Til forside
TAX.DK - personskadeerstatning
 
15. februar 2015
Kontakt TAX.DK
Om tax.dk
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
Regler mv.
Satser
2017 2016
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct.: 841.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct.: 1.009.800 kr.
Godtgørelse for svige og smerte: 190 kr. pr. dag
Maksimal erstatning for tab af erhvervsevne: 8.834.500 kr.
Myndigheder mv.
Utilfredsstillende sagsbehandlingstider i sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne
Folketingets Ombudsmand har i en undersøgelse fundet, at sagsbehandlingstiden i nye sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne var steget fra ca. 16 til ca. 26 måneder siden 2012. Ombudsmanden fandt, at de lange sagsbehandlingstider ikke var tilfredsstillende. (Folketinget Ombudsmand, sag nr. 15/03316).

Arbejdsskadestyrelsen har skiftet navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indsamler og vurderer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe afgørelse i en arbejdsskadesag.

Hvis en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, er det også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er ret til erstatning, og hvor stor erstatningen i givet fald skal være.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan også give en vejledende udtalelse i erstatningssager, hvor borgere eksempelvis er kommet til skade i fritiden.

Få et bindende svar fra SKAT, om du skal betale skat af erstatningen
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af en erstatning, kan du anmode SKAT om et bindende svar herpå. At der er tale om et bindende svar betyder, at SKAT i almindelighed er bundet af svaret i 5 år. Der skal betales et gebyr til SKAT på (2007, 2006: 400 kr.) for at få et bindende svar.
Få et bindende svar fra SKAT...  
Sager
Trafikskade
Skade opstået i fritiden
Arbejdsskade
Skade ved forbrydelse
Erstatning og skat
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en rådgiver.