Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.2.5 Fremgangsmåden ved fremsendelse af bistandsanmodning til International Inddrivelse

Indhold

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden ved fremsendelse af bistandsanmodning til International Inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Anmodning om bistand
 • Blanketter
 • Oplysninger
 • Dokumentation
 • Adresseforespørgsel
 • Forkyndelse.

Anmodning om bistand

En anmodning om bistand til inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. i udlandet skal fremsættes over for International Inddrivelse.

Blanketter

Blanketterne, der skal anvendes, når der anmodes om inddrivelse, kan kun hentes via International Inddrivelses miniportal på SKATs intranet. Blanketterne sendes via e-mail til International-Inddrivelse.Toender@Skat.dk

Oplysninger

Følgende afsnit skal altid være udfyldt:

 • cpr. nr. / CVR. nr. samt SE.nr.
 • navn og adresse i udlandet, evt. arbejdsgiver
 • skattens/afgiftens art
 • perioden kravet vedrører
 • forfalds- og forældelsesdato for det enkelte krav
 • kravets samlede størrelse
 • den enhed under RIM, som er afsender.

Dokumentation

Følgende betingelser og dokumentationskrav skal iagttages ved fremsendelsen til International Inddrivelse:

 • Kravet skal opfylde de fastsatte beløbsgrænser
 • Der skal som udgangspunkt mindst være 6 måneder til, at kravet forældes
 • Krav, der ikke kan dokumenteres, kan ikke fremsendes til inddrivelse
 • Passende inddrivelsestiltag skal være iværksat, uden at dette har ført til fuld betaling
 • Krav, der er baseret på foreløbige fastsættelser, er som udgangspunkt retskraftige, men i det omfang, at krav beror på skøn, bør man, inden man sender kravet til inddrivelse i udlandet prøve, om der er realitet bag kravet.

Adresseforespørgsel

Anmodning om oplysninger sendes via e-mail til International-Inddrivelse.Toender@Skat.dk

Forkyndelse

Ved anmodning om forkyndelse i en anden medlemsstat skal anmodningen og det dokument, der skal forkyndes, fremsendes til International Inddrivelse.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.