved udbetaling

Når en kapitalpension udbetales beskattes beløbet med 40%.6) En kapitalpension kan overføres eller konverteres til en alderspensionsopsparingsordning.7) I et sådant tilfælde, sker der en beskatning med 40%. Overførsler, der foretages i 2013, 2014 og 2015 beskattes dog kun med 37,3%.8)

Såfremt en aftale om kapitalpension ophæves i utide opkræves en afgift på (2014-: 52%;9) 2013: 49,84%;10) 2012: 60%11)).

Se også Pensionsordninger.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.
2) Jf. L 196 A, 2011-2012.
3) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, 1. pkt., sammenholdt med § 16, stk. 1.
4) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, 3. pkt.
5) Jf. pensionsbeskatningslovens § 7, stk. 1.
6) Jf. lov 1531/2014 § 7, nr. 1.
7) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 19.
8) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 13, stk. 5.
9) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 21.
10) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 13, stk. 6.
11) Jf. pensionsbeskatningslovens § 28.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.