Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.4.5 Overførsel af KL §§ 39-52, herunder bestemmelserne om modregning

Indhold

Dette afsnit beskriver bestemmelsen i KL § 12 g, hvorefter KL §§ 39-52 med visse undtagelser også gælder for rekonstruktionsbehandling.

Afsnittet indeholder:

 • De overførte bestemmelser
 • Særligt om modregning.

De overførte bestemmelser

KL §§ 39-52 gælder tilsvarende ved en rekonstruktionsbehandling, men rekonstruktionsbehandlingens indledning træder dog i stedet for konkursdekretets afsigelse. Reglen modificeres af KL § 12 g, stk. 2-4. Se KL § 12 g, stk. 1.

De bestemmelser, der overføres, er:

 • KL § 39 om stiftelsestidspunktet for regreskrav
 • KL § 40 om omsætning af krav til penge
 • KL § 41 om erlæggelse, selv om frigørelsestiden ikke er indtrådt
 • KL §§ 42-45 om modregning
 • KL § 46 om delvis dækning gennem pant eller anden sikkerhed
 • KL §§ 47-52 om dividenderetten hos solidarisk hæftende skyldnere.

Bestemmelsen i KL § 46 erstattes af KL § 10 a, stk. 2, nr. 2, hvor der er tale om en rekonstruktion med tvangsakkord.

Særligt om modregning

Ved modregning i konkurs kan en fordringshaver modregne sit krav, selv om det er uforfaldent, i skyldnerens krav mod fordringshaver, hvis

 • begge krav er stiftet senest på fristdagen, eller
 • begge krav er stiftet efter fristdagen, men inden klokkeslættet for konkursdekretets afsigelse.

Se KL § 42, stk. 1 og 2.

I forbindelse med en rekonstruktion regner man i stedet med tidspunktet for rekonstruktionsbehandlingens indledning, se ovenfor.

Derudover kan en fordringshaver uanset KL § 42, stk. 1 og 2, ikke anvende et uforfaldent krav til modregning. Se KL § 12 g, stk. 2.

En fordringshaver kan derfor efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen anvende sit forfaldne modkrav til modregning i et hovedkrav, som tilhører skyldneren, hvis begge krav

 • bestod på fristdagen eller forinden eller
 • er stiftet efter fristdagen, men inden indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.

Desuden kan en fordringshaver ikke anvende et krav, som er omfattet af KL § 97, til modregning i skyldnerens krav efter en aftale, der er videreført efter KL § 12 o. Se KL § 12 g, stk. 3.

Endelig kan et modkrav med status efter KL § 94 anvendes til modregning, uanset at hovedkravet er stiftet før fristdagen, medmindre modregning er afskåret efter KL § 42, stk. 3 og 4, eksempelvis fordi den må sidestilles med omstødelig betaling. Se KL § 12 g, stk. 4.

Konneks modregning

I situationer, hvor både modkravet og hovedkravet er konnekse, dvs. udspringer af samme retsforhold, kan modregning ske i videre omfang. Det skyldes, at en konneks modregning betragtes som en indsigelse og derfor har virkning ex tunc, dvs. med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor kravene stod over for hinanden som udjævnelige.

Afkald på modregning

Der kan ikke ske modregning, hvis fordringshaver har givet afkald på en eksisterende modregningsadgang.

Det er tilfældet, hvis det på grundlag af oplysningerne i det modtagne materiale må lægges til grund, at

 • der vil komme et modregningsegnet krav til udbetaling til skyldneren efter gennemførelsen af en rekonstruktion
 • dette modregningsegnede krav må anses for stiftet før rekonstruktionsbehandlingens indledning eller på fristdagen eller forinden (se KL § 12 g, stk. 1), og
 • fordringshaver stemmer for rekonstruktionsforslaget uden at tage et modregningsforbehold.

Modregning kan dog ske, hvis RIM har modtaget en dividende

 • uden at være bekendt med en eksisterende modregningsadgang eller
 • uden at burde have været bekendt med en eksisterende modregningsadgang.
Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.