Til forside
www.tax.dk - skat og afgift

Synger Kammeradvokaten falsk?

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 3/3-2018

Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?

Jeg fører i øjeblikket en sag mod SKAT, fordi SKAT har nægtet min klient omkostningsgodtgørelse med den begrundelse, at min klient ikke skulle have hæftet for honoraret. Kammeradvokaten repræsenterer som sædvanligt skattemyndighederne.

Centralt for sagen er min aftale med klienten, af hvilken det fremgår, at min klient som en del af aftalen overdrager sit krav på omkostningsgodtgørelse til mig, og at min klient derfor ikke »selv« skal betale for den ydede bistand.

I sit påstandsdokument for Østre Landsret citerer Kammeradvokaten denne aftale.1) I Kammeradvokatens citat er imidlertid udeladt ordet »selv«, således at det synes at være aftalt, at min klient ikke skal betale for den ydede bistand.

Måske er der ikke tale om bevidst manipulation,2) men at Kammeradvokaten ikke huser landets kvikkeste jurister. I samme sag har Kammeradvokaten således gjort gældende, at der i UfR 2015.3383 H skulle være indgået en rådgivningsaftale mellem advokatfirmaet og den skattepligtige. Læser man dommen, fremgår det imidlertid, at dette alene er et partsanbringende!


1) Påstandsdokument af 7. februar 2018.
2) Kammeradvokaten har i e-mail af 26. februar 2018 anført: »Det er en fejl fra min side, som jeg beklager, men som i øvrigt ikke giver anledning til yderligere.«

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.