Til forside
tax.dk - skat og afgift
Behandling af personoplysninger

Indsamling og videregivelse af oplysninger

TAX.DK hostes hos internetudbyderen Netsite A/S. Når du bruger TAX.DK vil oplysninger om din færden på siden blive gemt hos Netsite A/S og de underleverandører, som Netsite A/S benytter.

TAX.DK benytter Google Analytics fra Google Inc. for at få statistik om brugen af siden. TAX.DK har alene adgang til statistik, der ikke er henførbar til den enkelte bruger af siden. I forbindelse med udarbejdelsen af statistikken, vil Google Inc. kunne få adgang til oplysninger om brugen af TAX.DK, der lader sig henføre til din person.

Hvis du skriver til TAX.DK, vil oplysningerne blive tranporteret ad kanaler, hvor uvedkommende vil kunne få adgang til oplysningerne.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger TAX.DK har indsamlet om dig, og hvad formålet med behandlingen af de enkelte oplysninger er.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at TAX.DK behandler oplysninger om dig.
  • Du har ret til at anmode om, at TAX.DK retter eller sletter urigtige eller vildledende oplysninger.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til, at TAX.DK behandler oplysninger om dig.

Dataansvarlig og klagemyndighed

Hans Chr. Spies, Jernbane Alle 2, 3050 Humlebæk, spies@tax.dk, er dataansvarlig. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.